fbpx
Categories: kwz
Kształtowanie postaw pracowników w procesie zmian

„Skuteczna komunikacja to 20% tego co wiesz i 80% tego co czujesz na temat tego co wiesz” – Jim Rohn.

Bez sprawnej i wydajnej komunikacji trudno o sukces, zwłaszcza w trudnych czasach.

Im bardziej skomplikowana zmiana, tym większe wymagania dotyczące komunikacji.

Naucz się jak efektywnie komunikować zmiany.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • Tylko 29% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem w opinii respondentów,
 • Tylko 64% zmian miało przygotowany plan komunikacji,
 • Seminarium dla nowozatrudnionych najskuteczniejszym narzędziem komunikacji a używana tylko w co ósmej organizacji,
 • Większa liczba narzędzi komunikacji pozytywnie wpływa na sukces wdrażanej zmiany,

 

Uczestnicząc w warsztacie nauczysz się:

 • Co komunikować w trakcie zmiany?
 • Kto ma przekazywać komunikat o zmianie?
 • Kiedy zacząć i jak długo komunikować?
 • Jakie wybierać kanały i narzędzia?
 • Jak rozmawiać o zmianie?

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zgłoś się: Online, dnia 2020.04.20 09:00 - 2020.04.21 17:00 za: 1580PLN netto

 

 

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
 • Jak będziemy pracować, czyli Kanwa Warsztatu oraz Cykl Zwinnego Nauczania.

Moduł „Doświadczenia z komunikacją w zmianie”

 • Jakie mamy doświadczenia: dobre i złe praktyki
 • Wyniki OBZZ na temat roli komunikacji

Moduł „Wizja zmiany”

 • Ćwiczenie wprowadzające "Czy wszyscy tak samo rozumiemy zmianę
 • Kanwa zmiany i kręgi na wodzie

Moduł „Złoty środek"

 • Jakie potrzeby odnośnie do zmiany mają pracownicy
 • Bogactwo środków komunikacji
 • Jak nie przedobrzyć
 • Plan komunikacji

Moduł „Pierwszy komunikat"

 • Cel pierwszego komunikatu
 • Logika i emocje w trakcie zmiany
 • Złoty krąg
 • Pięć niezbędnych elementów pierwszego komunikatu o zmianie
 • Model NOWINA
 • Kanwa opowieści
 • Trzy błędy w komunikowaniu wizji zmiany
 • Test 5 minut

Retrospektywa dnia

Dzień 2

Moduł „Komunikacja podczas zmiany"

 • Model 20-60-20
 • Lean Coffe
 • Radiatory informacji
 • Wizualizacja

Moduł „Rozmowy o zmianie”

 • Mapa interesów
 • Jak rozmawiać 1:1
 • Konsekwencje zmiany
 • Komunikat JA
 • Parafraza, klaryfikacja
 • Drogowskazy

Moduł „Trudniejsze, nie znaczy beznadziejne, rozmowy o zmianie”

 • Storytelling – wykorzystanie Kanwy Opowieści w komunikacji zmiany,
 • Kiedy zmiana nie jest atrakcyjna
 • Model SPAZM
 • Wykorzystanie analizy transakcyjnej AT

Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

 • Retrospektywa,
 • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zgłoś się: Online, dnia 2020.04.20 09:00 - 2020.04.21 17:00 za: 1580PLN netto

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Wielkość grupy dla szkoleń zamkniętych: do 15 osób.
Możliwość organizacji szkolenia w formule zdalnej.
Czas trwania szkolenia: dwa dni szkoleniowe.

Liczebność grupy dla szkolenia otwartego
min. 4 - max. 12 osób

Termin szkolenia
zgodnie z terminarzem

Miejsce
Zgodnie z terminarzem

Jeśli zaprosisz przynajmniej jednego znajomego to uzyskasz dodatkowy rabat 10%
Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Przerwy kawowe i lunch

Rabaty i zniżki
Early Bird
First Minute
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
Marek Naumiuk - tel. 883 906 050
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl
Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zgłoś się: Online, dnia 2020.04.20 09:00 - 2020.04.21 17:00 za: 1580PLN netto

METODYKA

Metodyka prowadzenia zajęć


Założenia ogólne
Na szkoleniu Trener Zwinnego Zarządzania Zmianą stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy przeprowadzić i dlatego działamy zwinnie czyli w cyklu : Wgląd - Opcje działania - Eksperymenty:
 • Uzyskujemy Wgląd - diagnoza wiedzy trenerów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
 • Zbieramy i wybieramy Opcje - w jaki sposób trener może pracować nad daną kwestią z uczestnikami szkoleń.
 • Przeprowadzamy Eksperyment - dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda trenerska czy narzędzie sprawdza się na sali szkoleniowej.
Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.
Osobom uczestniczącym w szkoleniu Trener Zwinnego Zarządzania Zmianą proponujemy następującą formułę pracy warsztatowej:

1. Część merytoryczna zapewniająca uczestnikom dopływ wiedzy dotyczącej zarządzania zmianą. Zapoznanie się z aktualnymi modelami, metodami i narzędziami wykorzystywanymi do zarządzanie zmianą,

2. Nabycie umiejętności wykorzystywanie poznanych metod i narzędzi w trakcie praktycznych ćwiczeń, gier i symulacji biznesowych,

3. Praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat poprowadzić w trakcie własnych szkoleń.

Modele, metody i narzędzia zarządzania zmianą
Z punktu widzenia efektywności zarządzania zmianą istotne jest wykorzystywanie na szkoleniach takich modeli i metod, których skuteczność jest potwierdzona przez rezultaty rzetelnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach (Evidence Based Change Managment).
Warto też zapoznać się z najnowszymi koncepcjami w zarządzaniu zmianą, takimi jak Zwinne Zarządzanie Zmianą, aby stać się liderem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i wyróżnić się na tle trenerów prezentujących wyłącznie klasyczne metody zarządzania zmianą.

Każdego dnia część zajęć warsztatu jest skoncentrowana na doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą dzięki zapoznawaniu się z metodami i narzędziami, zarówno należących do kanonu zarządzania zmianą, jak i innowacyjnych sposobów pojawiających się w najnowszych opracowaniach z dziedziny zarządzania zmianą.
Druga część zajęć - praca z metapoziomu - jest poświęcona metodyce prowadzenia szkoleń z zarządzania zmianą, a więc skupia się na tym, jak na podstawie uzyskanej wiedzy skonstruować program szkolenia, a następnie poprowadzić warsztaty zarządzania zmianą.


Metody szkoleniowe służące rozwojowi kompetencji uczestników
Praktyczny charakter warsztatu Trener Zwinnego Zarządzania Zmianą powoduje, że większość zajęć ma formułę nauki przez doświadczenie. Tak więc poza niezbędną wiedzą przekazywaną w formie mini-wykładów i prezentacji, uczestnicy mają możliwość rozwoju kompetencji zarządzania zmianą w ramach:

• Symulacji i gier biznesowych,

• Analizy przypadków,

• Ćwiczeń w grupach,

• Dyskusji moderowanych.

Możliwość dofinansowania do 80% sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1780PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zgłoś się: Online, dnia 2020.04.20 09:00 - 2020.04.21 17:00 za: 1780PLN netto

TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]