Kotter J. P., Leading Change, Harvard Business School Press, Boston 1996. (polski tytuł: Jak przeprowadzić transformację firmy)

Książka od której zacząłem swoją przygodę z zarządzaniem zmianą. W 2002 roku, kiedy sprowadziłem sobie tę książkę ze Stanów, doznałem olśnienia – wdrażanie zmian w firmach może być prostsze oraz skuteczniejsze, a ja trzymam w ręku receptariusz. Niestety, życie okazało się bardziej skomplikowane, niż zawarty w książce przepis na sukces.

Leading Change - John P. Kotter

Nawet teraz, kiedy uważam że zwinność rządzi, często wracam do książki Kottera po inspirację i szczegółowe opisy sytuacji występujących w firmach. Ponadto, bez fundamentu, jaki stanowi Leading Change, trudno jest zrozumieć ewolucję, jaką przeszło zarządzanie zmianą w ciągu ostatnich 30 lat.

John P. Kotter, założyciel i szef firmy konsultingowej Kotter International, emerytowany profesor w Harvard Business School, napisał w 1996 roku książkę, która stała się numerem 1 w zarządzaniu zmianą. W książce tej Kotter przedstawił klasyczny już ośmioetapowy model procesu zmiany, a właściwie zarządzania zmianą oparty o decydującą rolę przywództwa w procesie zmian. Bez znajomości tego modelu trudno zabierać się za wdrażanie jakiejkolwiek zmiany w firmie. Po pierwsze: stwórz poczucie ważności i pilności zmiany, po drugie zbuduj silną koalicję… i tak dalej.

Po przeczytaniu tej książki można sobie uświadomić, dlaczego tak wiele projektów zmian kończy się fiaskiem. Kotter nie tylko przedstawia poszczególne etapy zarządzania zmianą, ale również zwraca uwagę na błędy, jakich należy unikać na każdym z etapów. Z drugiej strony, pomimo znajomości modelu przez liczną grupę liderów i menedżerów z całego świata, poziom realizacji zakładanych celów zmian nie wzrasta powyżej 30-40%. Dlaczego tak się dzieje? Wskazówka znajduje się w książce i dalszych pracach Kottera.

W części III książki profesor Kotter daje wskazówki na przyszłość pisząc, że o powodzeniu wdrażania zmian w organizacjach przyszłości będą decydowały przywództwo i nauka przez całe życie. Ten drugi czynnik spowodował, że w 2013 roku Kotter uzupełnił naukę o zarządzaniu zmianą o koncepcję ośmiu akceleratorów zmian, która jest, jego zdaniem, rozwinięciem i dopełnieniem klasycznego modelu transformacji.

Swoją drogą polski tytuł książki pokazuje, w jaki sposób można wzniosłą ideę przewodzenia zmianą ściągnąć na ziemię.

 

Udostępnij na: