Co czujesz, kiedy po szkoleniu Twoi klienci pytają  o jeszcze nowsze trendy w zarządzaniu zmianą?

W jaki sposób przekazujesz wiedzę o zarządzaniu zmianą w firmie?

Jak wygląda Twoja Strategia Błękitnego Oceanu w obszarze szkoleń menedżerskich?

Jak myślisz, dlaczego od lat menedżerowie nie potrafią przebić magicznej granicy wyznaczonej przez  liczbę zmian wdrażanych z powodzeniem?

Jeżeli podchodzisz do szkoleń z zarządzania zmianą tak, jak większość trenerów, to:
  • prawdopodobieństwo pełnej realizacji celów przez uczestników Twoich szkoleń wynosi 30%,
  • zdajesz sobie sprawę, że planowy model zarządzania zmianą wyczerpał już swój potencjał rozwojowy,
  • wiesz, że zwinne podejście w branży IT jest źródłem sukcesów,
  • traktujesz własne kompetencje jako źródło przewagi konkurencyjnej,
  • doceniasz rolę nowych metod i narzędzi zarządzania zmianą, ale zdajesz sobie sprawę, że tylko „właściwie podane” zmienią podejście do zmiany uczestników Twoich szkoleń.

Aby zwiększyć szanse sukcesu konieczne jest sięgnięcie po nowe podeście do zarządzania zmianą, umożliwiające efektywne szkolenie menedżerów oraz wypłynięcie na Błękitny Ocean metodyki zwinnej.

W naszej Szkole Zarządzania Zmianą stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy przeprowadzić i dlatego działamy zwinnie czyli w cyklu : Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:
  • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy trenerów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
  • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób trener może pracować nad daną kwestią z uczestnikami szkoleń.
  • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda trenerska czy narzędzie sprawdza się na sali szkoleniowej.

Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

Kiedy ukończysz Szkołę Zarządzania Zmianą dla Trenerów, to uzyskasz pewność, że jesteś prekursorem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i potrafisz posługiwać się metodami i narzędziami zarządzania zmianą przygotowanymi na nowe czasy.
Program Szkoły jest tak skomponowany, że każdego dnia czeka Cię dopływ wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą oraz praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat poprowadzić w trakcie warsztatów.

Zostań trenerem zarządzania zmianą – zdobądź wiedzę o najnowszych trendach w obszarze zmian i doskonal swoje umiejętności zwinnego przekazywania wiedzy uczestnikom szkoleń.

Zapisz się do Szkoły dla Trenerów: Wrocław, start:2017+10+20

Udostępnij na: