• Chcesz wspierać nowe przedsięwzięcia i innowacje prowadzone w Twojej firmie lub pracować jako konsultant zewnętrzny? Potrzebujesz narzędzi gotowych do stosowania?
 • Poszukujesz metod zarządzania wieloma interesariuszami i zapewnienia trwałości zmian?
 • Chcesz radzić sobie w warunkach wielości projektów zmian i dziesiątek opcji działań do wyboru?

Świat się zmienia na Twoich oczach i potrzebuje skuteczności we wprowadzaniu zmian.

Naucz się, jak to robić i jak doradzać innyn, którzy tego potrzebują.

Potraktuj szkolenie jako zmianę i zdobądź kompetencje Konsultanta Zarządzania Zmianą – Zapraszamy na trzydniowe szkolenie!

Klasycznie czy zwinnie?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów pięciu edycji nie więcej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym liczba zmian realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall), maleje i w ostatnim roku wyniosła ok 45%.
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 32% przypadków.
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazały się seminaria dla nowozatrudnianych i posługiwanie się planami komunikacji. 
 • 86% respondentów zaliczyło zaangażowanie pracowników do Kluczowych Czynników Sukcesu, a zwinność opiera się o zaangażowane zespoły.

Uczestnicząc w warsztacie nauczysz się:

 • Dobierać metodę działania do właściwości zmiany i nauczysz się, jak wykorzystać tę wiedzę w praktyce.
 • Jak pracować z ludźmi, na których zmiana ma wpływ, by ich reakcje pozytywnie Cię zaskakiwały.
 • „Lekkich” metod planowania i monitorowania postępów.

Na naszych warsztatach stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami przeprowadzamy i dlatego działamy zwinnie, czyli w cyklu : Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:

 • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy konsultantów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
 • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób konsultant może pracować nad daną kwestią wspierając zmiany poprzez warsztaty i inne działania.
 • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda  czy narzędzie sprawdza się w praktyce.
 • Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

Kiedy ukończysz szkolenie dla Konsultantów, to uzyskasz pewność, że jesteś prekursorem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i znasz oraz potrafisz posługiwać się metodami i narzędziami zarządzania zmianą przygotowanymi na nowe czasy.
Program warsztatów jest tak skomponowany, że każdego dnia czeka Cię dopływ wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą oraz praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat wykorzystać w pracy konsultanta.

Zapraszamy na trzydniowe szkolenie online prowadzone przez 2 trenerów i producenta. 

Dzięki temu osiągamy najwyższą jakość wydarzenia. Trenerzy koncentrują się na pracy warsztatowej z uczestnikami, a producent zapewnia obsługę wszelkich kwestii technologicznych.

W pracy wykorzystujemy narzędzia do współpracy uczestników typu elektroniczne tablice z możliwością “przyczepiania karteczek”. Uczestnicy są w trakcie warsztatów dzieleni na podgrupy i pracują w sposób warsztatowy nad wybranymi zagadnieniami.

Zostań Konsultantem Zarządzania Zmianą – zdobądź wiedzę o najnowszych trendach w obszarze zmian i doskonal swoje umiejętności zwinnego przekazywania wiedzy uczestnikom szkoleń. Zdobądź Certyfikat Uczesttnictwa (Certificate of Attendance).

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

   

   

  Dowiedz się czy zwinność metodyki pozytywnie koreluje z skutecznością wdrażania zmian.

  Dowiedz się jakie wnioski wynikają z zebranych odpowiedzi – Pobierz plik z pełną bezpłatną wersją raportu OBZZ 2024.

  Jeżeli chcesz pobrać Raport i już posiadasz hasło do Bazy Wiedzy, to wpisz je poniżej po naciśnięciu przycisku DOWNLOAD.

  Jeśli nie masz jeszcze hasła,  możesz je uzyskać tutaj

  Udostępnij na:
Udostępnij na: