fbpx
Categories: nzz

Jednym z kluczowych warunków sukcesu zmiany jest dobór i stosowanie właściwych narzędzi zarządzania zmianą.

W ciągu dwóch dni warsztatowej pracy wyposażymy Cię w narzędzia niezbędne do:

 • Kreowania wizji zmian,
 • Planowania wdrożenia,
 • Monitorowania postępu zmiany,
 • Angażowania pracowników w zmianę,
 • Komunikowania zmiany.

Z naszego szkolenia wyjdziesz wyposażony w wiedzę o narzędziach, zasady ich stosowania oraz przykłady i szablony najlepszych narzędzi zarządzania zmianą.

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności korzystania z zestawu narzędzi zarządzania zmianą w taki sposób, aby zmaksymalizować prawdopodobieństwo sukcesu wdrażanej zmiany.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Zapytaj o ofertę!

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

Zagadnienia

 • Wprowadzenie do szkolenia
  • Narzędzie skupiające działania w trakcie szkolenia,
 • Kreowanie wizji zmiany – narzędzia strategiczne
  • Narzędzia tworzenia przekonującej i angażującej wizji zmian,
  • Jak stworzyć i przetestować wizję zmiany?/li>
 • Planowanie zmiany
  • Narzędzia szybkiego planowania strategicznego zmiany,
  • Najważniejsze pytania, na jakie muszą odpowiedzieć inicjatorzy zmian,
  • Narzędzia planowania działań w trakcie wdrożenia,
 • Monitorowanie zmian
  • Narzędzia pozwalające na miarę postępu wdrożenia,
  • Narzędzia do pomiaru miękkich aspektów wdrożenia,
 • Angażowanie pracowników w zmianę
  • Narzędzia identyfikujące bariery zarządzania zmianą,
  • Narzędzia kształtujące pożądane postawy wobec zmian,
  • Taktyki radzenia sobie z oporem wobec zmian,
 • Komunikowanie zmiany
  • Narzędzia budowy komunikatu o zmianie,
  • Narzędzia tworzenia opowieści o zmianie,
 • Podsumowanie szkolenia
  • Narzędzia przeglądu i podsumowania,
  • Action Plan

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Zapytaj o ofertę!

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Liczebność grupy
min. 5 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni szkoleniowe, od 9.00-17.00

Cena warsztatu - szkolenie otwarte (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
1250 zł 287,50 zł
ZWYKŁY
1580 zł 363,4 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Przerwy kawowe

Rabaty i zniżki
Promocja letnia
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl
Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Zapytaj o ofertę!

METODYKA

Metodyka prowadzenia zajęć


Założenia ogólne
Na szkoleniu stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy przeprowadzić i dlatego działamy zwinnie czyli w cyklu : Wgląd - Opcje działania - Eksperymenty:
Z punktu widzenia efektywności sprzedaży istotne jest wykorzystywanie na szkoleniach takich modeli i metod, których skuteczność jest potwierdzona.

Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
Praktyczny charakter Szkolenia powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji sprzedaży i zarządzania sprzedażą w ramach:

 • Gier biznesowych,
 • Analizy przypadków,
 • Ćwiczeń w grupach,
 • Dyskusji moderowanych.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Zapytaj o ofertę!

TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]