• Wśród opisywanych zmian dominowały te o dużym zakresie oraz zmieniające obraz organizacji. Zmiana struktury, strategii oraz kultury organizacyjnej to najczęstsze cele zmian wskazywane przez respondentów.
  • Ponad 80% opisywanych zmian trwało nie dłużej niż rok, co może świadczyć o koncentracji na korzyściach krótkoterminowych lub dzieleniu większych przedsięwzięć na mniejsze.
  • W prawie 1/3 przypadków odpowiedzialność za wdrożenie zmiany brał na siebie zarząd organizacji. Zmiany w organizacji były najczęściej kierowane przez zarząd (28%) lub zespół projektowy złożony menedżerów i pracowników (22%).
  • Pomimo tego, że zespoły kierujące zmianą złożone z menedżerów i pracowników były najskuteczniejsze, to ich liczba nie wzrasta (rok do roku).
  • Stosunkowo rzadko sięgano po wsparcie z zewnątrz lub ekspertów z zakresu zarządzania projektami. Tylko w 10% przypadków kierowanie zmianą powierzono kierownikowi projektu, konsultantom zewnętrznym lub Interim Managerowi.
  • Wyniki badania potwierdzają trudności związane ze wstępnym szacowaniem budżetu i terminu zakończenia zmiany. Spośród zmian o ustalonym terminie zakończenia, niecałe 60% zmieściło się w harmonogramie. Nieprzekroczenie zakładanego budżetu miało miejsce tylko w ponad połowie wdrożeń. Pomimo tego, ustalanie budżetu i terminu pozytywnie koreluje z sukcesem zmiany

więcej w pliku pełnego raportu

Udostępnij na: