Kanwa zmian przysłuży się komunikacji, jako narzędzie dialogu i wizualizacji!

Warsztat zarządzania zmianą – planowanie i monitorowanie zmian z wykorzystaniem narzędzi wizualizacji, w tym kanwy biznesowej,

Kiedy ostatnio zmieniałeś strategię Twojej firmy?

Skąd członkowie zespołu dowiadują się o stanie zmiany?

Jak długo trwa proces planowania?

Jak często komunikujesz pracownikom przebieg i postęp zmian?

Jeżeli  podchodzisz do zmiany tak, jak większość polskich menedżerów przebadanych w ramach Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą to:
  • prawdopodobieństwo pełnej realizacji celów wynosi mniej niż 30%,
  • planowanie zmiany trwa nawet kilka miesięcy, a plan projektu ma nawet kilkadziesiąt stron,
  • komunikowanie zmian odbywa się najczęściej na spotkaniach informacyjnych lub za pomocą poczty elektronicznej,
  • oczekujesz, że zaangażowanie w zmianę będzie łączyło się otrzymaniem informacji zwrotnej od pracowników,
  • postęp zmian jest oceniany na spotkaniach statusowych projektu i raz na kilka tygodni lub miesięcy przedstawiany pracownikom.

Aby zwiększyć szanse sukcesu konieczne jest sięgnięcie po nowe narzędzia planowania i dialogu z pracownikami.

Dowiedz się jak efektywniej zarządzać zmianą i w ciągu jednego dnia sporządzić jednostronicowy plan zmiany i przekazać go pracownikom, jak wybierać opcje działań, planować eksperymenty i badać nastrój pracowników. To wszystko z wykorzystaniem narzędzi wizualizacji

Termin i miejsce szkolenia:

Udostępnij na: