Raport - Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą

Najnowszy raport o zarządzania zmianą w polskich firmach

Aż 70% zmian w polskich przedsiębiorstwach kończy się niepowodzeniem. Dzisiaj opublikowaliśmy raport z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą. Przebadaliśmy ponad 200 organizacji, w większości dużych firm. To największy tego typu raport w Polsce. Pokazuje także, jak można zwiększyć efektywność takich procesów zmiany.

Jak wygląda zarządzanie zmianą w Polsce?

W ciągu ostatnich kilku lat liczba zmian wdrażanych w organizacjach stale rośnie, ale osiągnięcie zakładanych celów zmiany nadal pozostaje dla menedżerów wyzwaniem. Dlatego Szkoła Zarządzania Zmianą postanowiła przeprowadzić Ogólnopolskie Badanie Zarządzania Zmianą.

Nasz raport ma wesprzeć inicjatorów i przywódców zmian. Sprawdziliśmy jakie zmiany są wdrażane w firmach, kto nimi kieruje i jaki jest poziom osiągania celów zmiany. Odkryliśmy jakie metody i narzędzia są najchętniej w procesie zmiany wykorzystywane. Zbadaliśmy, jakie czynniki utrudniały wdrożenie, a jakie wpłynęły na jego powodzenie i… wiele więcej.

Nasze wnioski bazują na największym, przeprowadzonym w Polsce, badaniu odkrywającym szczegóły zmian, które miały miejsce w ponad 200 organizacjach. Są one uzupełnione o komentarze ekspertów podpowiadających jak zwiększyć efektywność zarządzania zmianą.

Kluczowe wnioski z raportu

1.Rozwijaj kompetencje zarządzania zmianą – mniej niż 30% wdrażanych zmian osiągnęło w pełni zakładane cele.

2.Uzupełnij arsenał narzędzi wywodzących się z zarządzania projektami o metody zakładające wybór opcji działań i eksperymenty – tylko połowa zmian posiadała cechy projektu.

3.Pamiętaj o kluczowych czynnikach sukcesu wdrożenia zmian – respondenci najczęściej wskazywali na postawę menedżerów najwyższego szczebla i zaangażowanie pracowników w zmiany.

4.Uwzględniaj ludzki aspekt zmian – co piąty respondent podkreślił znaczny negatywny wpływ na wynik wdrożenia emocji pracowników pojawiających się w reakcji na zmiany.

5.Przygotuj instrumenty pozwalające zmierzyć postęp i rezultat zmian – około 30% ankietowanych nie wie jaki jest lub nie dostrzega wpływu zmian na pozycję konkurencyjną organizacji.

6.Wykorzystuj różnorodne narzędzia komunikacji, w tym wizualizujące postęp zmian – firmy, które osiągają sukces posługują się większą liczbą narzędzi komunikowania zmian niż te, które nie osiągnęły stawianych celów w wystarczającym stopniu.

Dowiedz się więcej – pobierz pełny raport z badania

Udostępnij na: