Jak nadać firmie przyspieszenie w obliczu Wielkiej Szansy?

Kiedy przed firmą pojawia się Wielka Szansa, to menedżerowie zdają sobie sprawę, że należy ją wykorzystać jak najszybciej – znacznie szybciej niż konkurencja. Szybkie działanie jest konieczne, ponieważ Wielka Szansa może zniknąć tak samo niespodziewanie, jak się pojawiła. Wykorzystanie szansy wymaga nadania firmie przyspieszenia, aby konieczne zmiany przebiegły efektywnie – dodatkowo należy je przeprowadzić bez narażania na szwank celów operacyjnych oraz bez zwiększania zatrudnienia. Jak to możliwe? Menedżerowie powinni wykorzystać osiem akceleratorów zmiany strategicznej.

Może Cię zaciekawi artykuł:

8 kroków

Koncepcja 8 akceleratorów zmiany, której autorem jest John Kotter, uzupełnia dotychczas stosowany w zarządzaniu zmianą model 8 kroków. Model ten obejmuje następujące etapy:

 1. Uświadomienie pracownikom konieczności i pilności zmian,
 2. Sformowanie silnej koalicji liderów,
 3. Wykreowanie wizji i opracowanie planu zmian,
 4. Komunikacja wizji zmian,
 5. Umożliwienie działania zgodnie z wizją,
 6. Osiąganie szybkich sukcesów,
 7. Kontynuowanie i konsolidacja zmian,
 8. Utrwalenie zmian w kulturze organizacji.

Czym klasyczny model 8 kroków różni się od modelu 8 akceleratorów zmian?

8 akceleratorów

Gdyby osiem akceleratorów wypisać jeden po drugim, to, na pierwszy rzut oka, niewiele się one różnią od ośmiu kroków zarządzania zmianą. Różnicę łatwiej dostrzec na rysunku.

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. P. Kotter, Accelerate, The Big Idea. Accellerate, „Harvard Business Review” 2012 nr 11.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. P. Kotter, Accelerate, The Big Idea. Accellerate, „Harvard Business Review” 2012 nr 11.

Teraz łatwiej wymienić główne różnice między modelem 8 kroków a modelem 8 akceleratorów:

 • Model 8 kroków zakłada kolejną realizację etapów zmiany w założonym czasie, nadając zarządzaniu zmianą wiele cech zarządzania projektem, natomiast nowy model Kottera zakłada jednoczesne działanie 8 akceleratorów,
 • W klasycznym modelu zarządzania zmianą, wdrożeniem kieruje niewielka, silna koalicja liderów, a rolą akceleratorów jest zaangażowanie w realizację zmian jak największej „armii ochotników”, składającej się z pracowników różnych działów i szczebli całej firmy,
 • Ośmioetapowy model planowej zmiany opiera się o tradycyjną hierarchiczną strukturę organizacyjną firmy, natomiast akceleratory wykorzystują szybkość i zwinność organizacji sieciowej.

Co z modelem 8 kroków?

Czy wobec pojawienia się 8 akceleratorów zmiany, model 8 kroków powinien trafić do lamusa? W żadnym wypadku – twierdzi Kotter stanowczo – Powinien stanowić element podwójnego systemu zarządzania zmianą w firmie.

Wykorzystaj Wielką Szansę!

Model 8 akceleratorów daje menedżerom do ręki narzędzie, które pozwala na wykorzystywanie nagle dostrzeżonej strategicznej szansy. Dlatego kiedy widzisz na horyzoncie Wielką Szansę – przyspiesz!

 

 

Zdjęcie główne: flickr.com Martin Heigan, (CC BY-NC-ND 2.0)

Udostępnij na: