Indeks zadowolenia (ang. Happiness Index) to narzędzie służące do szybkiego, szacunkowego badania poziomu satysfakcji członków zespołu i zmian tego wskaźnika w czasie.

WARTOŚĆ DLA ORGANIZACJI

Wykorzystanie Indeksu zadowolenia pozwala na szybkie dokonanie pomiaru poziomu zadowolenia pracowników oraz na obserwację zmian tego wskaźnika w czasie. Indeks pokazuje „rozkład” poziomu zadowolenia w badanej grupie osób, a jego obraz na flipcharcie staje się radiatorem informacji, który wskazuje, jak dane działanie jest odbierane przez pracowników, członków zespołu czy uczestników szkolenia.

Indeks zadowolenia

W celu sporządzenia Indeksu zadowolenia:

  1. Na flipcharcie lub tablicy suchościeralnej narysuj dwie prostopadłe osie. Oś pozioma to oś czasu, a oś pionowa to oś zadowolenia. Na osi zadowolenia możesz zaznaczyć skalę np. 0-10 lub 0-100%.
  2. Za pomocą linii równoległej do osi zadowolenia wyznacz obszar oceny o szerokości około 10 cm. Pod tym obszarem, na osi czasu zapisz datę lub datę i godzinę pierwszego pomiaru.
  3. Poproś członków zespołu, uczestników spotkania lub szkolenia o ocenę zadowolenia z działania, jakie ma na nich wpływ, przebiegu szkolenia lub spotkania. Wyjaśnij, że stawiając mazakiem kropkę lub krzyżyk, wskazują aktualny poziom zadowolenia z rozpatrywanej aktywności.
  4. Po dokonaniu oceny omów z głosującymi rozkład indeksu i przedyskutuj, co należy zrobić, aby zwiększyć lub utrzymać poziom zadowolenia.
  5. Kontynuuj działania i po pewnym czasie zbadaj ponownie i przedyskutuj poziom zadowolenia. Obserwuj trend indeksu (czy ogólne zadowolenie się zwiększa czy zmniejsza?).
  6. Pomiary powtarzaj tyle razy, ile wyda ci się to użyteczne.

PRZYCZYNY STOSOWANIA

Zastosowanie Indeksu zadowolenia daje szybką informację zwrotną o odbiorze działań przez pracowników lub członków zespołu oraz pokazuje zmianę poziomu zadowolenia w czasie.

Co istotne, Indeks zadowolenia może być zbadany szybko, bez specjalnego oprzyrządowania badawczego i jest szczególnie przydatny w organizacjach „zmęczonych” powtarzającymi się ankietami.

Dodatkowo Indeks zadowolenia jest pozytywnie odbierany przez pracowników objętych zmianą czy uczestników szkolenia, ponieważ świadczy o otwartości i poszukiwaniu informacji zwrotnej.

REZULTATY

Wynikiem badania Indeksu zadowolenia jest zwizualizowany rozkład satysfakcji pracowników z danego działania, czyli szybka i czytelna informacja zwrotna, jak dane działanie zostało odebrane. Dzięki temu otrzymujemy sygnał, jakie działania warto kontynuować, a jakie warto zmienić lub zakończyć.

PUŁAPKI

Podstawowe pułapki to:

  • Konformizm głosujących, którzy nie chcą oddawać głosów zbyt odstających od średniej.
  • Niechęć do uzasadnienia oddanego głosu.

ODMIANY

  1. Narzędziem podobnym do Indeksu zadowolenia jest Kalendarz Niko-Niko (zobacz).

ŹRÓDŁO

Indeks zadowolenia został opisany przez Jasona Litlle’a w książce Lean Change Management. Innovative Practices for Managing Organizational Change, Happy Melly Express, 2014, s. 134-135.

Jeżeli chcesz pobrać wersję elektroniczną i już uzyskałeś hasło do Bazy wiedzy wpisz je poniżej, w przeciwnym przypadku możesz się  zarejestrować tutaj

 

55 zwinnych narzędzi znajdziesz w naszej książce „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”

Udostępnij na: