fbpx
Categories: TZZ
Akademia Zarządzania Zmianą dla Trenerów

Świat się zmienia na Twoich oczach i potrzebuje skuteczności we wprowadzaniu zmian.

Naucz się, jak to robić i jak uczyć innych, którzy tego potrzebują.

Potraktuj szkolenie jako zmianę i zdobądź kompetencje Trenera Zarządzania Zmianą.

Klasycznie czy zwinnie?

Jak wynika z Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą:

 • W opinii respondentów pięciu edycji nie więcej niż 30% wszystkich zmian kończy się pełnym sukcesem, przy czym liczba zmian realizowanych z wykorzystaniem metod klasycznych, kaskadowych (waterfall), maleje i w ostatnim roku wyniosła ok 45%.
 • Metodyki zwinne były wykorzystywane w ok 32% przypadków.
 • Najskuteczniejszym narzędziem komunikacji okazały się seminaria dla nowozatrudnianych i posługiwanie się planami komunikacji. 
 • 86% respondentów zaliczyło zaangażowanie pracowników do Kluczowych Czynników Sukcesu, a zwinność opiera się o zaangażowane zespoły.

Uczestnicząc w warsztacie nauczysz się:

 • Dobierać metodę działania do właściwości zmiany i nauczysz się, jak przekazywać tę wiedzę uczestnikom szkoleń.
 • Jak pracować z ludźmi, na których zmiana ma wpływ, by ich reakcje pozytywnie Cię zaskakiwały.
 • „Lekkich” metod planowania i monitorowania postępów.

Na naszych warsztatach stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami przeprowadzamy i dlatego działamy zwinnie, czyli w cyklu : Wgląd – Opcje działania – Eksperymenty:

 • Uzyskujemy Wgląd – diagnoza wiedzy trenerów na dany temat z zakresu zarządzania zmianą, przegląd aktualnej wiedzy i wyników badań oraz pomysłów uczestników.
 • Zbieramy i wybieramy Opcje – w jaki sposób trener może pracować nad daną kwestią z uczestnikami szkoleń.
 • Przeprowadzamy Eksperyment – dla wybranych opcji przyglądamy się jak dana metoda trenerska czy narzędzie sprawdza się na sali szkoleniowej.
 • Następnie zamykamy cykl z metapoziomu, ponownie dokonując Wglądu.

Kiedy ukończysz szkolenie dla Trenerów, to uzyskasz pewność, że jesteś prekursorem nowego podejścia do zarządzania zmianą w Polsce i znasz oraz potrafisz posługiwać się metodami i narzędziami zarządzania zmianą przygotowanymi na nowe czasy.
Program warsztatów jest tak skomponowany, że każdego dnia czeka Cię dopływ wiedzy i umiejętności z zarządzania zmianą oraz praca z metapoziomu nad tym, jak dany temat poprowadzić w trakcie warsztatów.

Zostań trenerem zarządzania zmianą – zdobądź wiedzę o najnowszych trendach w obszarze zmian i doskonal swoje umiejętności zwinnego przekazywania wiedzy uczestnikom szkoleń.

Nie jesteś pewny ? Zobacz jak nasz warsztat wygląda na jednominutowym filmie

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):1850PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Jeżeli zechcesz pogłębić uzyskane na tym warsztacie kompetencje zapraszamy na dodatkowe szkolenia:

 • Czy dostrzegamy zmiany? Warsztat Wglądu
 • Trener Zarządzania Zmianą – Poziom zaawansowany (Follow-up)
 • Zarządzanie Zmianą w świecie VUCA / SPAM’u
 • Podstawy Zarządzania Projektami
 • Lean Change Agent
 • Firma przyszłości – Warsztat Strategiczny
 • Kształtowanie postaw pracowników w procesie zmian,
 • MANAGEMENT 3.0
 • Komunikacja w zmianie

 

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA

Dzień 1

Moduł „Wprowadzenie"

 • Wzajemna prezentacja i program szkolenia.
 • Jak zmienia się rola trenera wspierającego menedżerów zarządzających zmianami i pracowników uczestniczących w zmianach we współczesnych firmach?
 • Jak będziemy pracować, czyli Cykl Zwinnego Nauczania.
 • Jakiego trenera oczekują Klienci? Analiza Potrzeb Biznesowo-Szkoleniowych (RAPB-S):
  • Cel biznesowy Klienta,
  • Cel szkoleniowy w odniesieniu do kompetencji,
  • Cel szkolenia – program szkolenia – cel ćwiczenia,
  • Struktura programu szkolenia z zarządzania zmianą.

Moduł „Dlaczego warto znać klasyczne modele zarządzania zmianą?”

 • Jakie modele zarządzania zmianą są popularne wśród trenerów?
  • Model Beckharda,
  • Model Lewina,
  • 8 etapów Kottera,
  • ADKAR®,
 • Jakie narzędzia szkoleniowe pozwalają efektywnie przekazywać wiedzę o modelach zarządzania zmianą?
 • Zmiana zgodnie z planem - Przykład ćwiczenia obrazującego planowy model zarządzania zmianą,
  • Krzywa zmiany Virginii Satir i jej interpretacja indywidualna oraz organizacyjna,
  • Wnioski płynące ze spojrzenia na zmianę w kontekście krzywej Satir
  • Konstruowanie własnego ćwiczenia w oparciu o metaforę zmiany.
  • Jakie są ograniczenia klasycznego planowego modelu zmianą – w stronę modelu dualnego czy hybrydowego?
  • Wszyscy o tym mówią, ale nie wszyscy znają źródła, czyli słynne "30%" sukcesów zmian. Wyniki badań na świecie i w Polsce
  • Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego,

Dzień 2

Moduł „Koncepcja i narzędzia Zwinnego Zarządzania Zmianą”

 • Ćwiczenie "Osadnicy": Zwinne Zarządzanie Zmianą jako alternatywa dla modelu klasycznego.
 • Dlaczego cykl? Od cyklu uczenia się do cyklu Zwinnego Zarządzania Zmianą
 • Wyzwania związane ze zmianą - praca na przypadkach opisanych przez Uczestników
 • Wgląd - diagnoza sytuacji:
  • Hot seat - narzędzie Wglądu,
  • Strategiczna Kanwa Zmiany - narzędzie planowania, angażowania i komunikacji
  • Inne narzędzia wglądu
  • Jak długo robić Wgląd?
 • „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – na pewno?. Jak poprowadzić warsztat wyboru kierunku działań? Narzędzia i zasady wyboru opcji,
  • Reverse hot seat,
  • Kanwa pola sił - Taktyczna Kanwa Zmiany.
 • Od czego zaczać? - wybór opcji i ustalanie priorytetów,
  • Na podstawie jakich kryteriów dokonywany jest wybór działań?
  • Metody szacowania kosztu i wartości działań.
  • Problemy metod punktowych, ilościowych
 • Eksperymenty. Pułapki wnioskowania indukcyjnego
 • Jak bezpiecznie realizować niekonwencjonalne i nowatorskie pomysły? Wdrożenie jako zbiór eksperymentów oraz testowania hipotez,
  • Ćwiczenie - stawianie hipotez
 • Monitorowanie zmian - tablica Kanban
 • Retrospektywa

Dzień 3

Moduł „Ludzie w zmianie – Psychologiczne aspekty procesu zmian"

 • Zmiana to proces – jak to pokazać?
 • Przypomnienie użytecznych modeli zmian:
  • Model Lewina,
  • Model Satir – „przeżyj to sam” (ćwiczenie i projektowanie ćwiczeń obrazujących model),
 • Zrozumienie postaw pracowników wobec zmian - opór czy reakcja na zmiany?
  • Postawy – model 20-60-20,
 • Źródła oporu wobec zmian:
  • Model SPAZM/SCARF - źródła reakcji w świetle neuronauki,
  • Mapa interesów,
 • Moduł „Przełamywanie oporu? – nie tędy droga”

  • 6 taktyk radzenia sobie z reakcjami wobec zmian,
  • Dobór taktyk radzenia sobie z reakcjami na zmiany – model Lorscha (mini analiza przypadku),
  • Zasady konstruowania, wykorzystywania oraz omawiania analizy przypadku (Case Study) na szkoleniu z zarządzania zmianą.

  Moduł „Bez komunikacji nie ma sukcesu zmiany, czyli w stronę świadomego przywództwa”

  • Storytelling - Bądź przywódcą zmiany jak Napoleon, Mojżesz, Churchill, a może Czyngis Chan - jakie historie wykorzystujesz w pracy trenerskiej?,
  • Metafora w pracy trenera.
 • Jak zachęcić menedżerów do tworzenia porywających wizji?
  • Model 5 składowych komunikatu,
  • Model NOWINA.
 • Dlaczego menedżer ekstrawertyk może ponosić porażki we wdrażaniu zmian? Rola informacji zwrotnej w zwinnym zarządzaniu zmianą:
  • Model czterech stylów komunikacji Hamilton,
  • Kwestionariusz badania skłonności menedżerów do odkrywania się i poszukiwania informacji zwrotnych,
  • Jak wykorzystać zwinne narzędzia komunikacji i budowy zaangażowania w pracy trenera? Karty Kudo. Promienniki informacji.

Moduł „Coś się kończy a coś zaczyna”

 • Retrospektywa,
 • Wręczenie dyplomów ukończenia szkolenia

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):2150PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Liczebność grupy
min. 5 - max. 12 osób

Czas trwania 4
3 dni szkoleniowe, od 9.00-17.00

Termin szkolenia
zgodnie z terminarzem

Miejsce
Zgodnie z terminarzem

Cena netto warsztatu (za 1 osobę) 2150 PLN
Cena First Minute netto 1850 zł/os.

Jeśli zaprosisz przynajmniej jednego znajomego to uzyskasz dodatkowy rabat 10%
Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Przerwy kawowe i lunch

Rabaty i zniżki
Early Bird
First Minute
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl
Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):2150PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

METODYKA
 • Metodologia trenerskie

  Metodologia trenerskie


  Metodyka prowadzenia zajęć Założenia ogólne Na szkoleniach stosujemy nowatorską metodykę przekazywania wiedzy oraz doskonalenia umiejętności. Rozwój kompetencji jest dla nas Zmianą, którą wspólnie z uczestnikami chcemy […]

Możliwość dofinansowania do 80% ceny regularnej sprawdź u swojego operatora

Cena regularna (netto):2150PLN

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki “Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]