70% zmian w firmach kończy się porażką. Skąd takie przerażające dane?

W wielu artykułach dotyczących wdrażania zmian w firmach – czytasz, a na szkoleniach z zarządzania zmianą – słyszysz, że 70% procesów zmian w firmach kończy się porażką. Skąd się wzięła ta liczba oraz czy jakiekolwiek badania i obserwacje potwierdzają, że niepowodzeń jest właśnie 70 procent?

70 procent porażek zmian – sięgnijmy do źródeł

Podawanie informacji bez powoływania się na źródła świadczą o tym, że dane dotyczące porażek utrwaliły się już w umysłach trenerów i menedżerów. Rzadko pojawiają się dociekliwe pytania: ale skąd wiemy, że to 70%?

70 procen zmian kończy się niepowodzeniem

Odpowiedzi na pytanie o pochodzenie owych słynnych 70% dostarczył mi szybki przegląd literatury dotyczącej wdrażania zmian w firmach. Oto jego rezultaty.

  • M. Beer i N. Nohria podają, że nawet 70% programów zmian organizacyjnych ponosi fiasko (Beer M., Nohria N.: Skuteczne zarządzanie zmianą: sztuka balansowania między dwoma sprzecznościami., „Harvard Business Review Polska” 2003, nr 10),
  • J. Kotter po prześledzeniu zmian w ponad stu firmach pisze, że że jedynie kilka przedsięwzięć przyniosło wspaniałe rezultaty, niektóre zakończyły się całkowitym fiaskiem, natomiast większość znalazła się gdzieś pomiędzy tymi biegunami, aczkolwiek zdecydowanie bliżej dolnego końca skali, a liczba nieudanych projektów osiągnęła w sumie 70% (Kotter J. P.: Why Transformation Efforts Fail, „Harvard Business Review” 1995, nr 3-4),
  • M. Hammer i J. Champy twierdzą, że 50 do 70% projektów reinżynieringu przedsiębiorstw ponosi porażkę (Hammer M., Champy J.: Reengineering the Corporation. A Manifesto for Business Revolution, HarperBusiness Essentials, New York 2003),
  • R. Luecke przytacza wyniki badań prowadzonych przez AMA, że tylko 45% przedsiębiorstw, w których przebiegał proces „odchudzania” (ang. downsizing) odnotowało wyższe zyski operacyjne (Luecke R.: Zarządzanie zmianą i okresem przejściowym, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa 2003).

Najciekawsze zestawienie dotyczące sukcesów i porażek zmian podaje M. Smith, na podstawie metaanalizy 49 profesjonalnych raportów z lat 1989-2000, dotyczących powodzenia wdrażania zmian w organizacjach. Podane wskaźniki sukcesu zmiany dotyczą procentowego udziału przedsiębiorstw, które wdrożyły z powodzeniem zmianę w całkowitej liczbie przedsiębiorstw objętych danym raportem.

Rodzaj zmiany Liczba raportów Mediana wskaźnika sukcesu zmiany
Zmiana strategii 3 58%
Restrukturyzacja i downsizing 9 46%
Zmiana technologiczna 5 40%
Różne zmiany 1 39%
Zmiana ukierunkowana na jakość (TQM) 5 37%
Fuzje i zakup przedsiębiorstw 9 33%
Reinżyniering i inne zmiany w zakresie procesów 7 30%
Zmiany systemów informatycznych 6 26%
Ekspansja przedsiębiorstwa 1 20%
Zmiana kultury organizacyjnej 3 19%
Razem 49 33%

Źródło: M. E. Smith: Success Rate for Different Types of Organizational Change, „Performance Improvement” 2002, nr 1, s. 27.

Kiedy spojrzymy na podsumowanie wyników metaanalizy, to ponownie okaże się, że niemal 70% (dokładnie 67%) zmian nie osiągnęło sukcesu.

Po dokonaniu szybkich badań literaturowych mogę powiedzieć, że zagadka „70%” została rozwiązana. Bez odpowiedzi pozostaje jednak jeszcze jedno pytanie: Jak ma się te „70%” do warunków polskich?

Wskaźnik sukcesu wdrażania zmian w Polsce

Na pytanie o wskaźnik sukcesu procesów zmian przeprowadzanych w polskich firmach i instytucjach nie mam przygotowanej odpowiedzi. Zamiast posiłkować się niepełnymi lub fragmentarycznymi danymi, postanowiłem w pod egidą Szkoły Zarządzania Zmianą przeprowadzić Ogólnopolskie Badania Zarządzania Zmianą. Mam nadzieję, że kiedy otrzymasz prośbę o wypełnienie kwestionariusza badawczego, podasz nam rzetelne odpowiedzi, które będą stanowiły podstawę przygotowania raportu dotyczącego wdrożeń w polskich firmach. Raport ten ma wspierać polskich menedżerów w doskonaleniu kompetencji zarządzania zmianą i zwiększać prawdopodobieństwo sukcesu zmian prowadzonych w organizacjach.

 

Zdjęcie główne: flickr.com, Daniel Oines CC

Udostępnij na: