Categories: KPW

Kanwa zmian przysłuży się komunikacji, jako narzędzie dialogu i wizualizacji!

Warsztat zarządzania zmianą – planowanie i monitorowanie zmian z wykorzystaniem narzędzi wizualizacji, w tym kanwy biznesowej,

Kiedy ostatnio zmieniałeś strategię Twojej firmy?

Skąd członkowie zespołu dowiadują się o stanie zmiany?

Jak długo trwa proces planowania?

Jak często komunikujesz pracownikom przebieg i postęp zmian?

Jeżeli  podchodzisz do zmiany tak, jak większość polskich menedżerów przebadanych w ramach Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą to:
 • prawdopodobieństwo pełnej realizacji celów wynosi mniej niż 30%,
 • planowanie zmiany trwa nawet kilka miesięcy, a plan projektu ma nawet kilkadziesiąt stron,
 • komunikowanie zmian odbywa się najczęściej na spotkaniach informacyjnych lub za pomocą poczty elektronicznej,
 • oczekujesz, że zaangażowanie w zmianę będzie łączyło się otrzymaniem informacji zwrotnej od pracowników,
 • postęp zmian jest oceniany na spotkaniach statusowych projektu i raz na kilka tygodni lub miesięcy przedstawiany pracownikom.

Aby zwiększyć szanse sukcesu konieczne jest sięgnięcie po nowe narzędzia planowania i dialogu z pracownikami.

Dowiedz się jak efektywniej zarządzać zmianą i w ciągu jednego dnia sporządzić jednostronicowy plan zmiany i przekazać go pracownikom, jak wybierać opcje działań, planować eksperymenty i badać nastrój pracowników. To wszystko z wykorzystaniem narzędzi wizualizacji

Termin i miejsce szkolenia:

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

Udostępnij na:
PROGRAM SZKOLENIA
PROGRAM WARSZTATÓW
Efektywna komunikacja i zaangażowanie pracowników to warunki powodzenia zmian. Stąd tak ważne jest wykorzystywanie właściwych narzędzi planowania, wizualizowania postępu oraz nawiązywania dialogu z pracownikami objętymi zmianą.
Do najskuteczniejszych narzędzi należą kanwy zmian. Zwinne Zarządzanie Zmianą zakłada, że należy jak najszybciej przejść do działań wdrożeniowych, więc proces planowania zmiany warto maksymalnie uprościć i uczynić działaniem ciągłym. Dlatego tak istotne jest opanowanie narzędzi pozwalających na szybkie stworzenie planu zmiany w postaci tzw. One-Page Change Plan - kanwy zmian.
W rzeczywistości kanwa nie jest jedynie narzędziem planowania zmiany, ale również metodą nawiązywania dialogu z pracownikami, komunikacji postępu zmian oraz wizualizacji procesu.
Celem szkolenia jest rozwój umiejętności menedżerów i agentów zmian umożliwiających wykorzystywanie poznanych wzorów kanwy zmian do planowania i monitorowania zmian i usprawnień, a także tworzenia własnych kanw dostosowanych do potrzeb firmy i rodzaju zmiany.
Kanwa – narzędzie planowania i dialogu
 • Kanwa biznesowa we współczesnym zarządzaniu - czy Osterwalder był pierwszy?
 • Strategiczna kanwa zmian – jak tworzyć i przedstawić wizję zmiany, kryteria sukcesu zmiany i opcje działań,
 • Analiza przeszkód i sił sprzyjających zmianom z wykorzystaniem kanwy,
 • Taktyczna kanwa zmian i jej zastosowanie do wyboru opcji działań,
 • Komunikacja zmian z wykorzystaniem kanwy.
Jeszcze więcej narzędzi wizualizacji
 • Tablica Kanban i jej wykorzystanie do monitorowania pracy zespołu i planowania,
 • Informacja zwrotna - Indeks zadowolenia, kalendarz Niko-niko, karty Kudo,
 • Mapy kompetencji i rozwoju.
Praktyka stosowania narzędzi wizualizacji
 • Problemy i kwestie zgłaszane przez uczestników,
 • Praca z szablonami kanwy zmian i innymi narzędziami,
 • Tworzenie i wykorzystanie własnej kanwy zmian i radiatorów informacji.
Podsumowanie warsztatów
 • Co zabiorę ze sobą?
 • Od czego zacznę wykorzystywanie poznanych narzędzi?

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE
Wielkość grupy: szkolenia zamknięte: do 15 osób.
Czas trwania szkolenia: 16 godzin  szkoleniowych (dwa dni szkoleniowe)

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!

SZKOLENIA OTWARTE

Informacje organizacyjne:

Liczebność grupy
min. 6 - max. 12 osób

Czas trwania warsztatów
1 dzień, od 9.00-16.30

Cena warsztatu (za 1 osobę)
SZKOLENIE OTWARTE
BILET CENA NETTO VAT (23%)
EARLY BIRD
640 zł 147,20 zł
FIRST MINUTE
680 zł 156,40 zł
ZWYKŁY
800 zł 184,00 zł
DWIE (LUB WIĘCEJ) OSOBY Z JEDNEJ FIRMY dodatkowy rabat 10%


Cena obejmuje:
Udział w warsztatach
Materiały dla uczestników
Lunch
Przerwy kawowe

Rabaty i zniżki
Early Bird - 20%
First Minute – 15%
Zapisanie 2 osób z jednej organizacji (firmy) – 10%Pytania?
Wiesław Grabowski - tel. 506 007 788
Jarosław Rubin - tel. 602 605 952
E-mail: kontakt@zmiana.edu.pl

Chcesz zamówić szkolenie dedykowane: Napisz do nas

Zapytaj o ofertę!
Warunki i potwierdzenie uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie pełnej wpłaty i zaksięgowanie jej na naszym koncie najpóźniej w ciągu 7 dni od otrzymania faktury pro-forma za szkolenie.
Najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia, wyślemy Państwu mailem oficjalne potwierdzenie udziału. Cena zawiera wyłącznie usługi podane w ofercie danego szkolenia. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia do 7 dni przed szkoleniem, prosimy o kontakt telefoniczny.
Rezygnację pisemną (e-mail) ze szkolenia w terminie do 30 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 100% wpłaconej kwoty, do 14 dni przed jego rozpoczęciem umożliwia zwrot 50% wpłaconej kwoty. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie skutkuje zwrotem opłaty. Istnieje możliwość zgłoszenia zastępstwa uczestnika szkolenia.
W przypadku, gdy prowadzący szkolenie z przyczyn losowych nie będzie mógł przeprowadzić zajęć w podanym wcześniej terminie, organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zajęć i w takim przypadku zwróci 100% wpłaconej kwoty za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia najpóźniej 7 dni przed jego rozpoczęciem.
TRENERZY
 • Marek Naumiuk Szkoła Zarządzania Zmianą
  Marek Naumiuk

  Marek Naumiuk


  Praktyk biznesu. Certyfikowany Trener Zarządzania Zmianą. Koordynator Szkoły Zarządzania Zmianą w Lublinie. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Posiada ponad 20 letnie doświadczenie zawodowe […]
 • Wiesław Grabowski Szkoła Zarządzania Zmianą
  Wiesław Grabowski

  Wiesław Grabowski


  Certfikowany Lean Change Agent. Menedżer, trener i coach. Posiada 30 lat praktyki zawodowej, w tym 18 lat na stanowiskach menedżerskich oraz 7 lat w coachingu zespołowym […]
 • Jarosław Rubin

  Jarosław Rubin


  Certfikowany Lean Change Agent. Współautor książki „Zwinnologia. Innowacyjne podejście do zarządzania zmianą”. Trener biznesu i konsultant zarządzania z wieloletnim doświadczeniem w biznesie. Pasjonat, praktyk i badacz […]