Trzymanie ręki na pulsie zmian.

Jaki jest cel monitorowania postępów dowolnej zmiany ?

Najważniejszym celem jest ocena tego gdzie jesteśmy w odniesieniu do naszego celu, a nie względem planu. Ważne aby to rozróżniać

Celem tego porównania jest ustalenie działań poprzez które zbliżymy się do naszego celu, a nie rozliczenie się wobec planu.

Plany powstają na bazie szacowań, założeń, które mają znaczny poziom niepewności. Zamiast wyliczania odchyleń od planu i rozliczania Kierowników projektów lepiej skoncentrować się na tym jak ich wspierać.

Za co odpowiada lider zmiany?

Rolą lidera zmiany jest sprawić, że zmiana zostanie skutecznie wdrożona, a nie wykazywanie kto jest winny jest niepowodzeniu.

Udostępnij na: