Opcje działań

Opcje działań – wskazówka i przestroga

Jak masz tylko jedną możliwość to nie masz wyboru, jak dwie możliwości – to masz dylemat, dopiero trzy dają Ci wybór. Czy zarządzając firmą albo wdrażając zmianę miałeś czasem ochotę przejść jak najszybciej do działania i kroczyć do celu jedyną słuszną drogą?

Jeśli tak, to czy wiesz, że menedżerowie, którzy planowali tylko jedną ścieżkę dojścia do celu, często rezygnowali z lepszych rozwiązań oraz traktowali raz przygotowanego planu jako niezmiennego. Prowadziło to do obniżenia efektywności zarządzania zmianą oraz traktowania odchyleń od planu oraz informacji zwrotnych, jako oznak oporu wobec zmiany.

Jeszcze raz Cialdini

Prof. Robert Cialdini w swojej książce „Pre-swazja” przytacza następującą historię:

„W pewnym badaniu sprawdzano, czy takie same wnioski można wyciągnąć w odniesieniu do sposobu podejmowania strategicznych decyzji przez liderów i menedżerów. Uczestnikom badania zlecono zaradzenie gwałtownemu spadkowi sprzedaży w fabryce farb. Każdego poproszono o ocen zasadności tylko jednego z czterech możliwych rozwiązań. Zaproponowano następujące rozwiązania:

(1) zwiększenie wydatków na reklamę, co zwiększy świadomość marki wśród osób samodzielnie malujących swoje mieszkanie;

(2) obniżenie cen, co przyciągnie klientów wrażliwych na cenę;

(3) zatrudnienie dodatkowych przedstawicieli handlowych, którzy zadbają o zapewnienie produktom firm więcej miejsca na pólkach sklepowych;

(4) zainwestowanie w rozwój produktu, aby poprawić jakość farb i móc promować markę wśród zawodowych malarzy jako najlepszą na rynku.

Jak się okazało, nie miało znaczenia to, które z czterech rozwiązań oceniali badani: kierowanie uwagi na jedno i ocenianie tylko jednego z nich skłaniało uczestników badania do rekomendowania tego właśnie rozwiązania jako najlepszego, które firma powinna wdrożyć.”

Ty też masz wybór

Jeżeli chcesz uniknąć pokusy jednej drogi, to wykonaj następujące kroki:

  1. Dokonaj diagnozy sytuacji (Wglądu),
  2. Idź na ilość – wypisz jak najwięcej możliwości działań, które mogą cię doprowadzić do stanu docelowego podejmowanego przedsięwzięcia,
  3. Przejrzyj spisane opcje i wybierz najkorzystniejsze, biorąc pod uwagę ich wartość i koszt,
  4. Działaj – zamień opcje działań w eksperymenty.

Dlatego na warsztatach opartych o Zwinne Zarządzanie Zmianą pokazujemy, w jaki sposób generować jak najwięcej opcji działań, a dopiero potem wybrać najkorzystniejsze spośród opcji i sprawdzić je w praktyce.

Wielu menedżerów zrozumiało, że generowanie dużej liczby opcji działań pozwala im wybierać lepsze rozwiązania oraz otwiera na pomysły innych osób, a w efekcie stawiane cele zmian są częściej osiągane.

Udostępnij na: