Trener jutra

Przestroga Petera Druckera – zawarta w jego książce „Zarządzanie w czasach burzliwych” (Akademia Ekonomiczna, Kraków 1997, s. 47) – mówiąca  o tym, że w takich czasach […]