Reakcja na zmianę - krzywa Satir

Co warto wiedzieć o reakcjach na zmiany?

Każdy człowiek z osobna i każdy zespół ma swój wypracowany sposób budowy solidnego mostu. Ten solidny most symbolizuje rezultat działań, jakie podejmujemy w życiu prywatnym i zawodowym. Z czasem potrafimy szybko i skutecznie budować solidne mosty, czyli szybko i skutecznie osiągać zakładane cele, wykorzystując ulubione metody i narzędzia. Taka sytuacja mogłaby trwać wiecznie, ale…

Wyzwalacz zmiany

Aż pewnego dnia pojawia się czynnik – wyzwalacz zmiany – który powoduje, że nie można już budować mostu w ulubiony sposób. Ktoś lub coś odbiera nam możliwość budowy mostu przy użyciu dotychczasowych narzędzi. Ten „ktoś lub coś” to może być wojna na Ukrainie, pandemia koronawirusa, polecenie przełożonego, działanie konkurencji albo pilny mail z centrali znajdującej się „gdzieś, za morzem”.

Sytuacja, w której czuliśmy się komfortowo – nazwijmy ją Status Quo – kończy się. Pojawia się reakcja na wyzwalacz zmiany, krócej reakcja na zmianę. Z dnia na dzień okazuje się, że stare metody postępowania nie działają albo nie mogą być wykorzystywane. Co dzieje się dalej?

Po pierwszych reakcjach pojawia się Chaos – „stare” nie działa, a „nowego” trzeba się uczyć albo najpierw zrozumieć. Kiedy już wiemy, jak działać po nowemu, następuje Przełom i powolne Przyjęcie zmiany – Adaptacja. A po przyjęciu zmiany, kiedy zbudowaliśmy już nowe nawyki, potrafimy już budować most wykorzystując nowe narzędzia – następuje upragnione Nowe Status Quo.

Krzywa Satir

Virginia Satir przedstawiła opisany powyżej proces zmiany (reakcji na zmianę) w postaci krzywej, nazwanej krzywą Satir.

Krzywa Satir. Rys. Edyta Madej

Poszczególne etapy krzywej – zachowania i reakcje na zmianę – opisaliśmy szerzej w naszej książce Zwinnologia.

Zwinnologia, czyli zwinne podejście do zarządzania

To co jest istotą Zwinnologii, to przełożenie modeli i narzędzi na zwinne podejście do zarządzania. To właśnie dlatego, na warsztatach z zarządzania zmianą pokazujemy i wypracowujemy – wspólnie z uczestnikami – zachowania i działania, jakie warto podejmować na każdym z etapów krzywej zmiany. Pokazujemy, że bez zarządzania zmianą, odbiorcy zmiany mogą ześlizgnąć się do dołka (dolnej części krzywej). W dolnej części krzywej panuje niska mobilizacja, morale jest niskie, a wydajność pracy daleka od oczekiwanej.

Właśnie dlatego zespół kierujący zmianą w firmie powinien posiadać kompetencje, które spowodują, że spadki motywacji i wydajności będą stosunkowo niewielkie i krótkotrwałe. Z chęcią podpowiemy Wam, jak to zrobić.

Udostępnij na: