• Zmiana strategii, struktury oraz kultury organizacyjnej to najczęstsze cele zmian.
  • Prawie 75% opisywanych zmian trwało nie dłużej niż rok, co może świadczyć o koncentracji na korzyściach krótkoterminowych lub dzieleniu większych przedsięwzięć na mniejsze.
  • Zmiany w organizacji były najczęściej kierowane przez zespół projektowy złożony z menedżerów (26%) lub zespół projektowy złożony menedżerów i pracowników (23%).
  • Pomimo tego, że zespoły kierujące zmianą złożone z menedżerów i pracowników były najskuteczniejsze to ich liczba nie wzrasta.
  • Tylko w 10% przypadków kierowanie zmianą powierzono kierownikowi projektu, konsultantom zewnętrznym lub Interim Managerowi.
  • Tylko połowa zmian posiadało cechy projektu (ustalone: cel, termin zakończenia i budżet).
  • Stawiamy tezę, że samo określenie terminu zakończenia zmiany albo budżetu zwiększa szanse na sukces wdrożenia.
  • Podobnie jak przed rokiem krótsze zmiany (trwające do 6 miesięcy) kończyły się najczęściej w terminie i miały najwyższy poziom osiągnięcia celów zmiany.
  • Liczba zmian zakończonych pełnym sukcesem spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym o 10 p.p..
  • Respondenci z branży produkcji przemysłowej surowo ocenili poziom sukcesu zmian w branży (9% w br. vs. 48% przed rokiem). Przyczyny takiej sytuacji wymagają dalszej analizy.

To tylko niektóre z wniosków z badania. Zapoznaj się z całością raportu!

Udostępnij na: