Od jakiegoś czasu żyjemy bardziej od siebie oddaleni, doświadczamy zagrożenia płynącego z rozwijającej się pandemii. To wszystko powoduje, że w nowej sytuacji i możemy odczuwać różnego typu napięcia związane z tą zmianą. Niektóre z tych reakcji mogą być potęgowane lub osłabiane przez różne aspekty naszego profilu osobowości. Przykładowo: jeśli mam silne potrzeby bycia z ludźmi, to narzucone odizolowanie wpływa na moje samopoczucie i chęć działania. To samo dotyczy innych osób (przełożonych, współpracowników i podwładnych).

Jeżeli jestem liderem lub menedżerem, to pewne moje zachowania wynikające z profilu osobowości, które były skuteczne do tej pory, mogą już takimi nie być.
Ta sytuacja powoduje, że wszyscy szukamy odpowiedzi na pytanie:

Jak skuteczniej sobie poradzić z wyzwaniem i pracować w zgodzie ze swoim profilem osobowości?

Uważamy, że sukces zaczyna się od zrozumienia siebie, a później od zrozumienia innych. Dlatego proponujemy usługę doradcza opierającą się o badanie profili osobowości FACET5.

Facet5 jest jednym z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych narzędzi do pomiaru osobowości opartym o teorię Wielkiej Piątki. Badanie opisuje pięć aspektów i 13 podaspektów profilu osobowości zawodowej. Stosowany jest przez organizacje i firmy doradcze na całym świecie.

System został zaprojektowany przez psychologów dla potrzeb biznesu do wykorzystania w zarządzaniu i pracy zespołowej. Jest modelem i językiem wyjaśniającym, jak ludzie różnią się pod względem zachowań, motywacji oraz postaw i co można dzięki temu osiągać.

Facet5 ma solidną podstawę teoretyczną. Pięcioczynnikowy model osobowości, czyli „Wielka Piątka” jest szeroko akceptowana i uznana za najlepszy sposób opisywania podstawowych bloków osobowości. Szeroka gama krajowych i branżowych grup normatywnych ułatwia dokonywanie porównań. Ciągłe badania rzetelności narzędzi, w tym badania profili dla poszczególnych narodów, dają gwarancję, że Facet5 może być wykorzystywany do rozwiązywania wielu problemów biznesowych

Cel
Opisanie, jaka jest rola danego aspektu w zaistniałej sytuacji w miejscu pracy oraz w jaki sposób zachowują się lub są postrzegane osoby o podobnych wynikach na skali.

Adresaci

  • zarząd organizacji,
  • menadżerowie,
  • pracownicy liniowi.

 

Czas trwania
Zależy od ilości osób włączonych do badania.

Efekty
Efektem usługi są:

  • raport i informacje zwrotne dla badanych osób jak osiągnięte wyniki (natężenie cech osobowości dla poszczególnych aspektów) wpływają na prace zdalną, współpracę w zespołach i realizację zadań,
  • wskazówki dla przełożonych jak motywować pracowników pracujących zdalnie.

Narzędzia

  • badanie FACET5
  • platforma ZOOM

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt 

Udostępnij na: