Little J., Lean Change Management. Innovative Practices for Managing Organizational Change, Happy Melly Express, 2014.

Ta książka, która zmieniła moje (i nie tylko moje) myślenie o zmianie i rozumienie procesu zarządzania zmianą. Po latach stagnacji w klasycznym zarządzaniu zmianą, i zmaganiu się z granicą 30% zmian wdrażanych z powodzeniem, przyniosła nowe podejście do zarządzania zmianą (Lean Change) i dała nadzieję na podniesienie efektywności wdrożeń.

Lean Change Management - Jason Little

Po przeanalizowaniu wyników badań skuteczności zarządzania zmianą metodami klasycznymi oraz przyjrzeniu się „co działa?” w innych dziedzinach, Jason zaproponował, zamiast klasycznego planowego, projektowego traktowania procesu zmiany, podejście oparte o cykl Lean Change Management, który w Szkole Zarządzania Zmianą nazywamy cyklem Zwinnego Zarządzania Zmianą.

Przedstawione w książce podejście zakłada, że zmiana nie jest prostą drogą z punktu A do punktu B, która jest dokładnie opisana, ale składa się z cykli obejmujących przegląd sytuacji, wybór opcji działań i przeprowadzenie eksperymentu, czyli realizację działania.

Jason pokazuje na przykładach, że w zarządzaniu zmianą niewielką wartość ma wielogodzinne lub wielodniowe dociekanie (zgadywanie), co się wydarzy w wyniku działania. Informacji dostarcza dopiero podjęte działanie, czyli przeprowadzony eksperyment. Aby taki eksperyment nie był tylko podejmowanym na ślepo wyborem, powinien on zacząć się od postawienia hipotezy, jaki problem dane działanie rozwiąże i jak zmierzymy, że osiągnęliśmy sukces. Po wdrożeniu działania należy dokonać oceny eksperymentu i zebrać informacje zwrotne, jak działanie zostało przyjęte.

Warto sięgnąć po tę książkę, aby zrozumieć skąd się biorą reakcje pracowników na zmiany i jeszcze raz przemyśleć taktyki radzenia sobie z oporem wobec zmian. Jason podpowiada, że kluczem do rozwiązania problemów związanych z oporem wobec zmian jest budowa współdziałania od samego początku zmiany. Słyszeliście już taką wskazówkę? Tak? To, co stoi na przeszkodzie, aby z niej korzystać?

Narzędzia Zminnego Zarządzania Zmianą
Kilkadziesiąt metod i narzędzi, jakie pokazujemy na szkoleniu Zwinne Zarządzanie Zmianą

Do książki Jasona przekonuje mnie jeszcze jedna rzecz. Autor nie zostawia czytelnika z przeświadczeniem, że metoda może i jest skuteczna, ale to tylko teoria. Metodzie towarzyszy ponad 40 narzędzi wspierających Lean Change Management pochodzących z obszaru diagnozowania organizacji, kultury organizacyjnej, rozwoju organizacyjnego (OD), modeli biznesowych, Lean Start-up, Agile lub Scrum, dostosowanych do potrzeb zarządzania zmianą.

Mam książkę Jasona zarówno w formie e-booka, jak i w wersji papierowej, abym mógł do niej wracać w różnych sytuacjach szkoleniowych i doradczych. Wracam, czytam kolejny raz, spieram się z autorem i najczęściej przyznaję mu rację.

Jeśli nie chcesz utknąć na poziomie 30% skuteczności wdrażania zmian, spróbuj nowego podejścia.

 

Udostępnij na: