Categories: M3.0
Management 3.0

Jeśli zastanawiasz się jak sprostać wyzwaniom związanym z zarządzanie zespołem w obecnym świecie musisz koniecznie poznać koncepcję Management 3.0.

Gdzie kij i marchewka nie zwiększą motywacji, Management 3.0 “da kopa” nowej generacji!

Jak długo „żyje” smartfon?

Czy nadal „cena czyni cuda”? Czy pieniądze motywują?

Jak dużo obowiązków masz teraz a ile miałeś 3 lata temu?

Czy powiedzenie, że „ludzie przychodzą do firmy a odchodzą od szefa” jest wciąż prawdziwe?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • Tylko 20% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem w opinii respondentów,
 • Trzy najistotniejsze czynniki jakie mają pozytywny wpływ na zmiany w organizacji to postawa menadżerów, praca zespołowa i zaangażowanie pracowników.
 • Niezaangażowani pracownicy w 1/3 byli odpowiedzialni za niepowodzenie wdrażanej zmiany.
 

Uczestnicząc w warsztacie nauczysz się:

 • Czym jest zwinne zarządzanie?
 • Jaka jest rola menadżera w nowoczesnym zespole?
 • Jak angażować pracowników?
 • Czym jest efektywna motywacja?
 • W jaki sposób rozwijać kompetencje zespołu i jego członków?
 • Jak delegować zadania i rozliczać z efektów?

 

Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

Zgłoś się: Lublin, dnia 2019.09.09 09:00 - 2019.09.10 17:00

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie - Czym jest Management 3.0 oraz po co i w jakim środowisku stosujemy to podejście?

 • Zarządzanie 1.0, 2.0, 3.0
 • Czym jest modna obecnie złożoność (complexity)?
 • Dlaczego potrzebujemy Management 3.0 i kiedy warto techniki te zastosować?

Jaka jest rola menadżera? Sześć perspektyw

 • Motywowanie ludzi
 • Empowerment zespołów
 • Definiowanie ograniczeń
 • Rozwijanie kompetencji
 • Tworzenie struktury
 • Ulepszanie wszystkiego
1. Motywowanie ludzi • Co motywuje ludzi najbardziej? • Karty „Moving motivators” • Pytanie Scotta Berkuna • Jak samodzielnie wyznaczyć wartość zespołu? • KUDO box
2. Empowerment zespołów • Czy dług motywacyjny się opłaca? • Empowerment kontra delegacja • Jak wybrać poziom dojrzałości? • Jak wybrać poziom władzy? • Delegation poker
3. Definiowanie ograniczeń • Wspólny cel • Komunikacja celów własnych i zespołu • Lista ograniczeń władzy
4. Rozwijanie kompetencji • Siedem elementów rozwijania kompetencji
5. Tworzenie struktury • Komunikacja w strukturze • Personal maps • Informacja zwrotna • Jak wybrać własny styl organizacyjny
6. Ulepszanie wszystkiego • Zwinnie czy po staremu? • Model zwinnego zarządzania zmianą
7. Podsumowanie warsztatów

Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

Zgłoś się: Lublin, dnia 2019.09.09 09:00 - 2019.09.10 17:00

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Liczebność grupy
min. 6 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
2 dni, od 9.00-17.00Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Lunch
Przerwy kawowe
Pytania?
tel. 506 007 788
tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

Szkolenie z możliwością dofinansowania do 80% z UE

Zgłoś się: Lublin, dnia 2019.09.09 09:00 - 2019.09.10 17:00Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]

 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]