Kotter J. P., Accelerate, Harvard Business School Press, Boston 2014.

John P. Kotter w swojej książce Accelerate, zwraca uwagę na to, że struktury organizacyjne, jakie funkcjonują w dzisiejszych firmach zaprojektowano około 100 lat temu i w świecie ciągłych, szybkich zmian przestają się sprawdzać. Nie zostały bowiem zaprojektowane jako zwinne (agile) i szybkie. Wprost przeciwnie – miały zapewniać trwałość i stabilność firmy.

Accelerate-John_Kotter

Współczesne firmy potrzebują przyspieszenia, aby wdrażać innowacje, zwiększać produktywność, efektywnie działać na rynku globalnym, wdrażać strategiczne zmiany w odpowiedzi na chaos i turbulencje oraz dokonywać zmian w kulturze organizacji. Niestety, tradycyjna struktura organizacyjna i „stare” metody działania spowalniają firmy poprzez ograniczoną liczbę liderów zmian (agentów zmian), utrwalone „silosy” organizacyjne, nacisk na realizację wyników kwartalnych kosztem realizacji ambitnych wizji długoterminowych oraz samozadowolenie wynikające z dotychczasowych osiągnięć.

W jakim kierunku powinny zmierzać firmy, aby przyspieszyć? Zdaniem doktora Kottera firmy powinny poszukiwać „strategicznej zwinności” dzięki utworzeniu swoistej „sieci zmian” opartej o „armię ochotników”, którzy są skupieni wokół wielkiej idei i wyzwania, zwanej w książce „Wielką Szansą” (The Big Opportunity).

Jak podkreśla Kotter w firmie powinny funkcjonować dwa systemy zarządzania zmianą (dual operating system) i wspólnie tworzyć sukces wdrażania zmian. Oznacza to, że nie należy wyrzucić do kosza wcześniejszych książek o zarządzaniu zmianą i zapomnieć o wiedzy zdobytej na szkoleniach, ale zdobywać umiejętności pracy w ramach dwóch systemów. Czy jest to łatwe i proste? Zapewne nie, bo sam Kotter poleca swoją książkę odważnym pionierom, opisując działania podejmowane przez pionierów.

Sięgając po nową książkę Kottera, uświadomiłem sobie, że firmy które stosują tradycyjny model zarządzania zmianą oparty o osiem etapów procesu zmian czasami osiągają sukces, ale często zderzają się z barierą 30% zmian, które kończą się pozytywnym rezultatem. Prawdziwego „kopa” dostaną tylko te, które zbudują zwinny system zarządzania zmianą, oparty np. o osiem akceleratorów zmian proponowanych przez Kottera.

Udostępnij na: