Zwinne podejście zwiększa szanse na sukces podejmowanych zmian!

 • Planujesz wdrożenie nowego przedsięwzięcia lub innowacji?
 • Dostrzegasz znacznie więcej projektów zmian realizowanych jednocześnie?
 • Martwisz się o trwałość rezultatów, aby wysiłek nie został zmarnowany?
 • Zastanawiasz się, jak zidentyfikować i zarządzać interesariuszami?

Odpowiedzi nie tylko na te pytania znajdziesz na warsztacie: Zwinnologia w zarządzaniu zmianą

Kiedy otoczenie staje się groźne i nieprzewidywalne, a świat wręcz pędzi do przodu, prawdziwym wyzwaniem staje się planowanie i realizacja nowych przedsięwzięć. Menedżerowie i całe zespoły stoją wobec  dużej niepewności i zmienności otoczenia, wielości zmian wdrażanych w firmie oraz zapewnienia trwałości osiąganych rezultatów.
Nasz warsztat wskazuje, jak sobie radzić w tej sytuacji? Przekażemy Ci gotowe do stosowania narzędzia i metody, które pozwalają zwinnie, czyli efektywnie i elastycznie zarządzać nowymi przedsięwzięciami oraz sprawią, że nowe rozwiązania zakorzenią się w organizacji.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów mniej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym około 45% zmian było realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall),
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w 1/3 przypadków,
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazało się seminarium dla nowozatrudnionych, wykorzystywana w co ósmej organizacji wdrażającej zmianę,
 • Trzy Kluczowe Czynniki Sukcesu zmiany: zaangażowanie menadżerów najwyższego szczebla, praca zespołowa oraz zaangażowanie pracowników.

W efekcie warsztatu:

 • Dowiesz się, jak, za pomocą narzędzi Agile, w ciągu 1-2 dni sporządzić plan przedsięwzięcia w sposób angażujący pracowników od samego początku procesu,
 • Zdobędziesz umiejętność właściwego określania celów zmiany i wdrażania ich zgodnie z cyklem Wgląd – Opcje działań – Eksperymenty,
 • Nauczysz się weryfikować skuteczność działań w praktyce, dzięki stawianiu hipotez i ich weryfikacji,
 • Będziesz potrafił monitorować przebieg zmiany, wykorzystując tablicę Kanban, a przy okazji będziesz lepiej ustalać priorytety i ilość zadań wykonywanych jednocześnie,
 • Będziesz radzić sobie z reakcjami pracowników na zmiany, a nawet będziesz potrafił uprzedzić pewne reakcje,
 • Przekonasz się, jak zbudować i przekazać angażujące komunikaty o zmianie, uwzględniając potrzeby różnych interesariuszy,
 • Będziesz znać i wykorzystać metody izapewnienia trwałości rezultatów zmiany.

Zapisz się na 2-dniowy intensywny warsztat online, który pozwoli Ci z powodzeniem rozpocząć realizację stojących przed Tobą przedsięwzięć

Jeżeli będziesz potrzebował pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

   

   

  Dowiedz się czy zwinność metodyki pozytywnie koreluje z skutecznością wdrażania zmian.

  Dowiedz się jakie wnioski wynikają z zebranych odpowiedzi – Pobierz plik z pełną bezpłatną wersją raportu OBZZ 2024.

  Jeżeli chcesz pobrać Raport i już posiadasz hasło do Bazy Wiedzy, to wpisz je poniżej po naciśnięciu przycisku DOWNLOAD.

  Jeśli nie masz jeszcze hasła,  możesz je uzyskać tutaj

  Udostępnij na:
Udostępnij na: