Categories: pwpz

Ten na morzu zmian raf unika, kto zadba o emocje każdego pracownika!

Jak wiele zmian w Twojej organizacji w pełni osiągnęło zakładane cele?

Jaką rolę w zakończonych zmianach mieli pracownicy Twojej firmy?

Co wywoływało ich zaangażowanie i kreatywność?

Jeżeli u Ciebie jest podobnie jak u respondentów Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą to:
 • prawdopodobieństwo pełnej realizacji celów wynosi 30%,
 • zaangażowanie pracowników ma ponad 50% silny pozytywny wpływ na sukces,
 • komunikacja i zarządzanie poprzez włączanie w zmianę jest podstawą zaangażowania.

Aby zwiększyć szanse sukcesu konieczne jest sięgnięcie po nowe modele i metody:
Zwinne Zarządzanie Zmianą.

Czas skończyć z marnotrawstwem czasu, pieniędzy i ludzkiego zaangażowania!

Dowiedz się jak zwinnie nawigować między rafami emocji i braku zaangażowania na oceanie zmian

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

Program Szkolenia

Wprowadzenie

 • Jaki jest świat SPAM (ang VUCA)?
 • Czym jest zmiana w organizacji?

Ludzie w zmianie

 • Przebieg zmiany jako procesu organizacyjnego (model Satir)
 • Źródła strachu, odrzucenia czy obaw przed zmianą. - Model SPAZM ( na podstawie modelu Davida Rock'a).
 • Model powstawania emocji w zmianie – kluczowe są przekonania.
 • Co się dla mnie naprawdę zmienia? Mapowanie interesów.
 • Gdzie mogę „utknąć” ja lub mój zespół? Bariery wobec zmian.
 • Drabina sprawstwa – czyli jak ważne jest „nazwanie rzeczy po imieniu”.
 • Od innowatora do marudera – jaki zwykle reaguję na zmiany?

Komunikacja w zmianie

 • Odpowiedzialność za komunikat.
 • 4 składowe komunikatu - 4 sposoby ich odbioru.
 • Analiza transakcyjna w zarządzaniu zmianą, czyli rozmawiaj jak Dorosły z Dorosłym.
 • Drabina wnioskowania.
 • Znaczenie informacji zwrotnej.
 • Zmiana okazją do nauki - AAR ( After Action Review ).

Zmiana może rodzić konflikty

 • Źródła konfliktów w zmianie – różnice potrzeb, wartości, osobowości, ról.
 • Obszary konfliktów – organizacyjne, związane z umiejętnościami, gotowością do zmiany, pozycją w zmianie, skutkami i konsekwencjami.
 • Strategie wchodzenia w konflikt.
 • Zarządzać czy rozwiązywać? Jak to robić?

Organizacja pracy własnej w zmianie

 • Priorytety i segregowanie zadań w zmianie ze względu na ich pilność i ważność - matryca Eisenhowera.
 • Wybór opcji działań z wykorzystaniem wykresu Wartość/Koszt.

Podsumowanie szkolenia

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Wielkość grupy: szkolenia zamknięte: do 15 osób.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin szkoleniowych (dwa dni szkoleniowe).

Cena warsztatu - szkolenie otwarte (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
1250 zł 287,50 zł
ZWYKŁY
1580 zł 363,4 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%


Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

SZKOLENIA OTWARTE

Informacje organizacyjne:

Liczebność grupy
min. 6 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni, od 9.00-17.00

Cena warsztatu - szkolenie otwarte (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
1250 zł 287,50 zł
ZWYKŁY
1580 zł 363,4 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%


Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Lunch
Przerwy kawowePytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]