Zwinne podejście zwiększa szanse na sukces podejmowanych zmian!

 • Planujesz wdrożenie nowego przedsięwzięcia lub innowacji?
 • Dostrzegasz znacznie więcej projektów zmian realizowanych jednocześnie?
 • Martwisz się o trwałość rezultatów, aby wysiłek nie został zmarnowany?
 • Zastanawiasz się, jak zidentyfikować i zarządzać interesariuszami?

Odpowiedzi nie tylko na te pytania znajdziesz na warsztacie: Zwinnologia w zarządzaniu zmianą

Kiedy otoczenie staje się groźne i nieprzewidywalne, a świat wręcz pędzi do przodu, prawdziwym wyzwaniem staje się planowanie i realizacja nowych przedsięwzięć. Menedżerowie i całe zespoły stoją wobec  dużej niepewności i zmienności otoczenia, wielości zmian wdrażanych w firmie oraz zapewnienia trwałości osiąganych rezultatów.
Nasz warsztat wskazuje, jak sobie radzić w tej sytuacji? Przekażemy Ci gotowe do stosowania narzędzia i metody, które pozwalają zwinnie, czyli efektywnie i elastycznie zarządzać nowymi przedsięwzięciami oraz sprawią, że nowe rozwiązania zakorzenią się w organizacji.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów mniej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym około 45% zmian było realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall),
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w 1/3 przypadków,
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazało się seminarium dla nowozatrudnionych, wykorzystywana w co ósmej organizacji wdrażającej zmianę,
 • Trzy Kluczowe Czynniki Sukcesu zmiany: zaangażowanie menadżerów najwyższego szczebla, praca zespołowa oraz zaangażowanie pracowników.

W efekcie warsztatu:

 • Dowiesz się, jak, za pomocą narzędzi Agile, w ciągu 1-2 dni sporządzić plan przedsięwzięcia w sposób angażujący pracowników od samego początku procesu,
 • Zdobędziesz umiejętność właściwego określania celów zmiany i wdrażania ich zgodnie z cyklem Wgląd – Opcje działań – Eksperymenty,
 • Nauczysz się weryfikować skuteczność działań w praktyce, dzięki stawianiu hipotez i ich weryfikacji,
 • Będziesz potrafił monitorować przebieg zmiany, wykorzystując tablicę Kanban, a przy okazji będziesz lepiej ustalać priorytety i ilość zadań wykonywanych jednocześnie,
 • Będziesz radzić sobie z reakcjami pracowników na zmiany, a nawet będziesz potrafił uprzedzić pewne reakcje,
 • Przekonasz się, jak zbudować i przekazać angażujące komunikaty o zmianie, uwzględniając potrzeby różnych interesariuszy,
 • Będziesz znać i wykorzystać metody izapewnienia trwałości rezultatów zmiany.

Zapisz się na 2-dniowy intensywny warsztat, który pozwoli Ci z powodzeniem rozpocząć realizację stojących przed Tobą przedsięwzięć

Jeżeli będziesz potrzebował pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

  Świat się zmienia na Twoich oczach i potrzebuje skuteczności we wprowadzaniu zmian.

  • Chcesz wspierać nowe przedsięwzięcia i innowacje prowadzone w Twojej firmie lub działać jako konsultant zewnętrzny?
  • Potrzebujesz narzędzi gotowych do stosowania?Poszukujesz metod zarządzania wieloma interesariuszami i zapewnienia trwałości zmian?
  • Chcesz radzić sobie w warunkach wielości projektów zmian i dziesiątek opcji działań do wyboru?

  Naucz się, jak to robić i jak doradzać innyn, którzy tego potrzebują.

  Potraktuj szkolenie jako zmianę i zdobądź kompetencje Konsultanta Zarządzania Zmianą – Zapraszamy na trzydniowe szkolenie!

  Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

  • W opinii respondentów siedmiu edycji nie więcej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym liczba zmian realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall), maleje i w ostatnim roku wyniosła ok 35%.
  • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 43% przypadków.
  • Najczęściej wdrażane zmiany nie trwały dłużej niż sześć miesięcy.

  W efekcie warsztatu:

  Uczestnicząc w warsztacie nauczysz się:

  • Jak pracować z organizacjami podczas wdrażania zmian niezależnie od swojej roli konsultanta wewnętrznego czy zewnętrznego,
  • Dobierać metodę działania do właściwości zmiany ,
  • „Lekkich” metod planowania i monitorowania postępów,

   


  PROGRAM

   


  METODOLOGIA

   


  TRENERZY

  <!=========Events Default List Template 1.5.1=========>listopad 2022
  lis
  07
  07
  listopad
  2022
  Konsultant Zarządzania Zmianą [warsztat online]

  online,
  Online,
  Polska
  Dowiedz się więcej »

  Chcesz porozmawiać o szkoleniu dedykowanym dla Twojej firmy?

  Zapraszamy do kontaktu

  POROZMAWIAJMY

  Udostępnij na:
Udostępnij na: