WP errorNieprawidłowa taksonomia.

Ludzie różnie reagują na zmiany, zwłaszcza gdy żyjemy w burzliwych czasach. Chcesz kształtować pozytywne nastawienie pracowników do zmiany?  Może doświadczyłeś, jak trudno jest sprawić by wdrażana zmiana utrwaliła się w kulturze firmy. Mogłeś też  nieświadomie utrudnić sobie zmianę, bo pominąłeś ważnych interesariuszy.

Zwinne podejście jest skuteczną i bardziej efektywną alternatywą do klasycznych metod zarządzania w ludzkim wymiarze zmiany, bo jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów tylko 20% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem,
 • Niemal 80% respondentów zwróciło uwagę na trzy Kluczowe Czynniki Sukcesu zmiany: zaangażowanie pracowników, pracę zespołową oraz wizję i kierunek zmian
 • 45% respondentów podkreśliło negatywny wpływ na wynik wdrożenia emocji pracowników pojawiających się w reakcji na zmiany.

 

Dzięki udziałowi w naszym warsztacie:

 • Dowiesz się, jakie są psychologiczne podstawy ludzkich reakcji na zmiany i nauczysz się wpływać na te reakcje,
 • Przekonasz się, jak można budować poparcie dla zmiany, poszukując dla niej zwolenników,
 • Będziesz potrafił zidentyfikować różne typy postaw wobec zmiany oraz dobierać argumenty i działania dostosowane do różnych postaw prezentowanych przez pracowników,
 • Otrzymasz narzędzie pozwalające na określenie poziomu partycypacji pracowników w podejmowanie decyzji przez zespół kierujący zmianą,
 • Nauczysz się prowadzić trudne rozmowy w trakcie zmian oraz budować komunikaty o zmianach,
 • Poznasz metodę budowy zaangażowania i pozytywnej postawy od samego startu zmiany.

 

Dowiedz się, w jaki sposób wzmacniać pozytywne zachowania oraz wygaszać negatywne postawy wobec zmian.

 

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

   • Planujesz wdrożenie nowego przedsięwzięcia lub innowacji?
   • Dostrzegasz znacznie więcej projektów zmian realizowanych jednocześnie?
   • Martwisz się o trwałość rezultatów, aby wysiłek nie został zmarnowany?
   • Zastanawiasz się, jak zidentyfikować i zarządzać interesariuszami?

   Kiedy otoczenie staje się groźne oraz nieprzewidywalne, a skuteczność osiągania celów zmian nie przekracza 30%, prawdziwym wyzwaniem staje się planowanie i realizacja nowych przedsięwzięć oraz wdrażanie innowacyjnych pomysłów.

   Projektując i wdrażając zmiany będziesz się mierzyć nie tylko ze zmiennością otoczenia, ale również z różnymi reakcjami na zmianę, a nawet zmęczeniem pracowników wielością zmian!

   Nasz warsztat pokaże Ci, jak sobie radzić w tej sytuacji

   W efekcie warsztatu:

    • Dowiesz się, jak, za pomocą narzędzi agile – w ciągu 1-2 dni – sporządzić plan przedsięwzięcia w sposób angażujący pracowników od samego początku procesu,
    • Zdobędziesz umiejętność właściwego określania celów zmiany i wdrażania ich zgodnie z cyklem Wgląd – Opcje działań – Eksperymenty,
    • Nauczysz się weryfikować skuteczność działań w praktyce, dzięki stawianiu hipotez i ich weryfikacji,
    • Będziesz potrafił monitorować przebieg zmiany, a przy okazji będziesz lepiej ustalać priorytety i liczbę zadań wykonywanych jednocześnie,
    • Będziesz radzić sobie z reakcjami pracowników na zmiany, a nawet będziesz potrafił uprzedzić pewne reakcje,
    • Przekonasz się, jak zbudować i przekazać angażujące komunikaty o zmianie, uwzględniając potrzeby różnych interesariuszy,
    • Będziesz znać i wykorzystać metody postępowania w sytuacji, kiedy utkniesz, a proces zmierzania do celu zmiany ugrzęźnie.

    


   PROGRAM

   Zapoznaj się z programem warsztatu

    


   METODOLOGIA

    


   TRENERZY

   Dowiedz się więcej o trenerach prowadzących warsztat

   <!=========Events Default List Template 1.5.1=========>

   There is no Event

   Chcesz porozmawiać o szkoleniu dedykowanym dla Twojej firmy?

   Zapraszamy do kontaktu

   POROZMAWIAJMY

   Udostępnij na:

 

Udostępnij na: