Categories: M3.0
Management 3.0

Gdzie kij i marchewka nie zwiększą motywacji, Management 3.0 “da kopa” nowej generacji!

Zwinność, innowacje, motywacja pochodząca z wewnątrz, generacja Y, generacja Z. Otaczający nas świat zmienia się w zastraszającym tempie, a wraz z nim ewoluują techniki zarządzania – nie tylko w kontekście projektów i produktów, ale także (a może przede wszystkim) zespołów i całych organizacji. O czym w jednym zdaniu jest Management 3.0? O tym, jak zarządzać zespołami i organizacją, aby zwinne techniki zarządzania projektami oraz przedstawiciele generacji Y i Z mieli szanse działać naprawdę wydajnie.

Główne wyróżniki szkolenia:

 • Nastawienie przede wszystkim na jakość: interakcje i dyskusję z uczestnikami, aby zapewnić, że naprawdę zrozumieli ideę Management 3.0 – w przypadku tak nowatorskiego zagadnienia tradycyjne metody szkoleniowe często zawodzą;
 • Obejmuje dodatkowo informacje na tematch tzw. organizacji turkusowych (teal organizations), których przykładem jest holokracja (holocracy);
 • Zawiera przykłady z prawdziwych projektów;
 • Każdy uczestnik otrzymuje “pakiet startowy” w postaci:
  • skryptu podsumowującego najważniejsze omawiane na szkoleniu zagadnienia,
  • krótką (czyt. realistyczną do realizacji) listę lektur do samodzielnej pracy.

Główny cel szkolenia:

Po zakończeniu warsztatu uczestnicy będą wiedzieli i rozumieli czym jest Management 3.0. Będą znali i potrafili zastosować narzędzia i techniki pozwalające zacząć wprowadzać w życie poszczególne filary tego podejścia do zarządzania (obrazuje je taki dziwny stworek – poznajcie się, ma na imię Martie, a jego twórcą jest Jurgen Apello).

Termin i miejsce:

Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

Zapytaj o ofertę!

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie - Czym jest Management 3.0 oraz po co i w jakim środowisku stosujemy to podejście?

 • Czy długopis firmowy albo karta multisport naprawdę motywują?
 • Czym jest modna obecnie złożoność (complexity)?
 • Po co nam Management 3.0 i kiedy warto techniki te zastosować?
 • Przywództwo, zarządzanie, czy samoorganizacja?

Dwa pierwsze filary podejścia Management 3.0

 • Dlaczego nie masz racji, czyli słowo o dysonansach poznawczych i tym, jak przeszkadzają ci być skutecznym.
 • Natchnij swoich ludzi (energize people).
 • Deleguj odpowiedzialność (empower teams).

Pozostałe filary Management 3.0 (align constraints, develop competence, grow structure, improve everything)

 • Samoorganizacja to nie wolna amerykanka, czyli ograniczenia: po co są, jak je wyznaczać i egzekwować.
 • Develop competence, czyli jak naprawdę rozwijać kompetencje, a nie tylko wysyłać na szkolenia i zdobywać certyfikaty.
 • Jak przygotować i wdrożyć odpowiednią strukturę organizacyjną?
 • Improve everything, czyli dlaczego spoczywanie na laurach skończy się katastrofą (albo biurokracją).
 • Co ogrodnictwo ma wspólnego z zarządzaniem?
 • A jak to wszystko wdrożyć?
 • Utopia? Bynajmniej! Krok dalej, czyli organizacje turkusowe i holokracja (i przykłady gdzie to naprawdę działa).
 • Co po szkoleniu, czyli jak dalej rozwijać się w ramach Management 3.0?

Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

Zapytaj o ofertę!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Liczebność grupy
min. 6 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni, od 9.00-16.30

Cena warsztatu (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
1080 zł 248,40 zł
FIRST MINUTE
1147,50 zł 263,93 zł
ZWYKŁY
1350 zł 310,50 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%


Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Lunch
Przerwy kawowe

Rabaty i zniżki
Early Bird - 20%
First Minute – 15%
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
tel. 506 007 788
tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

Zapytaj o ofertę!Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
TRENERZY
 • Igor Mróz - Szkoła Zarządzania Zmianą
  Igor Mróz

  Igor Mróz


  Project i program manager z ponad dziesięcioletnim stażem w sektorach takich, jak: web, telekomunikacja, finanse i księgowość, mobile, produkcja, R&D, media i wielki przemysł. Klienci, z […]