Liczebność grupy
min. 5 – max. 12 osób

Czas trwania 
typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

Termin szkolenia
zgodnie z terminarzem

Miejsce
Szkolenia online prowadzimy na platformie Zoom, z wykorzystaniem narzędzi do współpracy sieciowej.

Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników

Rabaty i zniżki

Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – 10%
Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – 10%

Pytania?
Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788
Jarosław Rubin – tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Udostępnij na: