Zaufanie a rezultat zarządzania zmianą

Koniec zarządzania „na pieczarki”!

Zarządzanie „na pieczarki” prowadzi do niepowodzenia wdrażania zmian w firmie.

Zapewne wielu z Was słyszało o zarządzaniu „na pieczarki”. Dla tych, którym to umknęło cytuję: „ pracowników traktować należy jak pieczarki w hodowli, trzymać w ciemności i podlewać g…”.

Wyniki Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą 2016 (OBZZ) pokazują, jakie mogą być skutki takiego podejścia.

Otwartość i zaufanie w procesie zmian – rezultaty OBZZ

Poniższa tabela pokazuje, jaki jest wpływ otwartości i zaufania w firmie na postrzegany poziom satysfakcji z osiągnięcie celów biznesowych zmiany. Jak widzimy, posługiwanie się wspomnianą metodą zarządzania jest gwarancją uzyskania silnego negatywnego wpływu, a co za tym idzie prowadzi wprost do niepowodzenia w realizacji planowanych zmian.

Otwartość i zaufanie a realizacja celów zmiany

Ta informacja w zestawieniu z faktem, że w firmach, które odnoszą sukcesy we wdrażaniu zmian częściej, niż w pozostałych, daje się możliwość współuczestniczenia pracowników w wypracowywaniu zmian i opcji pokazuje (tabela poniżej ) jak ważna jest przejrzystość i poczucie bycia twórcą zmiany.

Współuczestnictwo jako czynnik wpływający na powodzenie zmian

Powyższe dane pokazują jak ważne jest zaufanie w organizacji oraz  jak można je budować, aby skutecznie osiągać zakładane cele zmiany.

Przy okazji zachęcam do zapoznania się z książkami:

które w całości są poświęcone kwestii zaufania w biznesie.

Foto:reynermedia, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

 

Udostępnij na: