10 książek na 2018 rok dla zarządzających zmianą

10 książek dla zarządzających zmianą na 2018 rok

10 książek na 2018 rok, to subiektywny wykaz lektur przygotowany przez partnerów Szkoły Zarządzania Zmianą – Wiesława Grabowskiego, Marka Naumiuka i Jarosława Rubina.

Przegląd rezultatów Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą 2018 pozwala nam na stwierdzenie, że zarządzanie zmianą w Polsce ulega przemianom. W związku z tym menedżerowie i agenci zmian potrzebują inspiracji oraz źródeł wiedzy o współczesnych tendencjach i kierunkach rozwoju zarządzania,  w tym zarządzania zmianą. Naszą podpowiedzią jest poniższy zestaw książek.

Jurgen Appelo, Managing for happiness

 Managing for happiness

Jurgena Appelo poznaliśmy jako twórcę koncepcji Zarządzanie 3.0. Tym razem otrzymujemy książkę Managing for happiness, która jest kompletnym zestawem gier, narzędzi i praktyk dla lepszego zarządzania i motywowania pracowników.

Aby przetrwać w XXI wieku, firmy muszą wyjść poza standard i znaleźć coś, co rzeczywiście działa. Co utrzymuje najlepszy talent? Co inspiruje lojalność klientów?

Odpowiedzią jest zawsze świetne zarządzanie, które inspiruje pracowników do niezwykłych efektów.

W wielu organizacjach można spotkać się z oczekiwaniem, że każdy szef będzie przywódcą, ale raczej trudno znaleźć odpowiedź jak to zrobić.

Kultura organizacji opiera się na zarządzaniu, a ta książka pokazuje, jak tworzyć zmiany na lepsze. Ta książka pokazuje, jak przekształcić swoją organizację w miejsce z entuzjastycznymi poniedziałkowymi porankami. Praca i zabawa nie muszą się wykluczać. Chodzi o to, by miejsce pracy było dla pracowników przyjazne, wpływało na ich motywację i sprawiało, by klienci do takiej organizacji chętnie wracali.

Autor nie „podrzuca” sztuczek.  Zdecydowanie, to prawdziwe rozwiązania problemów związanych z zarządzaniem. Ta książka zawiera narzędzia, gry i praktyki, które dają radość do pracy, z praktycznymi, realnymi wskazówkami na temat wzmacniania pozycji pracowników.

Dodatkowo istnieje możliwość pobrania materiałów z sieci do gier oraz część narzędzi w formacie pdf.

John Kotter, Holger Rathgeber. My robimy to inaczej!

My robimy to inaczej

John Kotter to klasyka i żyjący guru zarządzania zmianą. Wspólnie z Holgerem Rathgeberem (razem wcześniej wydali książkę Gdy góra lodowa topniej) napisali metaforyczną opowieść biznesową o tym jak radzić sobie z wyzwaniami i zmieniać je w okazje.

Mimo że książka ma formę bajki, przytoczona historia pokazuje, że w stadzie surykatek zachodzą dokładnie takie same procesy grupowe i zjawiska jak w nowoczesnej organizacji.

Według autorów tylko te organizacje, które rozumieją potrzebę zmian przetrwają na rynku i mają realną szansę odnieść sukces. Do tego potrzebna jest ciągła, nieustająca czujność, analizowanie ryzyka i szukanie sposobów by je zminimalizować.

Rozwiązaniem jest elastyczność, właściwe traktowanie zespołu, korzystanie z pomysłów oddolnych i odpowiednie łączenie przywództwa z zarządzaniem.

Jednym słowem świetna propozycja dla wszystkich biznesmenów, prezesów, managerów i pracowników by dowiedzieć się więcej o tym, jak działać dla wspólnego dobra i … spędzić trochę czasu z własnym dzieckiem.

Chip Heath, Dan Heath, Decyduj!

Decyduj

Jak nie lubić braci Heath? Po Pstryk. Jak zmieniać, żeby zmienić do rąk wpadła mi kolejna książka Decyduj!. Autorzy biorą na warsztat odwieczny problem: jak podejmować lepsze decyzje.

Badania psychologiczne, na jakie się powołują, świadczą, że na proces podejmowania decyzji wpływają liczne uprzedzenia i sprawy irracjonalne. Bracia Heath proponują czteroetapowy proces, który ma pomóc nam wszystkim w pokonaniu problemów związanych z podejmowaniem decyzji.

Decyduj! zawiera zarówno strategie, jak i praktyczne narzędzia pozwalające nam lepiej podejmować decyzje.

Standardowy proces decyzyjny składa się z czterech kroków:

 1. Stajemy przed koniecznością wyboru.
 2. Analizujemy alternatywy.
 3. Dokonujemy wyboru jednej z opcji.
 4. Musimy z tym żyć.

Na każdym z tych etapów czają się niebezpieczeństwa:

 • zawężony obraz sprawia, że nie widzimy wszystkich możliwości,
 • efekt potwierdzenia sprawia, że poszukujemy informacji zgodnych z naszym założeniem,
 • chwilowe emocje skłaniają nas często do podjęcia niewłaściwej decyzji,
 • zwykle jesteśmy zbyt pewni siebie i tylko wydaje się nam, że wiemy, jak potoczy się przyszłość.

Rozwiązanie nie jest proste, ale od czego są bracia Heath?

Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz. Pięciodniowy sprint. Rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów

Pięciodniowy sprint

Pięciodniowy sprint to lektura, jaką „tygrysy zwinnej zmiany” lubią najbardziej. Jake Knapp i pozostali współautorzy związani z Google Ventures przedstawiają czytelnikowi maksymalnie skondensowany cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą – Wgląd, generowanie i wybór Opcji działań oraz zaplanowanie i przeprowadzenie Eksperymentu w ciągu pięciu dni. Jak to może się udać? „Wystarczy” trzymać się przepisu podanego w książce.

Zanim zabierzesz się do pracy potrzebne Ci będą:

 • Wyzwanie,
 • Zespół,
 • Zarezerwowane pięć dni i miejsce do pracy.

A potem do roboty:

 1. Poniedziałek to dzień na sformułowanie celu długofalowego i sporządzenie mapy ilustrującej problem.
 2. Wtorek poświęcony jest wymyślaniu rozwiązań – przejrzeniu istniejących pomysłów, generowaniu nowych i ulepszaniu ich.
 3. Środa wymaga podjęcia decyzji o wyborze najlepszego rozwiązania i opracowania planu prototypu.
 4. Czwartek to dzień budowy prototypu zgodnie z zasadą: Sfałszuj to. To swoista interpretacja konstruowania MVP (Minimum Viable Product), czyli zbudowanie takiego prototypu, który może udawać przed klientem prawdziwy produkt. Ta część książki szczególnie mnie zafascynowała, pokazując w jaki sposób „sfałszować” w jeden dzień skomplikowane rozwiązania problemu.
 5. Piątek to dzień weryfikacji pomysłu (my powiedzielibyśmy eksperymentu), czyli prezentacja prototypu klientom i przeprowadzenie z nimi wywiadów, aby uzyskać cenne informacje zwrotne. Co ciekawe, autorzy książki uważają, że wystarczającą ilość informacji można uzyskać już z pięciu rozmów.

Wartością książki jest nie tylko przedstawienie metody pracy „od pomysłu do przemysłu” w pięć dni, ale również opis narzędzi, jakich można użyć na poszczególnych etapach pracy. Dodatkowo książka jest analizą przypadków (i to z ostatnich kilku lat), które dotyczyły m. in. wyboru i dostawy ulubionej kawy do domów, produkcji pomp i opryskiwaczy, a nawet sposobu przedstawiania wyników badań klinicznych onkologom.

Charles Duhigg. Mądrzej, szybciej, lepiej. Sekret efektywności

Mądrzej Szybciej Lepiej

Charles Duhigg zawiesił sobie bardzo wysoko poprzeczkę, pisząc książkę „Siła nawyku”. W książce tej w sposób popularny przedstawił mechanizmy powstawania i zmiany nawyków, opierając się na wynikach współczesnych badań i opatrując stawiane tezy bogatymi przypisami. Co istotne oprócz części poświęconej nawykom jednostek, Duhigg napisał też o nawykach organizacyjnych. A co może być bardziej smakowitego dla miłośników zmian, niż zamiana „nowego” w nawyk. Ale przecież nie miałem opisywać bestsellera z 2013 roku, tylko nową książkę Duhigga.

„Mądrzej, szybciej, lepiej” to książka poświęcona odkrywaniu sekretów produktywności (Tłumacz zamienił produktywność na efektywność – to nie to samo, ale efektywność lepiej brzmi). Temat z jakim mierzy się Duhigg, to jeden z powodów, z jakich książka ta jest nieco inna niż „Siła nawyku”. Nie dotyczy jednego problemu (jak „Siła”), ale składa się z analizy wielu elementów efektywności, wśród których autor umieszcza:

 • Motywację,
 • Zespoły,
 • Koncentrację,
 • Cele,
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim,
 • Podejmowanie decyzji,
 • Pomysłowość,
 • Przyswajanie informacji.

Sporo jak na jedną książkę, prawda? Duhigg buduje spójną opowieść o efektywności, pokazując jak z jednego elementu wynika drugi oraz jak jeden element wpływa na kolejny.

Dla mnie najciekawszy był rozdział odkrywający sekret(y) efektywności zespołu. Okazuje się, że kluczową kwestią dla osiągnięcia wysokiej produktywności jest poczucie bezpieczeństwa w zespole. autor nie tylko wskazuje na składowe poczucia bezpieczeństwa, ale też opisuje w jaki sposób przeprowadzono badania. Aby posmakować takiego opisu przytaczam zaczerpnięty z książki fragment wypowiedzi szefa Google Analytics Engineering. Oto co mówi Sagnik Nandy:

Te dane to prawdziwa rewolucja. My, inżynierowie, lubimy debugować oprogramowanie – kilka poprawek i wydajność może podskoczyć nawet o dziesięć procent. Nikomu z nas jedna nie przyszłoby do głowy debugować ludzkie interakcje. (…) Dzięki „Projektowi Aristotle” wiemy, jak debugować ludzi.

Ty też możesz się dowiedzieć, jak to robić.

Robert Cialdini. Pre-swazja. Jak w pełni wykorzystać techniki wpływu społecznego

Pre-Swazja Robert Cialdini

Zachęcam do lektury Pre-Swazji, książki bogato ilustrowanej anegdotami, opowieściami o przykładach zastosowania opisanych w niej reguł postępowania, których zadaniem jest sprawienie, że stosowane techniki wpływu staną się jeszcze bardziej skuteczne.

W książce prof. Cialdini pokazuje jak ważne jest nie tylko to, co chcemy zrobić, ale to, kiedy to zrobimy. Pokazuje nam jak istotne jest, aby spowodować pewien sposób myślenia przez odbiorców naszego przekazu, aby następujący później komunikat perswazyjny był skuteczny.

Na podstawie wiedzy pozyskanej z podglądania i uczenia się od praktyków perswazji  zobaczymy jak nasze otoczenie wpływa na podejmowane przez nas decyzje.

W tej książce prof. Cialdini uzupełnia swój,  stanowiący kanon wywierania wpływu, zestaw podstawowych zasad takich jak: autorytet, lubienie, wzajemność, społeczny dowód słuszności, konsekwencja, niedostępność o nową nazywaną przez niego zasadą jedności. Jedności w dwóch wymiarach: bycia razem i robienia razem.

Intencją prof. Cialdiniego w popularyzacji metod wywierania wpływu jest uczynienie ich powszechnie znanymi i sprawieni byśmy mogli dostrzegać kiedy są one wobec nas stosowane. W książce znajdziemy też, potwierdzone badaniami, ostrzeżenie przed nieetycznym stosowaniem opisywanych metod, czyli przed manipulacją.

Frederic Laloux. Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości

Pracować inaczej

Zostawmy na boku sugerowany w podtytule i mocno rozwijany w treści temat „kolejnego etapu rozwoju ludzkiej świadomości”.  To co w tej książce najcenniejsze to opisy różnych organizacji, które wytworzyły kultury organizacyjne oparte na samoorganizujących się zespołach.

Opisane są organizacje z różnych sektorów gospodarki i o różnej wielkości, od holenderskich pielęgniarek świadczących  opiekę domową nad chorymi po globalne przedsiębiorstwo branży energetycznej. W każdej z tych organizacji pokazany jest sposób organizacji takich zespołów, w tym podejmowania najważniejszych decyzji, dotykających strategii i planów na przyszłość, radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

W opisanych przypadkach widzimy zalety przejrzystości i otwartości w komunikacji, włączania ludzi we wszystkie obszary działania. Ktoś chce podjąć decyzję strategiczną o nowych kierunkach działania a jest operatorem – proszę bardzo – w opisywanych przez Laloux organizacjach , może to zrobić, po wypełnieniu procedury konsultacji.  Przy podwyżkach wynagrodzeń każdy z pracowników sam sobie ustala wysokość podwyżki – tak w tej książce są przykłady i wyjaśnienia dlaczego to działa.

Bardzo inspirująca lektura, która jest w pełni zgodna z promowaną przez naszą Szkołę Zarządzania Zmianą wizją zarządzania zmianami poprzez partycypację, poprzez przekrojowe, a nie pionowe, projektowanie i komunikowanie zmian.

Dan Ariely. Szczera prawda o nieuczciwości

Szczera prawda o nieuczciwości

Dan Ariely jest jednym z moich ulubionych autorów. Z wielką przyjemnością przeczytałem dwie poprzednie jak Potęga Irracjonalności i Zalety irracjonalności. Spotkanie ze „Szczerą prawdą o nieuczciwości” miało miejsce, kiedy w oczekiwaniu na żonę buszującą w TK-Maxx wstąpiłem do pobliskiego Empiku.

Gdy wziąłem z półki nową książkę Arielego i zacząłem czytać to czas mijał jak „z bicza trzasł” a dla postronnego obserwatora musiałem wyglądać dość zabawnie: oparty o półkę facet, który nie zwraca uwagi na otoczenie i co chwilę śmieje się z niedowierzaniem. Tak właśnie reagowałem, gdy poznawałem kolejne wyniki badań dotyczące tego, jak bardzo jesteśmy uczciwi, co top jest współczynnik elastyczności i dowiadywałem się, że przypomnienie np. Dekalogu lub kodeksu honorowego może ten współczynnik zmniejszać.

Dowiedziałem się też, że na to jak uczciwie podatnicy wypełniają swoje zeznania podatkowe ma wpływ to, kiedy składamy podpis pod zeznaniem. Oprócz badań i wynikających z nich dla każdego z nas indywidualnie wniosków, w książce jest też opisany wpływ innych na poziom uczciwości. Okazuje się, że jeśli nasza nieuczciwość może pomóc innym, to czynimy to częściej.

Dowiedziałem się też, że nie zawsze długotrwała relacja z kimś wpłynie na podejmowanie przez niego działań w sposób dla mnie najbardziej korzystny, a czasem wręcz przeciwnie – częściej w takich przypadkach wręcz przeciwnie.

Inną istotną kwestią, która ma bardzo negatywne skutki jest to, że nieuczciwość jest zaraźliwa i powinniśmy eliminować już najmniejsze uchybienia, bo każde z nich dokonuje powolnej erozji i każde kolejne będzie już łatwiejsze.

Po szczegóły opowiedziane przez autora, jak zwykle barwnym językiem, zapraszam do książki.

Locher Drew. Lean w biurze i usługach

Lean w biurze i usługach

Bardzo przejrzyście napisana i zawierająca wiele przykładów z życia książka opisująca podstawowe wyzwania pojawiające się przy próbach wdrożenia Lean w biurze lub usługach oraz sposoby ich rozwiązania:

 • Jakie znaczenie ma 5S w biurze lub usługach?
 • Jak identyfikować wartość poszczególnych działań?
 • Jaki poziom opisu działań jest właściwy przy tworzeniu Arkuszy Pracy Standaryzowanej.
 • Jak organizować pracę ludzi ?
 • Zespoły interdyscyplinarne czy odpowiednie ulokowanie specjalistów.
 • Projektowanie przepływu pracy przez biuro.
 • Tworzenie systemu ssącego w biurze.
 • Wizualizowanie pracy i wiele różnych narzędzi Lean do zastosowania w biurze.

Jeśli potrzebujesz wiedzy w zakresie zastosowanie Lean w praktyce biurowej lub usługowej to ta książka będzie dla Ciebie dużą pomocą.

Noah J. Goldstein , Robert Cialdini , Steve J. Martin. Mała WIELKA Zmiana. Jak skuteczniej wywierać wpływ

Mała wielka zmiana - Cialdini

Po tę książkę warto sięgnąć nie tylko dlatego, że jednym z jej współautorów jest Robert Cialdini, a „zmiana” pojawia się w tytule. Książka zawiera 52 podpowiedzi, jaka mała, z pozoru nieistotna, zmiana ułatwi nam uzyskanie lepszego efektu.

Chociaż autorzy dają nam wskazówki dotyczące walki z prokrastynacją, usprawnianiem przebiegu zebrań, podniesienia skuteczności negocjacji czy wyboru idealnego prezentu, to mnie najbardziej zainteresował rozdział poświęcony zarządzaniu błędami.

Profesor Robert Cialdini zauważa, że klasyczne metody szkoleniowe koncentrują się na przekazywaniu treści merytorycznych i podawaniu pozytywnych przykładów działań w biznesie. Szczególny nacisk jest kładziony na eliminację błędów. Według Cialdiniego, „wydaje się to racjonalne i pożądane, ponieważ błędy zakłócają płynność pracy, ich naprawianie jest czasochłonne, są także frustrujące zarówno dla uczących się, jak i nauczających”.

Tymczasem, dowiadujemy się w książce, że psychologowie biznesu Nina Keith i Michael Frese sporządzili metaanalizę wyników 24 badań i na jej podstawie stwierdzili, że „model zarządzania błędami, mimo iż całkowicie sprzeczny z tradycyjnym podejściem opartym na unikaniu błędów, daje o wiele lepsze wyniki”.

Warto zwrócić uwagę na dwa konieczne elementy treningu zarządzania błędami (ang. Error Management Training, EMT):

 1. Zachęcanie uczestników warsztatów szkoleniowych do aktywnego zmierzenia się z wyzwaniem i stwarzaniem im okazji do popełniania błędów, aby zdiagnozować obszary, w jakich najczęściej pojawiają się pomyłki,
 2. Kształtowanie pożądanej reakcji psychologicznej na popełniane błędy.

Profesor Cialdini zachęca do małej zmiany prowadzącej do wielkiego sukcesu, która wielu trenerom ułatwi życie podczas szkoleń. Chodzi o kwestie poinstruowania uczestników – na przykład mówienie:

 • „Błędy są naturalną częścią procesu uczenia się”,
 • „Im więcej błędów popełniasz, tym więcej się uczysz”,
 • „Twoje błędy pokazują ci, czego jeszcze możesz się nauczyć”.

Taka zmiana poprzedzająca szkolenie z zarządzania zmianą sprawia, że uczestnicy są świadomi, że błędy są istotne, przynoszą znaczną poprawę i są prawdziwymi drogowskazami do sukcesu.

Ze wskazówki dla trenerów mogą z powodzeniem korzystać też menedżerowie zachęcający swoich pracowników do nauki na błędach czy agenci zwinnej zmiany szukający drogi do sukcesu poprzez liczne eksperymenty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij na: