Lider i zespół w czasie kryzysu. Osobowość lidera

Osobowość lidera i członków zespołu w czasie koronakryzysu

Osobowość przywódcy i członków zespołu ujawniają się szczególnie mocno w czasie kryzysu. Jak na dłoni widać silne strony oraz nieoczekiwane zachowania oraz emocje.

Przywódca kierujący zespołem lub całą organizacją w czasie pandemii koronawirusa (nieoczekiwanej i nieprzewidzianej zmiany) ma do dyspozycji posiadane kompetencje (wiedzę, umiejętności i doświadczenie) oraz swój zestaw cech osobowości. Co istotne, kompetencje może rozwijać, a cechy osobowości można uznać za stałe lub trudnozmienne. W dodatku członkowie jego zespołu mogą – w czasie kryzysu – zachowywać się w odmienny sposób niż dotychczas.

Nowa sytuacja – nowe reakcje i zachowania

Lider, którego zespół zaczął pracować zdalnie, staje w obliczu nowych wyzwań. Można zauważyć, że część menedżerów nie dostrzega wagi zachodzących zmian i stwierdza:

 • Już pracujemy zdalnie…,
 • To kwestia odpowiednich narzędzi…,
 • To kwestia kontroli…,
 • Wystarczy dobrze zaplanować i rozliczyć z realizacji zadań…,
 • Mój zespół da radę… .

Wnikliwy przywódca nowo utworzonego zespołu wirtualnego zadaje sobie pytania:

 • Co sprawia, że ktoś, kto dodawał energii wszystkim dookoła, nagle sam potrzebuje pomocy?
 • Jak to możliwe, że milczek staje się jednym z aktywniejszych członków zespołu i bez problemu realizuje trudne zadania?
 • Jakie działania lidera muszą ulec zmianie w nowej sytuacji, gdy współpraca jest w większym stopniu zdalna?
Praca zdalna

Możemy przecież założyć, że praca zdalna stawia pracowników w nowej sytuacji, na którą składają się:

 • Rozpraszacze,
 • Nowa organizacja miejsca pracy w domu,
 • Nowe technologie do pracy zdalnej,
 • Brak bezpośredniego kontaktu z przełożonym i kolegami/koleżankami z zespołu,
 • Ograniczenia nałożone przez rząd.

W takiej sytuacji pojawiają się reakcje i zachowania, których do tej pory przywódca nie obserwował i wymaga to od niego nowego podejścia.

Poznaj siebie – Poznaj innych – Działaj efektywnie

Reakcje i zachowania pracowników wynikają po części z profilu osobowości poszczególnych członków zespołu. Ponieważ każdy z nas posiada inny zestaw podstawowych cech (aspektów) osobowości, więc w podobnej sytuacji reaguje w odmienny sposób. Jak ma zatem radzić sobie przywódca, który nie posiada wykształcenia psychologicznego?

Podsumowanie - wnioski

Proponuję sięgnięcie po wybrane, rzetelne narzędzie badające profil osobowości i wykonanie następujących kroków:

 1. Podniesienie samoświadomość – jaki jest mój profil osobowości i jak może być postrzegany przez innych?
 2. Współpraca – Jaki wyglądają profile osobowości członków zespołu?
 3. Informacje od coacha – interpretacja profilu (jak dany zestaw cech może wpływać na samopoczucie / działania?),
 4. Co mogę zrobić jako lider zespołu? Jakie działania podejmę od zaraz?
 5. Jaki rezultat chcę osiągnąć? Jak to zmierzę sprawdzę?

Podsumowanie

Zwiększając samoświadomość dotyczącą własnych cech osobowości oraz poznając silne strony i ryzyka wynikające z profili osobowości członków zespołu, przywódca zwiększa szanse na efektywną realizację zadań w pracy zdalnej i jednocześnie zapewnia pracownikom oczekiwany przez nich poziom relacji / interakcji z innymi.

Bezpłatny webinar

Pewne wskazania o przyczynach takich zjawisk oraz o koniecznych postawach i zachowaniach uzyskasz w czasie bezpłatnego webinarium „Pięć aspektów osobowości a koronawirus. Menedżer i zespół w czasie koronakryzysu” – środa 27.05.2020 godz. 10.00.

Podstawą do naszych rekomendacji jest wiedza z opartej na 5 podstawowych aspektach metodzie określania profilu osobowości FACET5. W czasie wydarzenia poznasz wszystkie aspekty profilu osobowości, dowiesz się w jaki sposób mogą one wpływać na zachowania pracowników w sytuacji pandemii oraz jak powinien zachowywać się lider, aby podtrzymać lub usprawnić efektywność swojego zespołu. Rejestracja: https://app.evenea.pl/event/282125-facet5-webinar/

Udostępnij na: