Categories: kwz

„Skuteczna komunikacja to 20% tego co wiesz i 80% tego co czujesz na temat tego co wiesz” – Jim Rohn.

Bez sprawnej i wydajnej komunikacji trudno o sukces, zwłaszcza w trudnych czasach.

Im bardziej skomplikowana zmiana, tym większe wymagania dotyczące komunikacji.

Naucz się jak efektywnie komunikować zmiany.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • Tylko 29% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem w opinii respondentów,
 • Tylko 64% zmian miało przygotowany plan komunikacji,
 • Seminarium dla nowozatrudnionych najskuteczniejszym narzędziem komunikacji a używana tylko w co ósmej organizacji,
 • Większa liczba narzędzi komunikacji pozytywnie wpływa na sukces wdrażanej zmiany,

 Uczestnicząc w warsztacie:

 • Dowiesz się, jakie mamy doświadczenia (dobre i złe) w zakresie komunikacji w zmianie oraz jaka jest jej rola w świetle badań,
 • Będziesz rozumieć i potrafić, jakie potrzeby mają odnośnie komunikacji pracownicy i stworzyć plan komunikacji,
 • Zdobędziesz umiejętność formułowania pierwszego komunikatu o zmianie,
 • Nauczysz się, jak prowadzić rozmowy 1 na 1,
 • Będziesz potrafić budować zaufanie i zaangażowanie dzięki przejrzystej i otwartej komunikacji kwestii związanych z wprowadzanymi zmianami,
 • Uświadomisz sobie, jak ludzie reagują na bodźce społeczne,
 • Będziesz radzić sobie z sprawnym komunikaowaniu zmiany, gdy ta jest nieatrakcyjna,
 • Przekonasz się, że możliwe jest skuteczne prowadzenie komunikacji podczas wdrażania zmian.

 

Cena regularna (netto):1875PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

  • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
  • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
  • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
  • Podstawy Zarządzania Projektami
  • Lean Change Agent
  • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
  • Zwinnologia kształtowania postaw pracowników w procesie zmian,
  • MANAGEMENT 3.0
  • Zwinnologia komunikowania zmian
  Udostępnij na:

 

 

Udostępnij na:
Program

Dzień 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
 • Jak będziemy pracować, czyli Kanwa Warsztatu oraz Cykl Zwinnego Nauczania.

Moduł „Doświadczenia z komunikacją w zmianie”

 • Jakie mamy doświadczenia: dobre i złe praktyki
 • Wyniki OBZZ na temat roli komunikacji

Moduł „Wizja zmiany”

 • Ćwiczenie wprowadzające "Czy wszyscy tak samo rozumiemy zmianę
 • Kanwa zmiany i kręgi na wodzie

Moduł „Złoty środek"

 • Jakie potrzeby odnośnie do zmiany mają pracownicy
 • Bogactwo środków komunikacji
 • Jak nie przedobrzyć
 • Plan komunikacji

Moduł „Pierwszy komunikat"

 • Cel pierwszego komunikatu
 • Logika i emocje w trakcie zmiany
 • Złoty krąg
 • Pięć niezbędnych elementów pierwszego komunikatu o zmianie
 • Model NOWINA
 • Kanwa opowieści
 • Trzy błędy w komunikowaniu wizji zmiany
 • Test 5 minut

Retrospektywa dnia

Dzień 2

Moduł „Komunikacja podczas zmiany"

 • Model 20-60-20
 • Lean Coffe
 • Radiatory informacji
 • Wizualizacja

Moduł „Rozmowy o zmianie”

 • Mapa interesów
 • Jak rozmawiać 1:1
 • Konsekwencje zmiany
 • Komunikat JA
 • Parafraza, klaryfikacja
 • Drogowskazy

Moduł „Trudniejsze, nie znaczy beznadziejne, rozmowy o zmianie”

 • Storytelling – wykorzystanie Kanwy Opowieści w komunikacji zmiany,
 • Kiedy zmiana nie jest atrakcyjna
 • Model SPAZM
 • Wykorzystanie analizy transakcyjnej AT

Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

 • Retrospektywa,
 • Wręczenie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu

Cena regularna (netto):1580PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Metodologia
  • analiza wyzwań opisanych przez uczestników,
  • ćwiczenia,
  • praca indywidualna i grupowa,
  • dyskusja moderowana,
  • materiały audiowizualne – filmy
  • krótki wykład.

  W pracy opieramy się na aktywizowaniu uczestników poprzez rozpoczynania od ćwiczeń lub zebrania doświadczeń uczestników w temacie modułu. Na tej podstawie dokonujemy omówienia i później wprowadzamy model teoretyczny. W kolejnym kroku domykającym cykl uczenia się dorosłych wg Kolba uczestnicy operacjonalizują uzyskaną wiedze lub umiejętności. Każde szkolenie jest dopasowywane do potrzeb uczestników, przy zachowaniu kontroli nad przekazywanym materiałem.

  Udostępnij na:
Szczegóły organizacyjne

  Liczebność grupy

  min. 5 – max. 12 osób

  Czas trwania 

  typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

  Termin szkolenia

  zgodnie z terminarzem

  Miejsce

  Zgodnie z terminarzem

  Cena obejmuje:

  • Udział w warsztatach
  • Materiały dla uczestników
  • Przerwy kawowe i lunch

  Rabaty i zniżki

  • Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – upust 10%
  • Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
  • First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
  • Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – upust 10%

  Pytania?

  Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788

  Jarosław Rubin – tel. 602 605 952

  E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

  Warunki i potwierdzenie uczestnictwa

  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie. Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny. Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia. W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

  Udostępnij na:
Trenerzy
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]