Kalendarz Niko-niko, nazywany również kalendarzem emotikonów lub kalendarzem buziek, jest narzędziem, które mierzy nastrój pracowników. Umieszcza się go na ścianie we wspólnej przestrzeni, gdzie jest widoczny dla członków danego zespołu. Format kalendarza umożliwia każdemu z członków zespołu zapisać, na koniec dnia pracy, graficzną ocenę swojego nastroju w ciągu całego dnia.

Niko niko po japońsku oznacza uśmiech, tak więc w kalendarzu każdy z członków zespołu będzie posługiwał się emotikonami, które obrazują jego nastrój po skończonym dniu pracy:

 • szczęśliwy :-),
 • neutralny :-I,
 • chmurny, niezadowolony :-(.

kalendarz Niko-niko

WARTOŚĆ DLA ORGANIZACJI

Kalendarz Niko-niko ma na celu szybkie zbieranie informacji zwrotnych o nastrojach w zespole w trakcie zmian. Jednocześnie jako narzędzie przekazywania informacji (radiator informacji) kalendarz wpływa na zdolność zespołu oraz liderów zmiany do reagowania na zmiany nastroju pracowników, co przekłada się na elastyczność w wyborze kolejnych opcji działań.

SCENARIUSZ

Kalendarz Niko-niko wprowadza się w czterech krokach:

 1. Weź zwykły planer lub własnoręcznie wykonany kalendarz i zawieś go w widocznym miejscu. Najlepiej niedaleko wyjścia, gdzie wszyscy członkowie zespołu będą mieli do niego swobodny dostęp.
 2. Podziel obszar każdego dnia w kalendarzu na tyle wierszy, ilu jest członków zespołu i wpisz imiona współpracowników.
 3. Połóż kolorowe pisaki w pobliżu kalendarza, aby nie było kłopotów ze śledzeniem nastroju spowodowanych brakiem mazaków. Możesz użyć trzech kolorów: zielonego dla dobrego nastroju, żółtego (pomarańczowego) dla neutralnego oraz czerwonego dla wyrażenia niezadowolenia. W ten sposób nastrój zespoły będzie widoczny z daleka.
 4. Śledź nastrój członków zespołu. Uzgodnij ze wszystkimi członkami zespołu, że zanim wyjdą z pracy, narysują z pomocą „buźki” jaki był ich średni nastrój danego dnia.

Co jakiś czas przeanalizujcie wspólnie dane z kalendarza. Przykładowo:

 • …dwie uśmiechnięte buźki, jedna neutralna i dwie skwaszone: co się stało tego dnia? skąd się wziął taki podział?
 • …wszyscy uradowani a zadanie nieskończone lub niezadowolony klient: co spowodowało, że jesteśmy zadowoleni w trudnych chwilach? Na co nie zwróciliśmy uwagi?

PRZYCZYNY STOSOWANIA

Najszybszą informacją zwrotną, dotyczącą odbioru zmian wdrażanych w firmie, są ludzkie emocje. Często negatywny odbiór zmiany przez pracowników – kwaśne miny lub ciche utyskiwanie – poprzedza twarde wskaźniki wskazujące na konieczność podjęcia działań naprawczych. Przewodzącym zmianom nie pozostaje więc nic innego, jak wykorzystać zwinne narzędzie do pomiaru nastroju pracowników np. kalendarz Niko-niko.

Kalendarz Niko-niko jest narzędziem posiadającym niezaprzeczalne zalety:

 • możesz go zacząć stosować od zaraz, niemal bezkosztowo,
 • otrzymujesz natychmiastową informację zwrotną o nastroju zespołu,
 • kalendarz jest widoczny dla wszystkich więc jest dodatkowym nośnikiem komunikacji zespołowej (radiatorem informacji).

REZULTATY

Informacje o nastrojach płynące do zespołu oraz osób kierujących zmianami wpływają na ich dalsze działania. Kalendarz Niko-niko pozwala na jak najszybsze zidentyfikowanie problemów i ich rozwiązywanie. Zebrane dane o zmieniających się emocjach w trakcie zmiany i ich analiza pozwalają podjęcie, w razie potrzeby, działań korygujące. Tak działa pętla informacji zwrotnej, charakterystyczna dla Zwinnego Zarządzania Zmianą.

PUŁAPKI

Pomiar nastroju członków zespołu za pomocą kalendarza Niko-niko może być nieudany lub błędny, gdy:

 • Członkowie zespołu nie przekazują prawdziwych informacji o swoich negatywnych emocjach, aby nie być posądzonym przez kolegów lub menedżerów o marudzenie albo nie tłumaczyć się ze swojego gorszego nastroju,
 • Pracownicy nie aktualizują na codziennie kalendarza, ale wypełniają go raz w tygodniu, kiedy już nie pamiętają dokładnie, co wpływało na ich nastrój w poszczególnych dniach tygodnia,
 • Pracownicy „nie czują”/”nie kupują” proponowanego narzędzia i wypełniają go dla świętego spokoju.

ODMIANY

Do najpopularniejszych odmian kalendarza Niko-niko należą:

 • Dwa stany. Pracownicy mogą opisywać swoje emocje wykorzystując jedynie dwa emotikony mówiące o lepszym (dobrym) lub gorszym nastroju, z wyłączeniem stanu neutralnego. W takiej odmianie kalendarza, pracownik decyduje, czy był danego dnia w lepszym czy gorszym nastroju. Ograniczenie wyboru ma na celu zmuszenie do głębszego zastanowienia nad emocjami w danym dniu i wybranie, jakie emocje przeważały – pozytywne czy negatywne.
 • Naklejki. Techniczną odmianą kalendarza jest wykorzystanie kolorowych naklejek z „buźkami” zamiast rysowania ich mazakami. W założeniu ma to uprościć i przyspieszyć proces głosowania.

ŹRÓDŁO

Kalendarz Niko-niko (ニコニコカレンダー) opisał po raz pierwszy Akinori Sakata w 2006 roku. Wersja angielska artykułu: Sakata A., Niko-niko Calendar, http://www.geocities.jp/nikonikocalendar/index_en.html

 

Jeżeli chcesz pobrać wersję elektroniczną i już uzyskałeś hasło do Bazy wiedzy wpisz je poniżej, w przeciwnym przypadku możesz się  zarejestrować tutaj

Udostępnij na: