METODY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA ZMIANĄ.

MOŻESZ JE WDROŻYĆ JUŻ DZIŚ

Wprowadzanie zmian w organizacji przypomina nieraz pokonywanie przeszkód w rajdzie terenowym. Możemy je pogrupować w pięć typów barier. Metody ich pokonywania przez menadżerów i liderów zmian opracowaliśmy, czerpiąc z naszych doświadczeń doradczo-szkoleniowych oraz rekomendacji z dwóch edycji Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą. Praktyczne rozwiązania przedstawiamy w formie taktyk, do których dodajemy wskazówki.

Pierwszym krokiem do sukcesu zmian wdrażanych w firmie jest zidentyfikowanie barier stojących na drodze ich wdrożenia.

W niniejszym Przewodniku przedstawiamy:

  • 5 istotnych barier pojawiających się w procesie zmian,
  • Wybrane przez nas taktyki pozwalające zapobiec powstaniu barier lub poradzeniu sobie z nimi, jeśli powstaną, wraz z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi poszczególnych taktyk,
  • Najlepsze podejście do zarządzania zmianą w firmie.

Wiemy, że zapracowany menedżer i agent zmiany nie ma zbyt wiele czasu, więc nie traćmy czasu i zaczynajmy podróż przez proces zmian.

 

Jeżeli chcesz pobrać wersję elektroniczną i już uzyskałeś hasło do Bazy wiedzy wpisz je poniżej, w przeciwnym przypadku możesz się  zarejestrować tutaj

Udostępnij na: