Diagnoza „syndromu małża” to narzędzie oceny własnej postawy wobec zmiany, które umożliwia przyjrzenie się własnemu stylowi podejmowania decyzji i poziomowi przywiązania do status quo. Opiera się o kwestionariusz opisujący zachowania i postawy lidera lub agenta zmiany. Nazwa syndromu wiąze się z zachowaniami w obliczu zmiany, kiedy ktoś jest tak silnie przywiązany do status quo, jak małż do skały, jaką wybrał sobie za miejsce do życia.

WARTOŚĆ DLA ORGANIZACJI

Wykorzystanie diagnozy „syndromu małża” pozwala liderowi lub agentowi zmiany zastanowić się nad sposobem podejmowania decyzji w sytuacji planowanych lub realizowanych zmian. Może też zostać wykorzystane jako sposób budowy samooceny u osób na które zmiana będzie miała wpływ.

SCENARIUSZ

Jeśli chcesz sprawdzić, czy zdradzasz objawy „syndromu małża” przeczytaj poniższe 16 stwierdzeń i na każde z nich odpowiedz PRAWDA albo FAŁSZ albo NIE WIEM:

 1. Lubię mieć większość po swojej stronie przy podejmowaniu decyzji.
 2. Gdy na coś się decyduję, działam raczej reaktywnie, niż aktywnie.
 3. Zarzuca mi się postawę „nie moje, czyli złe”.
 4. Nie lubię, jeśli ktoś mi zaprzecza.
 5. Często się niecierpliwię, gdy kogoś słucham.
 6. Z reguły mam rację w tym, co robię.
 7. Nie zawsze udaje mi się jasno określić moje priorytety.
 8. Lubię zatrzymywać dla siebie informacje na temat działań operacyjnych firmy i jej wyników finansowych.
 9. Wobec innych ludzi jestem raczej podejrzliwy i nieufny.
 10. Jestem znany z tego, że wybucham, gdy słyszę niepomyślne wieści.
 11. Mam skłonność do dzielenia ludzi na dwa obozy – na tych, którzy są ze mną, i tych, którzy są przeciwki mnie.
 12. Wolę, gdy inni są ode mnie w dużym stopniu zależni,
 13. Istnieje spora rozbieżnośc między mną a innymi w widzeniu przyszłości organizacji.
 14. Mam skłonność do obwiniania innych, gdy coś idzie nie tak.
 15. Szybko przechodzę do ataku.
 16. Lubię się chwalić; chętnie opowiadam innym o swoich sukcesach.

Jeśli zgodziłeś się z:

 • Mniej niż 4 stwierdzeniami to syndrom „małża” Ci nie grozi
 • Między 4 a 12 to  być może powinieneś przyjrzeć się swojemu sposobowi podejmowania decyzji – zagraża ci „syndrom małża”
 • Więcej niż 13 wymaga pracy nad zmianą sposobu podejmowania decyzji

PRZYCZYNY STOSOWANIA

Mobilizacja do zmiany oraz brak silnego przywiązania do status quo są istotnymi czynnikami wpływającymi na powodzenie zmiany. Dlatego ważne jest uświadomienie sobie postawy wobec zmian i identyfikacja elementów wiążących ze „starym porządkiem”.

REZULTATY

W efekcie autodiagnozy otrzymujemy obraz własnych preferencji i postaw w sytuacji zmiany oraz przesłanek, jakie wpływają na podejmowanie decyzji. W przypadku zagrożenia „syndromem małża” możemy podjąć świadome działania mające na celu zmianę postawy wobec zmian.

PUŁAPKI

Podstawowa pułapka w wykorzystaniu tego narzędzia polega na tym, czy mamy wystarczający poziom samoświadomości i czy uczciwie oceniamy prawdziwość stwierdzeń oraz czy w konsekwencji jesteśmy gotowi podjąć odpowiednie działania.

ODMIANY

Kwestionariusz diagnozy można zmodyfikować tak, aby było więcej możliwości odpowiedzi na każde stwierdzenie np. zastosować skalę pięciostopniową od „1” („całkowicie się nie zgadzam”) do „5” („zgadzam się w zupełności”).

Ocena wyników będzie wtedy następująca:

 • Mniej niż 17 pkt to syndrom „małża” Ci nie grozi
 • Między 17 a 64 pkt to  być może powinieneś przyjrzeć się swojemu sposobowi podejmowania decyzji – zagraża ci „syndrom małża”
 • Więcej niż 64 pkt wymaga pracy nad zmianą sposobu podejmowania decyzji

 

ŹRÓDŁO

“Syndrom małża” opisuje Manfred Kets de Vries w swojej książce “Mistyka przywództwa”: M. K. de Vries, Mistyka przywództwa. Wiodące zachowania w przedsiębiorczości, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2008, s. 74-75.

Rysunek: Edyta Madej

Jeżeli chcesz pobrać wersję elektroniczną i już uzyskałeś hasło do Bazy wiedzy wpisz je poniżej, w przeciwnym przypadku możesz się  zarejestrować tutaj

Udostępnij na: