Categories: wso

Żyjemy w świecie VUCA (SPAM-u) i mamy coraz mniej czasu na opracowanie strategii. Jak mówią uczestnicy naszych szkoleń lub odbiorcy usług to powoduje, że doznajemy nietrwałości zmian, nie umiemy poradzić sobie z ich złożonością lub ilością. Prowadząc tak wiele szybkich zmian łatwo jest pominąć istotnych graczy.

Naucz się jak  zostawić konkurencję w tyle, błyskawicznie opracowując własną strategię, w wybranym przez siebie zakresie, z wykorzystaniem Strategicznej Kanwy Zmiany.

Zgodnie z rezultatami OBZZ 2019:

   • Zmiana strategii kończy się sukcesem jedynie w 16% przypadków,

   • Prawie 80% respondentów stwierdziło, że sformułowanie wizji i kierunku zmian ma pozytywny wpływ na wynik wdrożenia,

   • 80% respondentów zaliczyło zaangażowanie pracowników do Kluczowych Czynników Sukcesu.

Dlatego na warsztacie:

   • Nauczysz się korzystać ze zwinnych narzędzi pozwalających sprawnie formułować wizję strategicznę firmy / zmiany i wypróbujesz je już na szkoleniu,

   • Poznasz metody i narzędzia zwiększające skuteczność wdrożenia zmiany dzięki budowaniu zaangażowania pracowników od samego początku,

   • Zdobędziesz umiejętność zbudowania i wygłoszenia przekonującego komunikatu o wizji strategicznej dzięki opanowaniu sztuki opowiadania historii.

 

Cena regularna (netto):1875PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

   • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
   • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
   • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
   • Podstawy Zarządzania Projektami
   • Lean Change Agent
   • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
   • Zwinnologia kształtowania postaw pracowników w procesie zmian,
   • MANAGEMENT 3.0
   • Zwinnologia komunikowania zmian
   Udostępnij na:

 

Udostępnij na:
Program

Program Warsztatu

Wprowadzenie – Zarządzania Zmianą a Strategia działania

 • Wyzwania stojące przed osobami wdrażającymi zmiany,
 • Problemy tradycyjnego podejścia do ZZ na podstawie wniosków z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą,
 • Ograniczenia w planowaniu działań w oparciu o posiadane doświadczenia uczestników.

Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą

 • Elementy cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą jako odzwierciedlenie cyklu uczenia się ludzi dorosłych i zarządzania wiedzą w organizacji (cykl Kolba, cykl Deminga):
  • Wgląd,
  • Opcje działania,
  • Eksperymenty.
  .
 • Wszystko zaczyna się od strategii - Strategiczna Kanwa Zmiany.

Planuj z wizją końca

 • Moc strategii mierzy się siłą przyciągania wizji:
  • Jak poprzez wizję zwiększać motywację wewnętrzną pracowników w jej realizacji (Motywacja 3.0),
  • Po co mamy cokolwiek zmieniać? - ważność i pilność strategii,
 • Praca nad stworzeniem wizji.

Po czym poznasz, że osiągnąłeś cel?

 • Jak definiować kryteria sukcesu i miary postępu,
 • Praca nad opracowaniem kryteriów realizacji wizji,
 • Definiowanie miar postępu realizacji wizji.

Co powinniśmy zrobić najpierw?

 • Generowanie opcji działań i ich wycena:
  • Tworzenie opcji,
  • Metody wyceny,
 • Praca nad opracowanie i wyborem opcji.

Mamy Strategię i co dalej?

 • Modele komunikacji angażującej słuchaczy:
  • "Jeździec i słoń",
  • Model NOWINA,
  • Kanwa Opowieści.
 
 • Zaplanuj następne działania.

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Metodologia
  • analiza wyzwań opisanych przez uczestników,
  • ćwiczenia,
  • praca indywidualna i grupowa,
  • dyskusja moderowana,
  • materiały audiowizualne – filmy
  • krótki wykład.

  W pracy opieramy się na aktywizowaniu uczestników poprzez rozpoczynania od ćwiczeń lub zebrania doświadczeń uczestników w temacie modułu. Na tej podstawie dokonujemy omówienia i później wprowadzamy model teoretyczny. W kolejnym kroku domykającym cykl uczenia się dorosłych wg Kolba uczestnicy operacjonalizują uzyskaną wiedze lub umiejętności. Każde szkolenie jest dopasowywane do potrzeb uczestników, przy zachowaniu kontroli nad przekazywanym materiałem.

  Udostępnij na:
Szczegóły organizacyjne

  Liczebność grupy

  min. 5 – max. 12 osób

  Czas trwania 

  typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

  Termin szkolenia

  zgodnie z terminarzem

  Miejsce

  Zgodnie z terminarzem

  Cena obejmuje:

  • Udział w warsztatach
  • Materiały dla uczestników
  • Przerwy kawowe i lunch

  Rabaty i zniżki

  • Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – upust 10%
  • Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
  • First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
  • Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – upust 10%

  Pytania?

  Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788

  Jarosław Rubin – tel. 602 605 952

  E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

  Warunki i potwierdzenie uczestnictwa

  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

  Udostępnij na:
Trenerzy
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]