Zwinnologia
 • Poniżej znajdziesz istotne kwestie dotyczące zarządzania zmianą, jakie pojawią się na naszym warsztacie.

 • Co ważne, będziemy pracować na bazie przypadków zgłaszanych przez uczestników. Możliwe, że będzie to zgłoszony przez Ciebie przypadek!

 • Zobacz, jakie zagadnienia poruszymy!

Zagadnienia, z jakimi zapoznasz się na warsztacie:

 • Wprowadzenie (Przedstawienie, agenda warsztatu, kwestie techniczno-organizacyjne)

 • Skuteczność zarządzania zmianą w świetle wyników najnowszych badań

 • Fundamenty zwinnego zarządzania

 • Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą (Wgląd – Opcje działań – Eksperymenty) jako model sprawnego zarządzania nowymi  przedsięwzięciami oraz innowacjami

 • Planowanie i monitorowanie zmian w oparciu o jednostronicowy plan – Strategiczną Kanwę Zmiany

 • Opracowanie Strategicznej Kanwy Zmiany dla wybranego wyzwania (wyzwań) zgłoszonego przez uczestników

 • 6 najważniejszych pytań stojących przed zespołem planującym zmiany

 • Kanwa i co dalej? – praktyczne wskazówki, co do wykorzystania kanwy

 • Narzędzia Wglądu – jak efektywnie przeprowadzić diagnozę sytuacji

 • Generowanie i wybór Opcji działań dla wybranego wyzwania/przedsięwzięcia

 • Narzędzia planowania i oceny eksperymentów – jak sprawdzić, czy wybrane działanie przynosi oczekiwane rezultaty

 • Jak przebiega zmiana i jak reagują ludzie w różnych jej fazach – praktyczny model reakcji na zmiany

 • Jak budować  zaangażowanie ludzi o różnych postawach wobec zmiany – typologia postaw, sposoby postępowania

 • Źródła reakcji wobec zmian – praktyczne wykorzystanie modelu opartego o osiągnięcia neuronauki

 • Komunikacja w trakcie zmiany – modele skutecznych komunikatów, zasady, narzędzia

 • Formułowanie pierwszego komunikatu o zmianie z wykorzystaniem storytellingu

 • Podsumowanie – retrospektywa szkolenia

Wśród narzędzi i modeli, jakie poznasz, mogą się pojawić:

 • Cykl Zwinnego Zarządzania Zmianą

 • Kręgi na wodzie – analiza interesariuszy

 • Model 7S – analiza wpływu zmiany na firmę

 • Gorące krzesło

 • Strategiczna Kanwa Zmiany

 • Analiza Pola Sił Kurta Lewina

 • Diagram Wartość/Koszt

 • Narzędzia do szacowania (Planning Poker, T-shirty)

 • Tablica eksperymentów

 • Szablon hipotezy eksperymentu

 • Tablica Kanban

 • Retrospektywa

 • Lean Coffee

 • Krzywa zmiany Virginii Satir

 • Model SPAZM

 • Model 20-60-20 (krzywa Rogersa)

 • 6 taktyk radzenia sobie z reakcjami na zmianę

 • Model doboru taktyk

 • Piramida 5 barier wobec zmian

 • Model Jeźdźca i Słonia

 • Kanwa opowieści

Chcesz porozmawiać o szkoleniu dedykowanym dla Twojej firmy?

Zapraszamy do kontaktu