Kluczowe czynniki powodzenia zmian. Najnowszy raport

Dwa kluczowe czynniki powodzenia zmian

Polskie przedsiębiorstwa często znają receptę na skuteczne zarządzanie zmiana, ale nie stosują jej w praktyce. Respondenci wskazują kluczowe czynniki powodzenia zmian, do których należą wizja i kierunek zmian oraz czas wdrożenia, ale 75% wdrożeń kończy się porażką lub niepełną realizacją celów. Tak wynika z najnowszego raportu z II Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą.

Raport powstał na podstawie badań ankietowych w 119 polskich przedsiębiorstwach, przeważnie dużych, zatrudniających ponad 250 pracowników. Pokazuje, jakie czynniki podnoszą skuteczność wdrożenia i jak respondenci oceniają jakość zarządzania zmianą w polskich firmach.

Zmiany krótkie częściej kończą się sukcesem

Jeśli zastanawiamy się, jakie są kluczowe czynniki powodzenia zmian, to przyjrzyjmy się zależności między czasem trwania zmiany a jej sukcesem (gdzie za względny sukces przyjęto wskazanie poziomu realizacji celów na 7 i więcej, w skali od 0 do 10).

Wpływ czasu trwania zmiany na jej sukces

Z opublikowanego raportu jasno wynika, że zmiany trwające krócej niż pół roku kończyły się sukcesem dwukrotnie częściej niż transformacje, które trwały ponad pół roku. W przypadku zmian trwających ponad dwa lata poziom powodzenia zmian liczba zmian zakończonych względnym sukcesem spada do 25%.

Zmierzając do sukcesu należy więc planować krótkie zmiany, a w przypadku zmian planowanych na dłużej niż pół roku warto:

  • dzielić zmiany na krótsze etapy,
  • dołożyć szczególnej staranności w zarządzaniu zmianą, uwzględniają konieczność podtrzymywania motywacji do zmian i korekty planu, stosownie do napływających informacji zwrotnych,
  • wybierać takie podejście do zarządzania zmianą, które uwzględnia podział na krótsze cykle zmiany i zbieranie informacji od pracowników i innych odbiorców zmiany.

Nie szczegółowy plan, ale wizja

Ponad 75% respondentów wskazuje na pozytywny wpływ wizji i kierunku zmian na wynik wdrożenia. To drugi z kluczowych czynników powodzenia zmian, o którym warto pamiętać.

W zmiennym otoczeniu firmy to nie szczegółowy plan decyduje o sukcesie zmiany, ale wyznaczony kierunek i wizja stanu docelowego. Moja praktyka doradcza w firmach pokazuje, że koalicja inicjująca zmianę jest w stanie wypracować wizję zmiany na warsztatach strategicznych trwających kilka godzin, a następnie wybrać najbardziej obiecujące opcje działań.

Pierwszeństwo wizji nad szczegółowym planem nie oznacza zanegowania samego planowania w biznesie. Oznacza jedynie, że należy ograniczyć horyzont dokładnego planowania do miesiąca lub kilku miesięcy, czyli do okresu, w jakim zakładamy, że przyjmowane przez nas założenia będą spełnione. W trakcie wdrażania zmiany należy na bieżąco aktualizować plan, zgodnie z informacjami spływającymi z otoczenia firmy (dostawcy, klienci, konkurenci) i z jej wnętrza (pracownicy).

Krótko i na temat

Szukając wskazówek dotyczących kluczowych czynników powodzenia zmian, można je streścić: krótko i na temat, czyli planuj zmianę nie dłuższą niż pół roku i zmierzaj do niej skupiając się na wizji stanu docelowego.

 

Artykuł powstał z na podstawie danych z Raportu z II Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą, przeprowadzonego w listopadzie i grudniu 2016 r. przez Szkołę Zarządzania Zmianą. W badaniu wzięło udział 119 polskich przedsiębiorstw. Ponad 30% respondentów należało do kadry zarządzającej organizacją, a kolejne 41% kierowało wdrożeniem opisywanej zmiany samodzielnie lub w ramach zespołu projektowego. To największe tego rodzaju badanie przeprowadzone w Polsce.

Udostępnij na: