Seminarium - Klucz do zarządzania zmianą

Seminarium: Klucz do zarządzania zmianą

Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego UAM oraz Szkoła Zarządzania Zmianą zapraszają na spotkanie: Klucz do zarządzania zmianą.

Celem seminarium jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy o zarządzaniu zmianą.
Opierając się na wynikach największego badania zarządzania zmianą przeprowadzonego w firmach działających w Polsce umożliwimy uczestnikom nabycie wiedzy o kluczowych czynnikach wpływających na powodzenie wdrażania zmian z uwzględnieniem rodzaju zmiany i specyfiki branży.

W trakcie warsztatów uczestnicy zdobędą umiejętności dotyczące komunikowania zmian
i przewodzenia zmianom
z wykorzystaniem metod i narzędzi zarządzania zmianą odpowiadających rezultatom badań empirycznych oraz najnowszym trendom w zarządzaniu.

Całość programu gwarantuje rozwój kompetencji umożliwiających lepsze przygotowanie
do planowania i wdrażania zmian.
W trakcie seminarium jego uczestnicy dowiedzą się jak skutecznie zaplanować zmianę wykorzystując kanwę strategiczną, jak zbudować motywujący komunikat
o zmianach czy też jakie działania podjąć, aby radzić sobie z oporem wobec zmian.

Data wydarzenia oraz miejsce:

22.04.2016, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Poznań, ul. Szamarzewskiego 89 (Ogrody)

Seminarium będzie obejmowało następujące bloki tematyczne:

Spotkanie otwarte – sala wykładowa B, bud. E
10.00 – Otwarcie seminarium
10:15 – 11:15 – Czynniki sukcesu zarządzania zmianą w kontekście rezultatów Ogólnopolskiego Badania Zarządzania Zmianą
11:15– 11:35 – Dyskusja
11:45 – 12:30  – Reakcje pracowników wobec zmian – współczesne spojrzenie na proces zmian

Warsztaty – obowiązują zapisy , decyduje kolejność zgłoszeń (osobno na każdy z nich)
pod adresem: elwira.litaszewska@amu.edu.pl
12:45 – 14:15 Skuteczne metody komunikowania zmian
14:30 – 16:00 – Planowanie zmian z wykorzystaniem kanwy strategicznej i praktyczne wdrożenie

Udział jest darmowy. Istnieje możliwość otrzymania zaświadczenia potwierdzającego udział
w wydarzeniu (całość lub poszczególne części).

Korzyści dla uczestników:

  • Zdobycie praktycznej wiedzy niezbędnej do efektywnego planowania i skutecznego wdrażania zmian, w oparciu o wyniki największych w Polsce badań empirycznych,
  • Zdobycie umiejętności zarządzania zmianą umożliwiających prowadzenie zmian planowych
    i nieliniowych,
  • Wymiana doświadczeń i kontaktów z pozostałymi uczestnikami seminarium

 

Szkoła Zarządzania Zmianą, założona przez Value Creation, to zespół doświadczonych we wdrażaniu zmian trenerów i konsultantów, którzy reprezentują unikatowy na rynku polskim kierunek tzw. Evidence Based Change Mangement (Zarządzanie Zmianą Oparte na Dowodach). Doświadczenia, którymi się z Państwem dzielimy są rezultatem wieloletniej współpracy szkoleniowej  i doradczej z firmami i instytucjami działającymi na polskim rynku, popartej wynikami własnych badań prowadzonych w przedsiębiorstwach oraz współczesnymi narzędziami i metodami zarządzania zmianą.

Prowadząca:

Paulina Sajna – Specjalista ds. personalnych, komunikacji wewnętrznej i szkoleń, zdobywająca doświadczenie w międzynarodowych korporacjach. Posiada wielotorowe doświadczenie w szeroko rozumianym doradztwie personalnym dla biznesu. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół treningu biznesowego, zarządzania i budowania efektywnej organizacji. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (doradztwo zawodowe i personalne) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ekonomia, spec. zasoby ludzkie w organizacji). Koordynatorka Projektu Szkoła Zarządzania Zmianą w Poznaniu.

Udostępnij na: