Ułatwianie i wsparcie

Wprowadzasz zmiany? Ułatwiaj je pracownikom!

Ułatwianie i wsparcie pomaga odbiorcom zmian pokonać bariery wobec zmiany, zwłaszcza motywacyjną i kompetencyjną.

Jeśli przygotowujesz firmę do zmian albo już je wdrażasz, to jedną z kwestii, jaką powinieneś brać pod uwagę, są reakcje na zmiany. Jedną z użytecznych taktyk radzenia sobie z reakcjami na zmianę, w tym z oporem wobec zmiany, jest ułatwianie i wsparcie.

Zwinne przywództwo zmiany

Zadaniem zwinnego przywódcy zmiany (menedżera, kierownika projektu, zespołu liderów) jest ułatwianie pracownikom przyjęcia zmiany poprzez zapewnienie dostępu do szkoleń i coachingu w zakresie umiejętności potrzebnych w procesie zmiany oraz w ramach nowego status quo.

Drugim ważnym elementem zwinnego przywództwa jest udzielanie wsparcia odbiorcom zmiany poprzez działania podtrzymujące motywację do zmiany oraz słuchanie informacji zwrotnych od pracowników. Czasem warto okazać empatię odbiorcom zmiany i zrozumieć ich obawy czy wątpliwości związane z nowym przedsięwzięciem wdrażanym w firmie. 

Trzy wskazówki dla zwinnych przywódców

1. Nie pozwól na utratę twarzy przez pracowników. Jeśli w czasie zmian ulega likwidacji jakiś projekt albo sposób pracy jest zastępowany przez inny, to nie dyskredytuj „starego”, ale podkreśl, że poprzedni sposób pracy w czasach, kiedy został wprowadzony, ale czasy się zmieniły.

2. Rozwijaj kompetencje pracowników. W sytuacji zmiany, niektóre posiadane przez pracowników kompetencje okazują się zbędne, a inne wymagają pilnego nabycia lub rozwoju. Jeżeli zmiana wymaga nowych kompetencji, to zapewnij pracownikom możliwość zdobycia niezbędnej wiedzy i umiejętności. Monitoruj też poziom kompetencji, bo nie każdy z pracowników da ci informację zwrotną, że potrzebuje jakiegoś szkolenia.

3. Motywuj i inspiruj odbiorców zmiany. Zwiększony wysiłek ponoszony przez pracowników w trakcie zmiany wymaga od zwinnego przywódcy ciągłego motywowania i podtrzymywania mobilizacji odbiorców zmiany. Warto korzystać nie tylko z elementów motywacji finansowej, ale też rozwijać motywację wewnętrzną pracowników. Jako zwinny przywódca zadbaj, aby pracownicy mieli poczucie sensu swoich działań w ramach zmiany, mieli wpływ na kształt zmiany lub jej wdrożenia oraz widzieli w procesie zmiany szansę własnego rozwoju.

Udostępnij na: