Categories: zzzo

Zwinne podejście zwiększa szanse na sukces podejmowanych zmian!

 • Planujesz wdrożenie nowego przedsięwzięcia lub innowacji?
 • Dostrzegasz znacznie więcej projektów zmian realizowanych jednocześnie?
 • Martwisz się o trwałość rezultatów, aby wysiłek nie został zmarnowany?
 • Zastanawiasz się, jak zidentyfikować i zarządzać interesariuszami?

Odpowiedzi nie tylko na te pytania znajdziesz na warsztacie: Zwinnologia w zarządzaniu zmianą

Kiedy otoczenie staje się groźne i nieprzewidywalne, a świat wręcz pędzi do przodu, prawdziwym wyzwaniem staje się planowanie i realizacja nowych przedsięwzięć. Menedżerowie i całe zespoły stoją wobec  dużej niepewności i zmienności otoczenia, wielości zmian wdrażanych w firmie oraz zapewnienia trwałości osiąganych rezultatów.
Nasz warsztat wskazuje, jak sobie radzić w tej sytuacji? Przekażemy Ci gotowe do stosowania narzędzia i metody, które pozwalają zwinnie, czyli efektywnie i elastycznie zarządzać nowymi przedsięwzięciami oraz sprawią, że nowe rozwiązania zakorzenią się w organizacji.

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów mniej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym około 45% zmian było realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall),
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w 1/3 przypadków,
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazało się seminarium dla nowozatrudnionych, wykorzystywana w co ósmej organizacji wdrażającej zmianę,
 • Trzy Kluczowe Czynniki Sukcesu zmiany: zaangażowanie menadżerów najwyższego szczebla, praca zespołowa oraz zaangażowanie pracowników.

W efekcie warsztatu:

 • Dowiesz się, jak, za pomocą narzędzi Agile, w ciągu 1-2 dni sporządzić plan przedsięwzięcia w sposób angażujący pracowników od samego początku procesu,
 • Zdobędziesz umiejętność właściwego określania celów zmiany i wdrażania ich zgodnie z cyklem Wgląd – Opcje działań – Eksperymenty,
 • Nauczysz się weryfikować skuteczność działań w praktyce, dzięki stawianiu hipotez i ich weryfikacji,
 • Będziesz potrafił monitorować przebieg zmiany, wykorzystując tablicę Kanban, a przy okazji będziesz lepiej ustalać priorytety i ilość zadań wykonywanych jednocześnie,
 • Będziesz radzić sobie z reakcjami pracowników na zmiany, a nawet będziesz potrafił uprzedzić pewne reakcje,
 • Przekonasz się, jak zbudować i przekazać angażujące komunikaty o zmianie, uwzględniając potrzeby różnych interesariuszy,
 • Będziesz znać i wykorzystać metody izapewnienia trwałości rezultatów zmiany.

Zapisz się na 2-dniowy intensywny warsztat online, który pozwoli Ci z powodzeniem rozpocząć realizację stojących przed Tobą przedsięwzięć

Cena regularna (netto):1875PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Jeżeli będziesz potrzebował pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

  • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
  • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
  • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
  • Podstawy Zarządzania Projektami
  • Lean Change Agent
  • Warsztat Strategiczny – Zwinnologia określania celów
  • Zwinnologia kształtowania postaw pracowników w procesie zmian,
  • MANAGEMENT 3.0
  • Zwinnologia komunikowania zmian
  Udostępnij na:
Udostępnij na:
Program

PROGRAM SZKOLENIA

Wprowadzenie

 • Przedstawienie, agenda warsztatu, kwestie techniczno-organizacyjne,
 • Obraz sytuacji i nowych przedsięwzięć – jak różni interesariusze postrzegają nowe wyzwania?
 • Problemy tradycyjnego podejścia do ZZ na podstawie wniosków najnowszego Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą. Kluczowe Czynniki Sukcesu,

Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą w praktyce

 • Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą (ZZZ) jako model sprawnego zarządzania przedsięwzięciami. Elementy cyklu ZZZ jako odzwierciedlenie cyklu uczenia się ludzi dorosłych i zarządzania wiedzą w organizacji (cykl Kolba, cykl Deminga):
  • Wgląd,
  • Opcje działania,
  • Eksperymenty.

Wgląd: Wszystko zaczyna się od strategii

 • Prezentacja przypadków nowych przedsięwzięć/inicjatyw zmian zgłaszanych przez uczestników szkolenia – wybór przypadku do dalszej pracy,
 • Wykorzystanie kanwy w procesie planowania i monitorowania zmian – kanwa jako jednostronicowy plan przedsięwzięcia (One-Page Plan),
 • Opracowanie Strategicznej Kanwy Zmian dla wybranego wyzwania zgłoszonego przez uczestników,
  • Najważniejsze pytania,
  • Model 7S: główne składowe sytuacji/organizacji – identyfikacja interesariuszy oraz interakcji powodowanych przez zmianę,
  • Kręgi na wodzie, czyli na kogo i na co zmiana ma wpływ,
 • Kanwa i co dalej? – praktyczne wskazówki, co do wykorzystania kanwy.

Uzyskiwanie Wglądu – diagnoza sytuacji

 • Narzędzia Wglądu:
  • Wywiady, Gorące Krzesło (Hot Seat),
  • Retrospektywy,
  • Wykorzystanie znanych/posiadanych narzędzi/metodyk np.:
   • 8 kroków Kottera.
 • Generowanie i wybór Opcji dla wybranego wyzwania/przedsięwzięcia

  • Narzędzia tworzenia Opcji działań. Odmiany burzy mózgów,
  • Analiza Pola Sił Kurta Lewina – Taktyczna Kanwa Zmiany,
  • „Nie ma darmowych lunchów” – czyli opcje mają nie tylko wartość, ale i koszt – zasady wyboru działań (priorytety),
  • Narzędzia szacowania kosztu i wartości opcji działań (Swimlane Sizing, Planning Poker),
  • Wybór priorytetów w sytuacji wielości zmian.

  Eksperyment – narzędzia planowania i oceny eksperymentów - jak sprawdzić, czy wybrane działanie przynosi oczekiwane rezultaty?

  • Jak eksperymentować z głową? Cechy eksperymentu,
  • Planowanie eksperymentów z wykorzystanie szablonu hipotezy,
  • Tablica eksperymentów,
  • Ocena eksperymentów – miary jakościowe i ilościowe oceny działań w projekcie.

  Ludzie i ich współdziałanie w zmianie

  • Jak przebiega zmiana i jak reagują ludzie w różnych jej fazach?,
  • Model reakcji na zmiany Virginii Satir i wnioski z poznanego modelu dla zmian
  • Postawy wobec zmian:
   • Profil osobowości odbiorcy zmiany a jego reakcje
   • Typologia postaw wobec zmian - model 20-60-20,
  • Jak budować zaufanie, a następnie zaangażowanie poszczególnych grup – jak przekroczyć przepaść?
  • Skąd się biorą emocje? Źródła reakcji wobec zmian - model SPAZM/SCARF (neuronauka w służbie zmiany)
  • 6 taktyk razdzenia sobie z reakcjami na zmianę,
  • Wpływ kultury organizacyjnej (typy kultur organizacyjnych a zmiana),
  • Jak zapewnić trwałość rezultatów zmiany.

  Komunikacja w zmianie

  • Elementy skutecznej komunikacji zmian - koncepcja "jeźdźca i słonia"
  • Przekazywanie wizji zmian w oparciu o model 5 elementów i model NOWINA
  • Storytelling w służbie komunikacji zmian
  • Budowa i wygłoszenie komunikatów przez uczestników

  Planowanie i monitorowanie postępów

  • Uwaga na promienniki i zamrażarki informacji
  • Sukces to nie tylko zadania – Index Szczęścia (Happiness Index),
  • Monitorowanie działań
   • Tablice Kanban,

  Budowanie własnego zestawu narzędzi zarządzania zmianą

  • Zasady doboru narzędzi zarządzania zmianą
  • Propagowanie zmiany we własnej organizacji:
   • Agenci/ambasadorowie zmian,
   • Karty Kudo,
   • Lean Coffee.

  Podsumowanie szkolenia

  • Retrospektywa szkolenia,
  • Opcje działań i eksperymenty uczestników po szkoleniu.

  Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

  Zapytaj o ofertę!


Metodologia
  • analiza wyzwań opisanych przez uczestników,
  • ćwiczenia,
  • praca indywidualna i grupowa,
  • dyskusja moderowana,
  • materiały audiowizualne – filmy
  • krótki wykład.

  W pracy opieramy się na aktywizowaniu uczestników poprzez rozpoczynania od ćwiczeń lub zebrania doświadczeń uczestników w temacie modułu. Na tej podstawie dokonujemy omówienia i później wprowadzamy model teoretyczny. W kolejnym kroku domykającym cykl uczenia się dorosłych wg Kolba uczestnicy operacjonalizują uzyskaną wiedze lub umiejętności. Każde szkolenie jest dopasowywane do potrzeb uczestników, przy zachowaniu kontroli nad przekazywanym materiałem.

  Udostępnij na:
Szczegóły organizacyjne

  Liczebność grupy
  min. 5 – max. 12 osób

  Czas trwania 
  typowe godziny zajęć: od 9.00-17.00. W przypadku szkoleń wielodniowych w ostatni dzień kończymy o 16:00

  Termin szkolenia
  zgodnie z terminarzem

  Miejsce
  Szkolenia online prowadzimy na platformie Zoom, z wykorzystaniem narzędzi do współpracy sieciowej.

  Cena obejmuje:
  Udział w warsztatach
  Materiały dla uczestników

  Rabaty i zniżki

  Proactive – zgłoszenie co najmniej 14 dni przed terminem warsztatu – 10%
  Early Bird – zgłoszenie co najmniej 30 dni przed terminem warsztatu – upust 15%
  First Minute  – zgłoszenie co najmniej 45 dni przed terminem warsztatu – upust 20%
  Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) lub zaproszenie drugiej osoby – 10%

  Pytania?
  Wiesław Grabowski – tel. 506 007 788
  Jarosław Rubin – tel. 602 605 952
  E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

  Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
  Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
  Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
  Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
  W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

  Udostępnij na:
Prowadzący
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]