Tylko kilka tygodni, a jak wiele się zmieniło. Wiele z naszych założeń legło w gruzach. Potrzebujemy znaleźć nowe sposoby reagowania i działania w zmienionej sytuacji. Każdy z nas ma swoje przyzwyczajenia i przekonania, które kiedyś mogły być podstawą efektywnego działania, a teraz nie wiadomo, czy będą pomocne. Potrzebne jest odważne i otwarte poszukiwanie opcji działań, planowania na ich podstawie eksperymentów, które zweryfikują działania w praktyce, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka.

Powyższa sytuacja sprawia, że kadra menedżerska i liderzy zmian w organizacjach poszukują odpowiedzi na pytanie:

Jak szybko i skutecznie wypracować nowe pomysły na działanie i jak je weryfikować w praktyce?

Naszym zdaniem odpowiedzią na to pytanie jest niniejszy warsztat, opierająca się na koncepcji Zwinnologii Zarządzania.

Cel

Praktyczne przełożenie strategii lub planu przedsięwzięcia na konkretne działania.

Adresaci

  • zarząd organizacji,
  • menedżerowie,
  • przedstawiciele różnych obszarów organizacji

Czas trwania

  • Sesja trwa do 6 godzin i realizowana jest zdalnie.

Efekty

Na koniec sesji wypracowane zostają:

  • wygenerowane opcje działań zmierzających do osiągnięcia stanu docelowego
  • wybór najkorzystniejszych działań z uwagi na stosunek wartości do kosztu

Narzędzia

  • kanwa wartość / koszt
  • platforma ZOOM
  • platforma MURAL

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt

Udostępnij na: