Co sprawia, że ktoś kto dodawał energii wszystkim dookoła nagle sam potrzebuje pomocy?

Jak to możliwe, że milczek staje się jednym z aktywniejszych członków zespołu?

Jakie działania lidera muszą ulec zmianie w nowej sytuacji, gdy współpraca jest w większym stopniu zdalne?
Pewne wskazania o przyczynach takich zjawisk oraz o koniecznych postawach i zachowaniach uzyskasz w czasie webinarium Szkoły Zarzadzania Zmianą oraz na warsztatach przez nią prowadzonych. Podstawą do naszych rekomendacji jest wiedza z opartej na 5 podstawowych aspektach metodzie określania profilu osobowości FACET5. W czasie wydarzenia poznasz wszystkie aspekty, dowiesz się w jaki sposób mogą one wpływać na zachowania pracowników w sytuacji pandemii oraz jak powinien zachowywać się lider, aby podtrzymać lub usprawnić efektywność swojego zespołu.

Udostępnij na: