Analiza Kręgów na wodzie (ang. Blast Radius) to metoda analizy wpływu zmiany, na całość organizacji. W analizie tej identyfikujemy na kogo (wszystkie grupy pracownicze i pojedynczych pracowników) oraz na co (wszelkie procedury, polityki, struktura organizacyjna) zmiana może mieć wpływ. W analizie tej określamy poziom wpływu jako bezpośredni, pośredni lub obserwowany.

WARTOŚĆ DLA ORGANIZACJI

Analiza Kręgów na wodzie umożliwia dokonanie oceny skali wpływu zmiany na organizację oraz jej stopnia złożoności. Wykorzystanie graficznej wizualizacji zwiększa efektywność analizy i ułatwia dyskusję nad zmianą.

SCENARIUSZ

W celu przeprowadzenia Analiza Kręgów na wodzie:

  1. Na flipcharcie narysuj rysunek podobny do powyższej ilustracji składający się z 3 zawierających się owali o różnej wielkości. Środkowy owal opisz „Bezpośredni” (wpływ bezpośredni), drugi z kolei „Pośredni” , zaś najbardziej zewnętrzny „Obserwowany”
  2. Scharekteryzuj zespołowi wdrażaną zmianę.
  3. Rozdaj karteczki samoprzylepne i poproś uczestników analizy, by na każdej karteczce napisali jedną grupę pracowniczą, pracownika, zespół, procedurę, politykę, instrukcję itp., na jaką zmiana ma wpływ, a następnie by podeszli do flipcharta i przykleili je we właściwym owalu.
  4. Poproś uczestników o przeczytanie wszystkich karteczek, przeanalizowanie ich, pogrupowanie, usunięcie duplikatów.
  5. W przypadku, kiedy dwie karteczki z tym samy opisem znajdują się w różnych owalach (np. jeden z uczestników uznał, że zmiana ma bezpośredni wpływ na klientów firmy, a drugi zakwalifikował ten wpływ jako pośredni), przedyskutuj te różnice z zespołem i uzgodnij jedną wersję.
  6. Zaproś uczestników do dyskusji nad stworzonym diagramem.

 

PRZYCZYNY STOSOWANIA

Właściwe prowadzenie zmiany wymaga świadomości stopnia jej złożoności oraz wielkości wpływu tej zmiany na organizację. Ma to znaczenie przy dokonywaniu oceny możliwych opcji działań, a zwłaszcza całkowitego kosztu wprowadzenia zmiany , uwzględniającego nie tylko koszty finansowe ale też emocjonalne, czasowe.

 

REZULTATY

Wynikiem przeprowadzonej sesji jest Diagram Pola Rażenia pokazujący na co i na kogo zmiana ma wpływ. Dzięki temu możemy określić jakiego wsparcia udzielimy lub jakiego będziemy potrzebować. Znając :Kręgi na wodzie” łatwiej jest także wypracować opcje działań.

 

PUŁAPKI

Podstawowa pułapki to:

  1. Nadmierna generalizacja, np. odpowiedź „Zmiana ma wpływ na całą organizację” pomimo poprawności nie wnosi zbyt wiele danych do planowania dalszych działań. Dlatego bardzo ważne jest aby określać ten wpływ jak najbardziej konkretnie.
  2. Pominięcie jakiegoś istotnego obszaru. Aby uniknąć tej pułapki warto korzystać z list kontrolnych takich, jak np. Model 7S McKinsey’a ( zobacz: Model 7S)

 

ODMIANY

 

ŹRÓDŁO

http://leanchange.org/resources/blastradius/

Udostępnij na: