Categories: pzp

Otaczający nas świat przyśpiesza. Jako kierownik projektu (PM) musisz sprawniej wdrażać projekty, a masz więcej do zrobienia, mniej czasu i większą niepewność.

Nasze warsztaty są oparte na wynikach Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, z których wynika, że:

 • Tylko 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem w opinii respondentów, przy czym ok. 45% zmian było realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall),
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 1/3 przypadków,
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazało się seminarium dla nowo zatrudnionych, wykorzystywana w co ósmej organizacji wdrażającej zmianę,
 • 86% respondentów zaliczyło zaangażowanie pracowników do Kluczowych Czynników Sukcesu. Najczęściej stosowana forma partycypacji była dopiero na 7 miejscu pod względem skuteczności w osiąganiu celów (najefektywniejsze były szkolenia z metodyki zmian).

Uczestnicząc w warsztacie:

 • Dowiesz się czym jest projekt i czym różni się od procesu lub funkcji organizacyjnej?,
 • Będziesz rozumieć dwa modele kompetencyjne PM i potrafić odpowiednio z nich korzystać,
 • Zdobędziesz umiejętność planowania i prowadzenia projektów opartych na cyklu zarządzania projektem,
 • Nauczysz się wyszukiwać „wąskie gardła”,
 • Będziesz potrafić tworzyć podstawowe narzędzia i procesy do prowadzenia wybranego projektu,
 • Uświadomisz sobie, jak ważne jest stworzenie podstawy planu projektu,
 • Będziesz radzić sobie z ryzykiem w projekcie,
 • Przekonasz się, jak istotne jest podsumowanie kończącego się projektu dla następnych projektów.

Aby zwiększyć szanse sukcesu konieczne jest sięgnięcie po wiedzę i umiejętności zarządzania projektami, w których Zarządzanie Zmianą to nie tylko zmiany zakresu projektu.

Zapisz się na 2-dniowy intensywny warsztat, który pozwoli Ci z powodzeniem rozpocząć realizację stojących przed Tobą projektów.

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

  • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
  • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
  • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
  • Podstawy Zarządzania Projektami
  • Lean Change Agent
  • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
  • Zwinnologia kształtowania postaw pracowników w procesie zmian,
  • MANAGEMENT 3.0
  • Zwinnologia komunikowania zmian
  Udostępnij na:

 

Udostępnij na:
Program

PROGRAM SZKOLENIA

Przygotowanie

Uczestnicy nad kilka dni przed warsztatem zostaną poproszeni o wybranie i przygotowanie zagadnienia, nad którym chcą pracować w trakcie warsztatu.

Wprowadzenie

 • Kanwa szkolenia - zebranie oczekiwań
 • Wyzwania projektowe stojące przed uczestnikami,
 • Wprowadzenie pojęcia projektu i wyzwań z nim związanych.

poProjektujmy

 • Czym jest projekt i czym różni się od procesu lub funkcji organizacyjnej?
 • Jakie są efekty zrealizowania projektu?
 • Krytyczne czynniki sukcesu i kto ocenia efekty?
 • Kiedy warto zaczynać projekt?
 • Dwa podejścia do planowania i realizacji (Kaskadowe i Zwinne),
 • Cykl zarządzania projektem a cykl wytwarzania produktów/ rezultatów projektu,
 • najpopularniejsze metodyki (PMI, Prince , Agile (SCRUM)).

Co robi Kierownik projektu?

 • Dwa modele kompetencji PM'a (klasyczny i nowoczesny/zwinny),
 • Kompetencje Twarde:
  • planowanie
  • prowadzenie
  • podsumowanie
 • Kompetencje miękkie:
  • zarządzanie: zespołem, interesariuszami, dostawcami
  • umiejętności komunikacyjne
  • na ile PM potrzebuje kompetencji w obszarze cyklu wytwarzania produktu/ rezultatu projektu?"

Cykl Zarządzania projektem - planowanie

 • Planowanie
  • diagram sieciowy i ustalanie ścieżki krytycznej
  • wykres Gantt'a
  • podstawy Teorii ograniczeń (szukamy wąskiego gardła)
  • ryzyko w projekcie
  • stworzenie podstaw planu projektu dla wybranego projektu .

Cykl Zarządzania projektem-prowadzenie

 • Prowadzenie
  • delegowanie
  • rozliczanie
  • raportowanie
  • rozwiązywanie kwestii
  • zarządzanie ryzykiem
 • Stworzenie podstawowych narzędzi/ procesów prowadzenia dla wybranego projektu .

Cykl Zarządzania projektem podsumowanie

 • Zakończenie projektu
  • odbiory
  • „rozwiązanie" zespołu
 • Podsumowanie
  • analiza Start, Stop, Continue.

Podsumowanie

 • Retrospektywa szkolenia.
 • Zobowiązania na przyszłość.

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Metodologia
  • analiza wyzwań opisanych przez uczestników,
  • ćwiczenia,
  • praca indywidualna i grupowa,
  • dyskusja moderowana,
  • materiały audiowizualne – filmy
  • krótki wykład.

  W pracy opieramy się na aktywizowaniu uczestników poprzez rozpoczynania od ćwiczeń lub zebrania doświadczeń uczestników w temacie modułu. Na tej podstawie dokonujemy omówienia i później wprowadzamy model teoretyczny. W kolejnym kroku domykającym cykl uczenia się dorosłych wg Kolba uczestnicy operacjonalizują uzyskaną wiedze lub umiejętności. Każde szkolenie jest dopasowywane do potrzeb uczestników, przy zachowaniu kontroli nad przekazywanym materiałem.

  Udostępnij na:
Szczegóły organizacyjne

  Liczebność grupy

  min. 5 – max. 12 osób

  Czas trwania 

  typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

  Termin szkolenia

  zgodnie z terminarzem

  Miejsce

  Zgodnie z terminarzem

  Cena obejmuje:

  • Udział w warsztatach
  • Materiały dla uczestników
  • Przerwy kawowe i lunch

  Rabaty i zniżki

  • Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – upust 10%
  • Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
  • First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
  • Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – upust 10%

  Pytania?

  Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788

  Jarosław Rubin – tel. 602 605 952

  E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

  Warunki i potwierdzenie uczestnictwa

  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

  Udostępnij na:
Trenerzy
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]