Kultura organizacyjna OCAI

Otaczająca nas pandemia pokazuje jak bardzo nasze otoczenie zewnętrzne można zdefiniować jako świat VUCA – świat SPAM’u, w którym sytuacja jest Szybkozmienna, Płynna, Arcyzłożona i Mętna. W takiej sytuacji coraz większe znaczenie ma efektywność adaptacyjna organizacji, czyli to na ile jej kultura wspiera innowacyjność, zwinność przy jednoczesnym zapewnieniu, że bieżące cele operacyjne są realizowane z sukcesem. Potrzebne jest uwzględnienie w kulturze nowych elementów wynikających z tego, że coraz więcej pracowników pracuje zdalnie, że ograniczane są spotkania i szkolenia stacjonarne, że rosną odległości pomiędzy współpracownikami oraz menedżerami i pracownikami.

Przed menedżerami i liderami zmian stoją nowe wyzwania. To, czy osiągną sukces w zmianach, zależy od efektywnego, zwinnego podejścia do zarządzania.

Powyższa sytuacja sprawia, że kadra menedżerska i liderzy zmian w organizacjach poszukują odpowiedzi na pytanie:

Jak skutecznie przeprowadzić zmianę kultury organizacyjnej?

Naszym zdaniem odpowiedzią na to pytanie jest diagnoza i zmiana kultury organizacyjnej, opierająca się na modelu wartości konkurujących (OCAI).

Cel
Ocena stanu obecnego kultury organizacyjnej, jej sześciu składowych oraz określenie pożądanego kierunku zmian profilu kultury organizacji.

Adresaci

 • zarząd organizacji,
 • menedżerowie konkretnych działów,
 • przedstawiciele różnych obszarów organizacji.

Czas trwania i forma usługi

Usługa złożona jest z:

 • pre-work w postaci badania kwestionariuszowego stanu obecnego kultury organizacyjnej (wykonane przed warsztatem),
 • warsztatu ( do 6 godzin, realizowany zdalnie).

Program warsztatu:

 1. Omówienie wyników badania kwestionariuszowego stanu obecnego kultury organizacyjnej.
 2. Określenie założeń pożądanej kultury organizacyjnej dostosowanej do nowej sytuacji/strategii.
 3. Badanie kwestionariuszowe kultury organizacyjnej stanu docelowego (online lub w wersji papierowej).
 4. Omówienie luki kulturowej między stanem obecnym i pożądanym kultury. Wypracowanie działań dostosowujących kulturę organizacji (warsztat trwa do 6 godzin i realizowana jest zdalnie).

Efekty

Na koniec sesji zostanie wypracowane:

 • opis aktualnego profilu kultury organizacyjnej,
 • określenie pożądanego profilu kultury organizacyjnej uwzględniającego większe rozproszenie pracowników oraz wpływ zagrożeń płynących z otaczającego świata na emocje i efektywność pracowników,
 • stworzenie strategii działania dla pożądanego profilu kultury organizacyjnego
  • określenie miar sukcesu,
  • stworzenie założeń planu komunikacji,
  • wypracowanie kierunków działań.

Narzędzia

 • kwestionariusze OCAI
 • kanwy kultury organizacji
 • platforma ZOOM
 • platforma MURAL

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani prosimy o kontakt 

Udostępnij na: