OGÓLNOPOLSKIE BADANIE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

VIII edycja badania się zakończyła. 

Celem Badania jest podnoszenie skuteczności wdrażania zmian poprzez upowszechnienie wniosków lub rekomendacji do działania wynikających ze zbudowanego obrazu wdrażanych zmian (rodzaje zmian, efektywność kierowania zmiana, używane narzędzia, czynniki sukcesu itp.).

Wnioski i rekomendacje wynikające z odpowiedzi udzielonych przez uczestników badania są zawarte w Raporcie Ogólnopolskiego Badania Zarzadzania Zmianą 2023 (w skrócie OBZZ2023), który jest już dostępny do pobrania z Bazy Wiedzy 

Tam dowiesz się:

jaki odsetek interesariuszy zmian miał wiedzę o tym jak ta zmiana jest zarządzana?

Jakie się krytyczne czynniki sukcesu zmian?

Jak skutecznie w porównaniu z poprzednimi latami zmiany byly wdrażane?

Znajdziesz też w raporcie zestaw rekomendacji, które pomogą Ci we wdrażaniu przyszłych zmian/.