Zarządzanie zmianą - pojedynczy menedżer czy zespół

Samotne zmagania ze zmianą

„Nie planuj bitwy w pojedynkę, a nie staniesz do samotnej walki”, Ken Blanchard.

Czy jako menedżer, dyrektor lub prezes, planujący ważne zmiany w firmie, zastanawiałeś się, jak zacytowane zdanie odnosi się do zarządzania?

Kto ma kierować zmianą?

Kiedy menedżer planuje zmiany, to czasem ma obawy związane z dzieleniem się informacjami. Planuje samemu, aby inni nie dowiedzieli się zbyt szybko. W efekcie trudno mu potem zaangażować ludzi do współpracy!

Wielu menedżerów zdało sobie sprawę, że przygotowanie zmian to gra zespołowa. A jak to wygląda w praktyce?

Zwinnologia w praktyce

Na warsztatach dotyczących planowania i wdrażania zmian pokazujemy, jak angażować pracowników od samego początku zmiany:

➡️ Na początek zadajemy pytanie uczestnikom: Jakie czynniki motywują Waszych pracowników do zaangażowania? Wśród odpowiedzi często pojawia się poczucie wpływu na to, co dzieję się w firmie!

➡️ Następnie przechodzimy do praktyki angażowania w zmianę i pokazujemy narzędzie planowania – jednostronicowy plan zmiany – kanwę zmiany. To bardzo użyteczne narzędzie do zebrania strategicznych informacji o zmianie na jednej kartce, ale przecież mam mówić o współpracy.

➡️ Po pokazaniu, jak korzystać z kanwy zmiany, pytamy uczestników warsztatu: Kogo warto zaprosić do tworzenia kanwy?

✅ Kiedy mamy to ustalone, to zapoznajemy uczestników z narzędziami identyfikowania osób, które warto zaprosić do współtworzenia zmiany i zabieramy się do sporządzania listy takich osób.

To działa

Menedżerowie, którzy planują i wdrażają zmiany potwierdzają, że zarządzanie zmianą to gra zespołowa i warto budować zaangażowanie pracowników od samego początku procesu. Będzie łatwiej o sukces!

A według Ciebie, czy lepiej jest prowadzić spotkania angażujące pracowników w planowanie zmian w formie tradycyjnych warsztatów czy w formule online?

Jeśli chcesz się przekonać, co wyniki badań mówią o angażowaniu w zmianę i tworzeniu skutecznych zespołów kierujących zmianą, zajrzyj do najnowszego raportu z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą.

Udostępnij na: