fbpx
Categories: pzp

Otaczający nas świat przyśpiesza. Jako kierownik projektu (PM) musisz sprawniej wdrażać projekty, a masz więcej do zrobienia, mniej czasu i większą niepewność.

Nasze warsztaty są oparte na wynikach Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, z których wynika, że:

 • Tylko 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem w opinii respondentów, przy czym ok. 45% zmian było realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall),
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 1/3 przypadków,
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazało się seminarium dla nowo zatrudnionych, wykorzystywana w co ósmej organizacji wdrażającej zmianę,
 • 86% respondentów zaliczyło zaangażowanie pracowników do Kluczowych Czynników Sukcesu. Najczęściej stosowana forma partycypacji była dopiero na 7 miejscu pod względem skuteczności w osiąganiu celów (najefektywniejsze były szkolenia z metodyki zmian).

Na naszym warsztacie zarządzania projektami:

 • Nauczysz się rozumieć projekty i dobierać metodę zarządzania projektem do projektu,
 • Poznasz klasyczne i zwinne metody planowania i monitorowania działań,
 • Poznasz reakcje ludzi i dowiesz się, jak na nie wpływać by budzić zaangażowanie.

Aby zwiększyć szanse sukcesu konieczne jest sięgnięcie po wiedzę i umiejętności zarządzania projektami, w których Zarządzanie Zmianą to nie tylko zmiany zakresu projektu.

Zapisz się na 2-dniowy intensywny warsztat, który pozwoli Ci z powodzeniem rozpocząć realizację stojących przed Tobą projektów.

 

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1450PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Cena podana poniżej obowiązuje do 2020-06-04Zgłoś się: Online, dnia 2020.06.04 09:00 - 2020.06.05 17:00 za: 1450PLN netto

 

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

PROGRAM SZKOLENIA

Przygotowanie

Uczestnicy nad kilka dni przed warsztatem zostaną poproszeni o wybranie i przygotowanie zagadnienia, nad którym chcą pracować w trakcie warsztatu.

Wprowadzenie

 • Kanwa szkolenia - zebranie oczekiwań
 • Wyzwania projektowe stojące przed uczestnikami,
 • Wprowadzenie pojęcia projektu i wyzwań z nim związanych.

poProjektujmy

 • Czym jest projekt i czym różni się od procesu lub funkcji organizacyjnej?
 • Jakie są efekty zrealizowania projektu?
 • Krytyczne czynniki sukcesu i kto ocenia efekty?
 • Kiedy warto zaczynać projekt?
 • Dwa podejścia do planowania i realizacji (Kaskadowe i Zwinne),
 • Cykl zarządzania projektem a cykl wytwarzania produktów/ rezultatów projektu,
 • najpopularniejsze metodyki (PMI, Prince , Agile (SCRUM)).

Co robi Kierownik projektu?

 • Dwa modele kompetencji PM'a (klasyczny i nowoczesny/zwinny),
 • Kompetencje Twarde:
  • planowanie
  • prowadzenie
  • podsumowanie
 • Kompetencje miękkie:
  • zarządzanie: zespołem, interesariuszami, dostawcami
  • umiejętności komunikacyjne
  • Na ile PM potrzebuje kompetencji w obszarze cyklu wytwarzania produktu/ rezultatu projektu?"

Cykl Zarządzania projektem - planowanie

 • Planowanie
  • diagram sieciowy i ustalanie ścieżki krytycznej
  • wykres Gantt'a
  • podstawy Teorii ograniczeń (szukamy wąskiego gardła)
  • ryzyko w projekcie
  • Stworzenie podstaw planu projektu dla wybranego projektu .

Cykl Zarządzania projektem-prowadzenie

 • Prowadzenie
  • delegowanie
  • rozliczanie
  • raportowanie
  • rozwiązywanie kwestii
  • zarządzanie ryzykiem
 • Stworzenie podstawowych narzędzi/ procesów prowadzenia dla wybranego projektu .

Cykl Zarządzania projektem podsumowanie

 • Zakończenie projektu
  • odbiory
  • „rozwiązanie" zespołu
 • Podsumowanie
  • analiza Start, Stop, Continue.

Podsumowanie

 • Retrospektywa szkolenia.
 • Zobowiązania na przyszłość.

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Cena podana poniżej obowiązuje do 2020-06-04Zgłoś się: Online, dnia 2020.06.04 09:00 - 2020.06.05 17:00 za: 1580PLN netto

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Wielkość grupy dla szkoleń zamkniętych: do 15 osób.
Możliwość organizacji szkolenia w formule zdalnej.
Czas trwania szkolenia: dwa dni szkoleniowe.

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Cena podana poniżej obowiązuje do 2020-06-04Zgłoś się: Online, dnia 2020.06.04 09:00 - 2020.06.05 17:00 za: 1580PLN netto


SZKOLENIE OTWARTE

Informacje organizacyjne:

Liczebność grupy
min. 6 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni, od 9.00-17.00

Cena warsztatu - szkolenie otwarte (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
1250 zł 287,50 zł
ZWYKŁY
1580 zł 363,4 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%


Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Lunch
Przerwy kawowePytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Cena podana poniżej obowiązuje do 2020-06-04Zgłoś się: Online, dnia 2020.06.04 09:00 - 2020.06.05 17:00
Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Cena podana poniżej obowiązuje do 2020-06-04Zgłoś się: Online, dnia 2020.06.04 09:00 - 2020.06.05 17:00 za: 1580PLN netto

TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]