fbpx
Categories: M3.0
Management 3.0

Jeśli zastanawiasz się jak sprostać wyzwaniom związanym z zarządzanie zespołem w obecnym świecie musisz koniecznie poznać koncepcję Management 3.0.

Gdzie kij i marchewka nie zwiększą motywacji, Management 3.0 “da kopa” nowej generacji!

Jak długo „żyje” smartfon?

Czy nadal „cena czyni cuda”? Czy pieniądze motywują?

Jak dużo obowiązków masz teraz a ile miałeś 3 lata temu?

Czy powiedzenie, że „ludzie przychodzą do firmy a odchodzą od szefa” jest wciąż prawdziwe?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • Tylko 20% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem w opinii respondentów,
 • Trzy najistotniejsze czynniki jakie mają pozytywny wpływ na zmiany w organizacji to postawa menadżerów, praca zespołowa i zaangażowanie pracowników.
 • Niezaangażowani pracownicy w 1/3 byli odpowiedzialni za niepowodzenie wdrażanej zmiany.
 • Czy to oznacza, że potrzebujemy nowego sposobu zarządzania?
 

Uczestnicząc w warsztacie nauczysz się:

  • Czym jest zwinne zarządzanie?
  • Czym jest Management 3.0?
  • Jaka jest rola menadżera w nowoczesnym zespole?
  • Jak angażować pracowników?
  • Czym jest efektywna motywacja?
  • W jaki sposób rozwijać kompetencje zespołu i jego członków?
  • Jak delegować zadania i rozliczać z efektów?
 •  

  Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

  Cena regularna (netto):1580PLN

  Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

  Zgłoś się: Online, dnia 2020.05.25 09:00 - 2020.05.26 17:00 za: 1343PLN netto

  Zgłoś się: Łódź, dnia 2020.05.25 09:00 - 2020.05.26 17:00 za: 1343PLN netto

  Udostępnij na:
  PROGRAM SZKOLENIA

  Wprowadzenie - Czym jest Management 3.0 oraz po co i w jakim środowisku stosujemy to podejście?

  • Zarządzanie 1.0, 2.0, 3.0
  • Czym jest modna obecnie złożoność (complexity)?
  • Dlaczego potrzebujemy Management 3.0 i kiedy warto techniki te zastosować?

  Jaka jest rola menadżera? Sześć perspektyw

  • Motywowanie ludzi
  • Empowerment zespołów
  • Definiowanie ograniczeń
  • Rozwijanie kompetencji
  • Tworzenie struktury
  • Ulepszanie wszystkiego

  Motywowanie ludzi

  • Co motywuje ludzi najbardziej?
  • Karty „Moving motivators”
  • Pytanie Scotta Berkuna
  • Jak samodzielnie wyznaczyć wartość zespołu?
  • KUDO box

  Empowerment zespołów

  • Czy dług motywacyjny się opłaca?
  • Empowerment kontra delegacja
  • Jak wybrać poziom dojrzałości?
  • Jak wybrać poziom władzy?
  • Delegation poker

  Definiowanie ograniczeń

  • Wspólny cel
  • Komunikacja celów własnych i zespołu
  • Lista ograniczeń władzy

  Rozwijanie kompetencji

  • Siedem elementów rozwijania kompetencji

  Tworzenie struktury

  • Komunikacja w strukturze
  • Personal maps
  • Informacja zwrotna
  • Jak wybrać własny styl organizacyjny

  Ulepszanie wszystkiego

  • Zwinnie czy po staremu?
  • Model zwinnego zarządzania zmianą

  Moduł Podsumowanie

  • Retrospektywa,
  • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

  Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

  Cena regularna (netto):1580PLN

  Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

  Zgłoś się: Online, dnia 2020.05.25 09:00 - 2020.05.26 17:00 za: 1343PLN netto

  Zgłoś się: Łódź, dnia 2020.05.25 09:00 - 2020.05.26 17:00 za: 1343PLN netto

  SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
  Liczebność grupy
  min. 6 - max. 12 osób

  Czas trwania warsztatów
  2 dni, od 9.00-17.00  Cena obejmuje:
  Udział w warsztatach
  Materiały dla uczestników
  Lunch
  Przerwy kawowe
  Pytania?
  tel. 506 007 788
  tel. 602 605 952
  E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

  Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

  Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

  Zgłoś się: Online, dnia 2020.05.25 09:00 - 2020.05.26 17:00

  Zgłoś się: Łódź, dnia 2020.05.25 09:00 - 2020.05.26 17:00  Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
  Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
  Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
  TRENERZY
  • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
   Marek Naumiuk

   Marek Naumiuk


   Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]

  • Jarosław Rubin

   Jarosław Rubin


   Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]