Kiedy rozpoczynasz nowy projekt zdajesz sobie sprawę, że tak naprawdę wdrażasz zmianę w organizacji.

Jako PM chcesz rozpoznać istotnych interesariuszy, uzyskać poparcie dla zmiany, właściwie ją komunikować, a na koniec zapewnić trwałość wdrożenia.

Prawdziwym wyzwaniem staje się planowanie i realizacja nowych projektów w w warunkach dużej niepewności i zmienności otoczenia.

Jak sobie radzić w tej sytuacji dużej niepewności i zmienności otoczenia, często w szybko rosnącej organizacji?

My wiemy, że nowymi projektami warto zarządzać elastycznie, czyli zwinnie. Dodatkowo uzbroimy Cię w odpowiednie narzędzia.

Metodyka zwinna działa tam, gdzie metody klasyczne nie wystarczają lub zawodzą, a jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • Niemal 80% respondentów wymieniło trzy Kluczowe Czynniki Sukcesu zmiany: zaangażowanie pracowników, pracę zespołową oraz wizję i kierunek zmian.
 • W opinii respondentów tylko 29% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym około 45% zmian było realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall),
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 1/3 przypadków,
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazało się tseminarium dla nowych pracowników, wykorzystywana w co ósmej organizacji wdrażającej zmianę,
 • Dwie zwinne techniki znalazły się na podium pod względem wpływu na sukces zmiany (codzienne poranne spotkania, które wyprzedziły iteracyjne planowanie),

W efekcie warsztatu Zwinne Zarządzanie Zmianą dla Project Managerów:

 • Dowiesz się, jak wykorzystać narzędzie „lekkiego” planowania – Kanwę Zmiany – w sposób angażujący pracowników od samego początku procesu, jak przełożyć informacje z Kanwy na komunikat,
 • Zdobędziesz umiejętność analizy interesariuszy za pomocą dwóch praktycznych narzędzi (Kręgi na wodzie, Model 7S), które pozwalają na określenie, co konkretnie zmienia się w wyniku projektu i na kogo ma to wpływ,
 • Rozwiniesz umiejętność elastycznego i lekkiego planowania oraz wdrażania zmiany zgodnie z cyklem Wgląd – Opcje działań – Eksperymenty,
 • Nauczysz się sprawdzać skuteczność działań w praktyce, dzięki stawianiu hipotez i ich weryfikacji, czyli dzięki Eksperymentom,
 • Będziesz potrafił monitorować przebieg zmiany, wykorzystując tablicę Kanban, a przy okazji szybko i skutecznie ustalać priorytety (narzędzie: wykres wartość i koszt działań) oraz  liczbę zadań wykonywanych jednocześnie,
 • Będziesz radzić sobie z reakcjami pracowników na zmiany znając krzywą zmiany oraz potrzeby odbiorców zmiany, a nawet będziesz potrafił uprzedzić pewne reakcje, korzystając z kart SPAZM,
 • Przekonasz się, jak zbudować angażujący komunikat o zmianie, wykorzystując Kanwę Opowieści,
 • Dowiesz się, jak zapewnić trwałość rezultatów projektu, dzięki zrozumieniu powiedzenia: „Kultura zjada zmianę na śniadanie”.

Przyjdź na 2-dniowy intensywny warsztat Zarządzanie Zmianą dla Project Managerów, który pozwoli Ci z powodzeniem realizować prowadzone projekty

Jeżeli będziesz potrzebował pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

 • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
 • Trener Zarządzania Zmianą
 • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
 • Lean Change Agent
 • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
 • MANAGEMENT 3.0
 • Zwinnologia komunikowania zmian
 • Kształtowanie postaw pracowników w procesie zmian

 

Udostępnij na: