Tyle się słyszy o Agile, wcześniej w odniesieniu do tworzenia oprogramowania jak i a ostatnio do zarządzania.

Naucz się, jak uczyć zwinności innych wykorzystując cykl zwinnego zarządzania zmianą: Wgląd-Opcje- Eksperymenty.

Zwinność jest szansą na efektywność wyższą od metod klasycznych, a jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów pięciu edycji nie więcej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym liczba zmian realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall), maleje i w ostatnim roku wyniosła ok 45%.
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 32% przypadków.
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazały się seminaria dla nowozatrudnianych i posługiwanie się planami komunikacji. 
 • 86% respondentów zaliczyło zaangażowanie pracowników do Kluczowych Czynników Sukcesu, a zwinność opiera się o zaangażowane zespoły.

Na podstawie naszej wiedzy, doświadczenia i wyników badań stworzyliśmy ten warsztat, dzięki któremu nabędziesz kompetencje pozwalające:

 • na korzystanie z metodyki zwinnej w szkoleniach i usługach doradczych,
 • na zdobywanie zwolenników zwinnego podejścia do zmian,
 • na przekazywania praktycznej wiedzy o Zwinnym Zarządzaniu Zmianą
 • na budowanie kultury zwinności w organizacjach.

Na naszych warsztatach stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami przeprowadzamy i dlatego działamy zwinnie, czyli w cyklu: Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:

 • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy trenerów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
 • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób trener może pracować nad daną kwestią z uczestnikami szkoleń.
 • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda trenerska czy narzędzie sprawdza się na sali szkoleniowej.
 • Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

Zostań Trenerem Zwinnego Zarządzania Zmianą – zdobądź wiedzę o najnowszych trendach w obszarze zmian i doskonal swoje umiejętności zwinnego przekazywania wiedzy uczestnikom szkoleń.

Trener Zwinnego Zarządzania Zmianą to 2-dniowy intensywny warsztat trenerski przygotowany przez autorów książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”.

 

Jeżeli będziesz potrzebował pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

 • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
 • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
 • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
 • Podstawy Zarządzania Projektami
 • Lean Change Agent
 • Firma przyszłości – Warsztat Strategiczny
 • MANAGEMENT 3.0
 • Komunikacja w zmianie
 • Kształtowanie postaw pracowników w procesie zmian

 

 

Udostępnij na: