Współczesne otoczenie firmy, określane jako świat VUCA albo świat SPAM’u, wymaga od menedżerów kompetencji w obszarze zarządzanie zmianą.

Skuteczny menedżer potrafi odnaleźć się w burzliwej rzeczywistości określanej jako VUCA (SPAM). VUCA (SPAM) to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów z U.S. Army War College na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (Szybkozmienność), Uncertainty (Płynność), Complexity (Arcyzłożoność) i Ambiguity(Mętność) . Każda z wymienionych cech nowej rzeczywistości stanowi wyzwanie dla menedżera i wymaga przemyślanego podejścia.

Właśnie tym zajmujemy się w czasie tego 2 dniowego warsztatu.

 

Udostępnij na: