PROGRAM:

 1. Radzenie sobie z reakcjami pracowników na zmiany
 • Psychologiczne podstawy reakcji pracowników na zmiany – gra „Solidny most”,
 • Organizacja i pracownik w procesie zmian – model Virginii Satir,
 • Siedem najważniejszych taktyk radzenia sobie z reakcjami wobec zmian,
 • Praktyczne zasady doboru strategii i taktyk radzenia sobie z oporem wobec zmian w zależności od rodzaju zmiany, specyfiki firmy i pozycji lidera zmian w firmie.
 1. Typologia postaw wobec zmian i jej wpływ na działania przywódców/agentów zmian
 • Postawy pracowników wobec zmian:
  • Innowator,
  • Naśladowca,
  • Wyczekujący,
  • Sceptyk,
 • Postępowanie ze Sceptykami i Negatorami – trening rozmowy z pracownikiem reagującym negatywnie na zmianę,
 • Angażowanie pracowników w zmiany – trening rozmowy motywującej i zmieniającej nastawienie do zmian.
 1. Zarządzanie zmianą nastawione na odbiór
 • Rola informacji zwrotnej w komunikacji zmian,
 • Skłonność menedżerów do komunikowania swoich oczekiwań i poszukiwania informacji zwrotnej – autodiagnoza stylu komunikacji,
 • Trening poszukiwania informacji zwrotnej o zmianie i odczuciach pracowników uwzględniający różnice w stylach komunikacji.
 1. Komunikowanie zmian – wytyczne dla menedżera
 • Przywódca jako projektant i nadawca komunikatu o zmianach,
 • Podstawowe błędy w przekazywaniu wizji zmian,
 • 5 niezbędnych elementów komunikatu o czekających firmę zmianach,
 • Przygotowanie i wygłoszenie przykładowego komunikatu,
 • Wybrane narzędzia wspierające komunikację zmian i ich możliwości ich wykorzystywania przez uczestników szkolenia:
  • Lean Coffee,
  • Radiator informacji,
  • Tablica Kanban.
 1. Podsumowanie warsztatów.
Udostępnij na: